Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR RTS2152320Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Betül SOYSAL BOZDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, günümüz medya ortamında karşılaşılan çeşitli önemli sorunları incelemeyi amaçlar. Medya etiği, sansür, yanlış bilgi yayılımı, manipülasyon, haber doğruluğu, medya çeşitliliği gibi konular üzerinde odaklanarak öğrencilere güncel medya ortamında karşılaşılan zorlukları anlama ve analiz etme becerisi kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, medya araçlarının gücünü ve etkisini anlamak için çeşitli örnekleri inceleyerek eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirirler. Ders kapsamında tartışmalar, vaka analizleri, örnekler ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrenciler, medyanın toplumsal, kültürel ve siyasal etkilerini anlamak ve bu etkileri değerlendirmek için gerekli araçları edinirler.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergiler,Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergiler,Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949),Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018),Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri ,Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlar,Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunları,Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar ,Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar ,Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası ,Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel medya sorunlarını anlamak için araştırma yapabilir.10, 16, 9A, D, E, H
Medya içeriğini bilinçli şekilde değerlendirebilir. 10, 16, 9A, D, E, H
Medya içeriğinin üretir ve sunar.10, 16, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergilerilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
2Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergilerilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
3Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949)ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
4Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018)ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
5Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
6Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
7Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
8Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
9Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlarilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
10Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunlarıilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
11Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
12Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
13Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
14Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
Kaynak
McChesney, R. W., & Nichols, J. (2016). Medya Monopolu: Küresel İletişim ve Medya Endüstrisinin Krizi. (Çev. F. S. Yıldırım). Agora Kitaplığı. Couldry, N., & Hepp, A. (2017). Medya Kültürleri: Toplumsal Etkileşim ve İletişim Araştırmalarına Giriş. (Çev. N. Göktuğ). Bilgi Üniversitesi Yayınları. Albarran, A. B. (2016). Medyanın İş Dünyası: Küresel Medya Ekonomisi ve Yönetimi. (Çev. E. Özdamar). İletişim Yayınları. Croteau, D., & Hoynes, W. (2018). Medya/Siyaset: İletişim Araştırmalarına Eleştirel Bir Giriş. (Çev. A. S. Özen). Heretik Yayıncılık. Curran, J., & Seaton, J. (2017). Güncel Medya: Yeni Medyanın Dönüşümü. (Çev. H. K. Karaman). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Çambay Sinem ve Dirik Çiğdem(2021), Türkiye'de Medyanın Yapısı ve Sorunları, Detay Yayıncılık, Ankara Aydoğan Filiz(2023) , Medyada Güncel Sorunlar, Nobel Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi22040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21632
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR RTS2152320Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Betül SOYSAL BOZDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, günümüz medya ortamında karşılaşılan çeşitli önemli sorunları incelemeyi amaçlar. Medya etiği, sansür, yanlış bilgi yayılımı, manipülasyon, haber doğruluğu, medya çeşitliliği gibi konular üzerinde odaklanarak öğrencilere güncel medya ortamında karşılaşılan zorlukları anlama ve analiz etme becerisi kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, medya araçlarının gücünü ve etkisini anlamak için çeşitli örnekleri inceleyerek eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirirler. Ders kapsamında tartışmalar, vaka analizleri, örnekler ve grup çalışmaları aracılığıyla öğrenciler, medyanın toplumsal, kültürel ve siyasal etkilerini anlamak ve bu etkileri değerlendirmek için gerekli araçları edinirler.
Dersin İçeriğiBu ders; Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergiler,Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergiler,Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949),Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018),Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri ,Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlar,Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunları,Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar ,Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar ,Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası ,Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel medya sorunlarını anlamak için araştırma yapabilir.10, 16, 9A, D, E, H
Medya içeriğini bilinçli şekilde değerlendirebilir. 10, 16, 9A, D, E, H
Medya içeriğinin üretir ve sunar.10, 16, 9A, D, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergilerilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
2Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergilerilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
3Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949)ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
4Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018)ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
5Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
6Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
7Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
8Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
9Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlarilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
10Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunlarıilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
11Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
12Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
13Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
14Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması
Kaynak
McChesney, R. W., & Nichols, J. (2016). Medya Monopolu: Küresel İletişim ve Medya Endüstrisinin Krizi. (Çev. F. S. Yıldırım). Agora Kitaplığı. Couldry, N., & Hepp, A. (2017). Medya Kültürleri: Toplumsal Etkileşim ve İletişim Araştırmalarına Giriş. (Çev. N. Göktuğ). Bilgi Üniversitesi Yayınları. Albarran, A. B. (2016). Medyanın İş Dünyası: Küresel Medya Ekonomisi ve Yönetimi. (Çev. E. Özdamar). İletişim Yayınları. Croteau, D., & Hoynes, W. (2018). Medya/Siyaset: İletişim Araştırmalarına Eleştirel Bir Giriş. (Çev. A. S. Özen). Heretik Yayıncılık. Curran, J., & Seaton, J. (2017). Güncel Medya: Yeni Medyanın Dönüşümü. (Çev. H. K. Karaman). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Çambay Sinem ve Dirik Çiğdem(2021), Türkiye'de Medyanın Yapısı ve Sorunları, Detay Yayıncılık, Ankara Aydoğan Filiz(2023) , Medyada Güncel Sorunlar, Nobel Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16