Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖRSEL KÜLTÜR RTS3152480Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİmajların analizi, sentezlenmesi ve yorumlanması yoluyla, görsel dili etkili kullanmak, görsel algı ve görsel duyarlılık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanata Giriş,Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveni,Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimi,Popüler kültür ve Pop Sanat,Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlık,Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleri,Görsel İletişim ve Görsel Analiz,Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleri,Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
,Roman Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Gotik Sanat: Mimari-Heykel-Resim,Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-Resim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Görsel dili etkin bir şekilde kullanır.10, 13, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9E, F, H
Sanatta çok kültürlülük esasını kavrar.10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 5, 6, 9F, H
Değişen kültürel üslupları karşılaştırır.10, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 6E, F, H
Görsel bir imajın bağlamsal geçmişini değerlendirir.10, 13, 14, 16, 2, 20, 21, 6, 9E, F, H
Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini açıklar.10, 16, 19, 20, 21, 5, 6F, H
Görmenin sadece biyolojik bir eylem olmayıp tarihsel ve kültürel bir olgu olduğunu kavrar.10, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 5, 6E, F, H
Sanat, iletişim ve toplum arasındaki bağlantıyı ilişkilendirir.10, 13, 16, 18, 19, 5, 9
Uygarlıkların sanat anlayışları hakkında çıkarımda bulunur.10, 16, 20, 6, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanata GirişBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
2Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveniBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
3Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimiBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
4Popüler kültür ve Pop SanatBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
5Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlıkBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
6Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleriBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
7Görsel İletişim ve Görsel AnalizBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
8Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleri''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
9Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
10Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
11Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
12Roman Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
13Gotik Sanat: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
14Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
Kaynak
1. Berger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016, 2. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Barnard Malcolm, Ütopya Yayınevi, 3. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Çakır Mukadder, Ütopya yayınları, 4. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Leppert Richard, Ayrıntı yayınları, 5. Sanat Kültür ve Yaratıcılık-Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi, Kırışoğlu, 2015 Ankara, 6. Yücel Halime, İmgeden Yoruma, Ayrıntı yayınları,2013, İstanbul, 7. Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum-Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, der Yayınları, 2000 İstanbul, 8. Karadağ Çerkes, Görme Kültürü Dizisi III. Fotoğrafın Derin Anlamı, Öteki Yayınevi, 2016, 9. Karadağ Çerkes, Görüntü Tasarımı Dizisi III- Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki Yayınevi, 2016, İstanbul, 10. Kevin Robins, 'İmaj- Görmenin Kültür ve Politikası', Ayrıntı Yayınları, 2013, 11. Güzin Ilıcak Aydınalp, 'İmaj Üretimi', Nobel yayıncılık, 2014, 12. Gökhan Temizel, Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Sanat ve Estetik Tutumlarına Görsel Kültürün Etkisi, Palet Yayınları, 2012,
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme51575
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi428
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı122
Genel Sınav ve Hazırlığı133
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GÖRSEL KÜLTÜR RTS3152480Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİmajların analizi, sentezlenmesi ve yorumlanması yoluyla, görsel dili etkili kullanmak, görsel algı ve görsel duyarlılık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sanata Giriş,Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveni,Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimi,Popüler kültür ve Pop Sanat,Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlık,Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleri,Görsel İletişim ve Görsel Analiz,Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleri,Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
,Roman Sanatı: Mimari-Heykel-Resim,Gotik Sanat: Mimari-Heykel-Resim,Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-Resim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Görsel dili etkin bir şekilde kullanır.10, 13, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9E, F, H
Sanatta çok kültürlülük esasını kavrar.10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 5, 6, 9F, H
Değişen kültürel üslupları karşılaştırır.10, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 6E, F, H
Görsel bir imajın bağlamsal geçmişini değerlendirir.10, 13, 14, 16, 2, 20, 21, 6, 9E, F, H
Görsel imgenin tüketim kültürü içindeki işlevini açıklar.10, 16, 19, 20, 21, 5, 6F, H
Görmenin sadece biyolojik bir eylem olmayıp tarihsel ve kültürel bir olgu olduğunu kavrar.10, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 5, 6E, F, H
Sanat, iletişim ve toplum arasındaki bağlantıyı ilişkilendirir.10, 13, 16, 18, 19, 5, 9
Uygarlıkların sanat anlayışları hakkında çıkarımda bulunur.10, 16, 20, 6, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sanata GirişBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
2Gölsel Kültür kavramı ve imgenin tarihsel serüveniBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
3Gerçeklik, Hiper Gerçeklik ve imge üretimiBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
4Popüler kültür ve Pop SanatBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
5Görsel Çağ ve Tarihsel Süreçte Görsel okuryazarlıkBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
6Görsel Düşünme, Görsel Organizasyon, Gestalt Görsel Algılama İlkeleriBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
7Görsel İletişim ve Görsel AnalizBerger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016
8Tasarım ve İletişim ilişkisinde Tipografi ve İşlevleri''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
9Mısır Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
10Yunan Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
11Roma Sanatı: Mimari-Heykel-Resim
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
12Roman Sanatı: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
13Gotik Sanat: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
14Rönesans Sanat: Mimari-Heykel-Resim''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi
Kaynak
1. Berger, John, Görme Biçimleri, Metis yayınları, 2016, 2. Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, Barnard Malcolm, Ütopya Yayınevi, 3. Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Çakır Mukadder, Ütopya yayınları, 4. Sanatta Anlamın Görüntüsü, Leppert Richard, Ayrıntı yayınları, 5. Sanat Kültür ve Yaratıcılık-Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi-Öğretimi, Kırışoğlu, 2015 Ankara, 6. Yücel Halime, İmgeden Yoruma, Ayrıntı yayınları,2013, İstanbul, 7. Türkoğlu, Nurçay, Görü-yorum-Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü, der Yayınları, 2000 İstanbul, 8. Karadağ Çerkes, Görme Kültürü Dizisi III. Fotoğrafın Derin Anlamı, Öteki Yayınevi, 2016, 9. Karadağ Çerkes, Görüntü Tasarımı Dizisi III- Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki Yayınevi, 2016, İstanbul, 10. Kevin Robins, 'İmaj- Görmenin Kültür ve Politikası', Ayrıntı Yayınları, 2013, 11. Güzin Ilıcak Aydınalp, 'İmaj Üretimi', Nobel yayıncılık, 2014, 12. Gökhan Temizel, Sanat Eğitimi Alan Öğrencilerin Sanat ve Estetik Tutumlarına Görsel Kültürün Etkisi, Palet Yayınları, 2012,
''Sanatın Öyküsü'' E.H Gombrich,Remzi Kitapevi, Harrison, and Paul Wood. "Sanat ve Kuram." İstanbul: Küre 2011 , 'Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş', Ahmet Şişmani Yaz Yayınları, 'Felsefenin Işığında Modern Resim-Modern Resimden Avangard Resme'İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi,'Modern Sanat' Özken Eroğlu, Tekhne Yayınları, 'Modern Sanatın Öyküsü', Norbert Lynton, Remzi Kitapevi, 'Modernizmin Serüveni', Anonim, Yapı Kredi yayınları, Modern Resim'Barrett, Terry. ‘’Sanatı Eleştirmek-Günceli Anlamak’’ İstanbul: Hayalperest 2014, Yetişken Hülya.’’Estetiğin ABC’si’’ İstanbul: Say Yayınları, 2009,Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu, 'Sanatta Devrim',Remzi Kitabevi, 'Çağdaş Sanat Felsefesi' Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 'Post Modern Estetik Anlayışlar' , Okan Baldil, Papatya Bilim Üniversite Yayıncılığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16