Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASAL İLETİŞİMRTS3150470Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.,Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.,Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.,Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.,Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.,Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.,Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi,Siyasal kampanyalar/reklamlar,Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.,Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.,Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu,Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları,Sivil toplum/sivil itaatsizlik,Yeni toplumsal hareketler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları değerlendirir.10, 16, 9A
1.1. Siyasal iletişimin temel aktörlerini kategorize eder.10, 16, 9A
1.2. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını önerir.10, 16, 9A
1.3. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.10, 16, 9A
2. Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini tanımlar.10, 16, 9A
2.1. İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları tanımlar.10, 16, 9A
2.2. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını değerlendirir.10, 16, 9A
2.3. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi tanımlar.10, 16, 9A
3. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz eder.10, 16, 9A
3.1. Medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümler.10, 16, 9A
3.2. Medya metinlerini eleştirel gözle değerlendirir10, 16, 9A
3.3. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
2Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.
3Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.
4Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.
5Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
6Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.
7Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
8Siyasal kampanyalar/reklamlar
9Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.
10Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.
11Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
12Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
13Sivil toplum/sivil itaatsizlik
14Yeni toplumsal hareketler
Kaynak
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, ilkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara. Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. 7. Baskı,Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, ޞ.,vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara:Pegem Akademi. Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS Veri Analizi. Ankara:Detay Yayıncılık. Huber, E., Uzun, L. (2001). Metin Türü ve Yazma Edimi ilişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi. Dilbilim Araştırmaları 2001. s.9-35. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Çeşitli örnek araştırma yazıları ve tezler.
slayt sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi22040
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2510
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASAL İLETİŞİMRTS3150470Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSiyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.,Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.,Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.,Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.,Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.,Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.,Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi,Siyasal kampanyalar/reklamlar,Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.,Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.,Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu,Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları,Sivil toplum/sivil itaatsizlik,Yeni toplumsal hareketler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları değerlendirir.10, 16, 9A
1.1. Siyasal iletişimin temel aktörlerini kategorize eder.10, 16, 9A
1.2. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını önerir.10, 16, 9A
1.3. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder.10, 16, 9A
2. Liberal demokrasilerde siyasal iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini tanımlar.10, 16, 9A
2.1. İletişim özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları tanımlar.10, 16, 9A
2.2. Siyasal iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını değerlendirir.10, 16, 9A
2.3. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi tanımlar.10, 16, 9A
3. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz eder.10, 16, 9A
3.1. Medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümler.10, 16, 9A
3.2. Medya metinlerini eleştirel gözle değerlendirir10, 16, 9A
3.3. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiyi değerlendirir.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler.
2Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları.
3Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler.
4Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri.
5Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü.
6Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye’de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi.
7Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
8Siyasal kampanyalar/reklamlar
9Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar.
10Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar.
11Ana akım ve eleştirel yaklaşımlarda kamusal alan ve kamuoyu
12Sosyo psikolojik bir kavram olarak kamuoyu ve kamuoyu araştırmaları
13Sivil toplum/sivil itaatsizlik
14Yeni toplumsal hareketler
Kaynak
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, ilkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara. Balcı, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler. 7. Baskı,Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, ޞ.,vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara:Pegem Akademi. Ural, A., Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS Veri Analizi. Ankara:Detay Yayıncılık. Huber, E., Uzun, L. (2001). Metin Türü ve Yazma Edimi ilişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi. Dilbilim Araştırmaları 2001. s.9-35. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. Çeşitli örnek araştırma yazıları ve tezler.
slayt sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16