Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE DİLRTS2174180Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin YardımcılarıDers süresince görsel ve işitsel/ basılı medya ve sosyal medyalar kaynak ve araştırma nesnesi olarak kullanılırlar.
Dersin AmacıDersin amacı medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanımına dikkati çekmek (DOĞRU SESLETİM VE YAZIM, İMLÂ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI MEDYA İNCELEMELERİ) ve KİA da yapılan yazılı ve sözel, işitsel dil kullanımı hatalarını araştırıp bulunmasını teşvik ederek, dil koruma bilinci yaratmak, doğruların öğretilip uygulanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri,Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri ,Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı,Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları,Kitle İletişim Araçlarında dil kullanımı ; Gazete - başlıklar ve haber başlıkları
Radyo- telaffuz ve tonlama- teatral / şiirsel ses kullanımı-dublaj sesleme
Televizyon spikerlik ses tonu radyofonik ses , hitabet sanatı
Internet dili / mesajlaşma; hız çağında yazışma emojiler
günlük dil kullanımı ;Bloglar Reklam dili-
dil güçlendiricileri : müzik ve dil bozumu,Alanla ilgili doküman paylaşımı,Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı,Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANA RAPOR,Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi,Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisi,Uygulamalı dil becerileri: ,Dil okuma uygulamaları ,Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma,Dil uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
13, 14, 16, 18, 37, 6, 9D, H
1-Öğrenci ana dilinin farkında olmadığı özelliklerini kavrar ve uygular,
2- Medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanımını inceler.
3-Doğru Sesletim ve Yazım, İmlâ Kuralları Çerçevesinde Görsel, İşitsel Ve Yazılı Medya İncelemelerini değerlendirir.
4-KİA da yapılan yazılı ve sözel, işitsel dil kullanımı hatalarını bulur .
5-Dili koruma bilincini geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri-
2Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri -
3Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı-
4Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları
5Kitle İletişim Araçlarında dil kullanımı ; Gazete - başlıklar ve haber başlıkları
Radyo- telaffuz ve tonlama- teatral / şiirsel ses kullanımı-dublaj sesleme
Televizyon spikerlik ses tonu radyofonik ses , hitabet sanatı
Internet dili / mesajlaşma; hız çağında yazışma emojiler
günlük dil kullanımı ;Bloglar Reklam dili-
dil güçlendiricileri : müzik ve dil bozumu
Öğrenciler genel hata eğilimlerini öğrendikten sonra farklı medyada -dil kullanımı genel hatalarını, örnekleri araştırırlar ve İSTEĞE BAĞLI OLARAK BİREYSEL proje olarak sunarlar(+10 puan)
6Alanla ilgili doküman paylaşımı
7Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı
8Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANA RAPORÖğrenci önceden edindiği verileri sınıfta paylaşmalıdır.
9Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi
10Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisiÖğrenci medya izlemeleri yaparak, videoları inceleyerek derse hazırlıklı gelmeli
11Uygulamalı dil becerileri: Öğrenciler verilen notları ve kitaplarındaki doğru okuma tonlama alıştırmalarını evde hazırlanarak gelmeli ve sınıfta uygulamalara bireysel olarak katılmalıdırlar.
12Dil okuma uygulamaları Özel yazım ve okunuşu olan sözcüklerin önceden çalışılması ve yaşam biçimi haline getirilmesi uygundur.
13Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma
14Dil uygulamaları
Kaynak
Türk Dil Kurumu TDK BÜYÜK SÖZLÜK, yazım ve doğru sesletim uygulaması Şenbay, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, 2017, YKY -MEDYADA DİL KULLANIMI Anadolu Üniversitesi Yayınları 2016,Eskişehir -RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ MEDYA VE BASIN DİLİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI VE ÖNERİLERİ MATBU NOTLAR Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları ve referans kitaplar, youtube videoları, dil hataları konulu görsel işitsel kaynaklar öğretim aracı ve örnekleri olarak kullanılmaktadır.
Bilginer, Neşe, 2011, Dikkat Yayındayız, Sokak Kitapları Gülizar, Jülide, Where Are You Going Türkçe?,2004, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, Burası Türkiye Radyoları,2008, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, TR+Tv=TRT, 2008, Sinemis Yayınları Yıldız, Doğan, Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı,2007, Telebasım Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi31030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE DİLRTS2174180Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin YardımcılarıDers süresince görsel ve işitsel/ basılı medya ve sosyal medyalar kaynak ve araştırma nesnesi olarak kullanılırlar.
Dersin AmacıDersin amacı medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanımına dikkati çekmek (DOĞRU SESLETİM VE YAZIM, İMLÂ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GÖRSEL, İŞİTSEL VE YAZILI MEDYA İNCELEMELERİ) ve KİA da yapılan yazılı ve sözel, işitsel dil kullanımı hatalarını araştırıp bulunmasını teşvik ederek, dil koruma bilinci yaratmak, doğruların öğretilip uygulanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri,Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri ,Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı,Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları,Kitle İletişim Araçlarında dil kullanımı ; Gazete - başlıklar ve haber başlıkları
Radyo- telaffuz ve tonlama- teatral / şiirsel ses kullanımı-dublaj sesleme
Televizyon spikerlik ses tonu radyofonik ses , hitabet sanatı
Internet dili / mesajlaşma; hız çağında yazışma emojiler
günlük dil kullanımı ;Bloglar Reklam dili-
dil güçlendiricileri : müzik ve dil bozumu,Alanla ilgili doküman paylaşımı,Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı,Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANA RAPOR,Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi,Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisi,Uygulamalı dil becerileri: ,Dil okuma uygulamaları ,Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma,Dil uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
13, 14, 16, 18, 37, 6, 9D, H
1-Öğrenci ana dilinin farkında olmadığı özelliklerini kavrar ve uygular,
2- Medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanımını inceler.
3-Doğru Sesletim ve Yazım, İmlâ Kuralları Çerçevesinde Görsel, İşitsel Ve Yazılı Medya İncelemelerini değerlendirir.
4-KİA da yapılan yazılı ve sözel, işitsel dil kullanımı hatalarını bulur .
5-Dili koruma bilincini geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri-
2Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri -
3Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı-
4Dilin toplumsal boyutu;
KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği;
KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri;
Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları
5Kitle İletişim Araçlarında dil kullanımı ; Gazete - başlıklar ve haber başlıkları
Radyo- telaffuz ve tonlama- teatral / şiirsel ses kullanımı-dublaj sesleme
Televizyon spikerlik ses tonu radyofonik ses , hitabet sanatı
Internet dili / mesajlaşma; hız çağında yazışma emojiler
günlük dil kullanımı ;Bloglar Reklam dili-
dil güçlendiricileri : müzik ve dil bozumu
Öğrenciler genel hata eğilimlerini öğrendikten sonra farklı medyada -dil kullanımı genel hatalarını, örnekleri araştırırlar ve İSTEĞE BAĞLI OLARAK BİREYSEL proje olarak sunarlar(+10 puan)
6Alanla ilgili doküman paylaşımı
7Medyada anlam inşaası ve gerçeklik;
Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı
8Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANA RAPORÖğrenci önceden edindiği verileri sınıfta paylaşmalıdır.
9Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi
10Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisiÖğrenci medya izlemeleri yaparak, videoları inceleyerek derse hazırlıklı gelmeli
11Uygulamalı dil becerileri: Öğrenciler verilen notları ve kitaplarındaki doğru okuma tonlama alıştırmalarını evde hazırlanarak gelmeli ve sınıfta uygulamalara bireysel olarak katılmalıdırlar.
12Dil okuma uygulamaları Özel yazım ve okunuşu olan sözcüklerin önceden çalışılması ve yaşam biçimi haline getirilmesi uygundur.
13Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma
14Dil uygulamaları
Kaynak
Türk Dil Kurumu TDK BÜYÜK SÖZLÜK, yazım ve doğru sesletim uygulaması Şenbay, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, 2017, YKY -MEDYADA DİL KULLANIMI Anadolu Üniversitesi Yayınları 2016,Eskişehir -RTÜK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ MEDYA VE BASIN DİLİ ARAŞTIRMALARI SONUÇLARI VE ÖNERİLERİ MATBU NOTLAR Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları ve referans kitaplar, youtube videoları, dil hataları konulu görsel işitsel kaynaklar öğretim aracı ve örnekleri olarak kullanılmaktadır.
Bilginer, Neşe, 2011, Dikkat Yayındayız, Sokak Kitapları Gülizar, Jülide, Where Are You Going Türkçe?,2004, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, Burası Türkiye Radyoları,2008, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, TR+Tv=TRT, 2008, Sinemis Yayınları Yıldız, Doğan, Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı,2007, Telebasım Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
2
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
3
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı, proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
4
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
5
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
6
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
7
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
8
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
9
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
10
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
11
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
12
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır, İngilizce alan terminolojisini B1 seviyesinde okuyup anlayabilir.
X
13
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
14
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
15
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde, kamu veya özel sektörde, radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:14Son Güncelleme Tarihi: 05/07/2022 - 17:16