Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANATTA YARATICI DÜŞÜNCE VE ESTETİK RTS2152240Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat - Estetik ve Tasarım bağlantılarını kurmak, yaratıcı farkındalığı ve estetik yeterliliği geliştirmek, çok yönlü düşünme ve görme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat nedir?,Sanatta Yaratıcılık olgusu, temellendiği unsurlar ve temel boyutları,Yaratıcı düşünme üretme biçimleri ve üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeli,Sanatsal Yaratma ve Tasarım Sürecinin Yedi Evresi ,Yaratıcı Süreçte Düşünsel Etkinlikler ve Görsel Algı, Sanatsal yaratma Sürecinde Renk Olgusu ve Nesne-Özne ilişkisi,Bir resmi görmenin yolları; Yaratıcı Görme.,Estetiğin tanımı ve temel kavramları, Estetik değeri belirleyen unsurlar.,Temel unsurların görselleştirilmesi: Illustrator,Illustrator: Araçlar,Illustrator: Araçlar,Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve taslakların hazırlanması,Sanatsal fikrin görselleştirilmesi,Sanatsal fikrin görselleştirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Olayları ve nesneleri çok boyutlu bakış açısıyla analiz eder.19, 29, 4, 9A
Özgün fikir üretme aşamalarını kavrar.11, 15
Görsel örüntüleri kavrar.19, 21
Görsel Sanat yapıtları üzerinden çağrışım zincirlerini ilişkilendirir.12, 19, 21R
Kavramların görsel dönüşümlerini yorumlar.2, 21, 3, 6E
Sanatın kavramlarını açıklar.10, 16A, B, D, G
Dönemler arasında değişen üslupları sınıflandırır.10, 9A, B, D, G
Kreatif imgeler tasarlar.29, 6E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 29: Anlam Çözümleme Tablo Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, R: Simülasyona Dayalı Değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat nedir?Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008.
2Sanatta Yaratıcılık olgusu, temellendiği unsurlar ve temel boyutlarıOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
3Yaratıcı düşünme üretme biçimleri ve üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeliOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
4Sanatsal Yaratma ve Tasarım Sürecinin Yedi Evresi Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
5Yaratıcı Süreçte Düşünsel Etkinlikler ve Görsel AlgıOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
6 Sanatsal yaratma Sürecinde Renk Olgusu ve Nesne-Özne ilişkisiOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
7Bir resmi görmenin yolları; Yaratıcı Görme.Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
8Estetiğin tanımı ve temel kavramları, Estetik değeri belirleyen unsurlar.Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
9Temel unsurların görselleştirilmesi: IllustratorOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
10Illustrator: AraçlarÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
11Illustrator: AraçlarÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
12Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve taslakların hazırlanmasıÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
13Sanatsal fikrin görselleştirilmesiÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
14Sanatsal fikrin görselleştirilmesiÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
Kaynak
1. Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008. 2. Çil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011. 3. Kırışoğlu, Olcay Tekin, Sanat Kültür Yaratıcılık, Pegem Akademi, Ankara, 2009. 4. Sungur, Nuray, Yaratıcı Düşünce, İstanbul, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997. 5. Akarsu, Akarsu, Yaratıcı Düşünme Sanatı, Cinius Yayınları, İstanbul, 2018. 6. Özcan, Ali Osman, Algıdan Yorumu Yaratıcı Düşünce, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000. 7. Burkus, David, Yaratıcılık Mitleri, Nobel, Ankara, 2015. 8. Foster, Jack, Fikir Nasıl Bulunur, MediaCat, İstanbul, 2017. 9. Parsıl, Ümit, Sanatta Yaratıcılık, An Kitap, An Kitap, 2012. 10. Edi: Babacan Bursalı, Meryem, Sanatta Hafızanın Biçimleri, Küre Yayınları, İstanbul, 2017 11. Yıldız Demirtaş, Vesile, Yaratıcı ve Farklı Düşünmeye Giden Yol: Scamper, Ankara, 2020 12. Carr-Gomm Sarah, Sanat- Sanatın Gizli Dili, Çev: Lizet Deadato, İnkılap, İstanbul, 2014 13. N. Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Çev: Cevat Çapan, Remzi, İstanbul, 1982. 14. De Bolla Peter, Sanat ve Estetik, Çev: Koş Kubilay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012 . 15. Özözer, Yekta Özcan, Yaratıcı Düşünmenin 27,5 Yöntemi, MediaCat, İstanbul, 2017.
16. Sunat, Haluk, Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla Yaratıcı Tavır, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2019. 17. Robinson, G.& Rundell, J. Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek, Kültür ve Yaratıcılık, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999. 18. May, Rollo, Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul, 2021. 19. Tanilli, Server, Yaratıcı Aklın Sentezi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, i 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2510
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SANATTA YARATICI DÜŞÜNCE VE ESTETİK RTS2152240Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat - Estetik ve Tasarım bağlantılarını kurmak, yaratıcı farkındalığı ve estetik yeterliliği geliştirmek, çok yönlü düşünme ve görme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanat nedir?,Sanatta Yaratıcılık olgusu, temellendiği unsurlar ve temel boyutları,Yaratıcı düşünme üretme biçimleri ve üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeli,Sanatsal Yaratma ve Tasarım Sürecinin Yedi Evresi ,Yaratıcı Süreçte Düşünsel Etkinlikler ve Görsel Algı, Sanatsal yaratma Sürecinde Renk Olgusu ve Nesne-Özne ilişkisi,Bir resmi görmenin yolları; Yaratıcı Görme.,Estetiğin tanımı ve temel kavramları, Estetik değeri belirleyen unsurlar.,Temel unsurların görselleştirilmesi: Illustrator,Illustrator: Araçlar,Illustrator: Araçlar,Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve taslakların hazırlanması,Sanatsal fikrin görselleştirilmesi,Sanatsal fikrin görselleştirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Olayları ve nesneleri çok boyutlu bakış açısıyla analiz eder.19, 29, 4, 9A
Özgün fikir üretme aşamalarını kavrar.11, 15
Görsel örüntüleri kavrar.19, 21
Görsel Sanat yapıtları üzerinden çağrışım zincirlerini ilişkilendirir.12, 19, 21R
Kavramların görsel dönüşümlerini yorumlar.2, 21, 3, 6E
Sanatın kavramlarını açıklar.10, 16A, B, D, G
Dönemler arasında değişen üslupları sınıflandırır.10, 9A, B, D, G
Kreatif imgeler tasarlar.29, 6E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 29: Anlam Çözümleme Tablo Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav, R: Simülasyona Dayalı Değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanat nedir?Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008.
2Sanatta Yaratıcılık olgusu, temellendiği unsurlar ve temel boyutlarıOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
3Yaratıcı düşünme üretme biçimleri ve üç boyutlu zeka modeli, ıraksak düşünme-yakınsak düşünme modeliOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
4Sanatsal Yaratma ve Tasarım Sürecinin Yedi Evresi Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
5Yaratıcı Süreçte Düşünsel Etkinlikler ve Görsel AlgıOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
6 Sanatsal yaratma Sürecinde Renk Olgusu ve Nesne-Özne ilişkisiOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
7Bir resmi görmenin yolları; Yaratıcı Görme.Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
8Estetiğin tanımı ve temel kavramları, Estetik değeri belirleyen unsurlar.Okunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
9Temel unsurların görselleştirilmesi: IllustratorOkunacak Kitap: Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008
10Illustrator: AraçlarÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
11Illustrator: AraçlarÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
12Yaratıcı süreçte çağrışımda özgünlük ve taslakların hazırlanmasıÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
13Sanatsal fikrin görselleştirilmesiÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
14Sanatsal fikrin görselleştirilmesiÇil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011.
Kaynak
1. Kagan S.Moissej, Estetik ve Sanat Notları, Çev: Aziz Çalışlar, Karakalem Kitapevi, İzmir, 2008. 2. Çil Nafi, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratrıcı Süreç, Yem Yayınları, İstanbul 2011. 3. Kırışoğlu, Olcay Tekin, Sanat Kültür Yaratıcılık, Pegem Akademi, Ankara, 2009. 4. Sungur, Nuray, Yaratıcı Düşünce, İstanbul, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1997. 5. Akarsu, Akarsu, Yaratıcı Düşünme Sanatı, Cinius Yayınları, İstanbul, 2018. 6. Özcan, Ali Osman, Algıdan Yorumu Yaratıcı Düşünce, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000. 7. Burkus, David, Yaratıcılık Mitleri, Nobel, Ankara, 2015. 8. Foster, Jack, Fikir Nasıl Bulunur, MediaCat, İstanbul, 2017. 9. Parsıl, Ümit, Sanatta Yaratıcılık, An Kitap, An Kitap, 2012. 10. Edi: Babacan Bursalı, Meryem, Sanatta Hafızanın Biçimleri, Küre Yayınları, İstanbul, 2017 11. Yıldız Demirtaş, Vesile, Yaratıcı ve Farklı Düşünmeye Giden Yol: Scamper, Ankara, 2020 12. Carr-Gomm Sarah, Sanat- Sanatın Gizli Dili, Çev: Lizet Deadato, İnkılap, İstanbul, 2014 13. N. Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Çev: Cevat Çapan, Remzi, İstanbul, 1982. 14. De Bolla Peter, Sanat ve Estetik, Çev: Koş Kubilay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012 . 15. Özözer, Yekta Özcan, Yaratıcı Düşünmenin 27,5 Yöntemi, MediaCat, İstanbul, 2017.
16. Sunat, Haluk, Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla Yaratıcı Tavır, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2019. 17. Robinson, G.& Rundell, J. Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek, Kültür ve Yaratıcılık, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999. 18. May, Rollo, Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul, 2021. 19. Tanilli, Server, Yaratıcı Aklın Sentezi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, i 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16