Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU UYGULAMALARI I 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Ä°hsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; kurgu ve montaj kavramını açıklayarak, kurgu operatörün hayal gücünü geliÅŸtirmek. Kurgu operatörün görüntü çekmesini saÄŸlayarak çektiÄŸini görüntülerle anlamlı bütünler oluÅŸturmak ve günümüz de en çok ihtiyaç duyulan kurgu türlerinden biri olan 2d animasyon kurgusunu öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurgu ile montaj kavramlarının farkı, önemi ve geliÅŸimi,Adobe Premier programına giriÅŸ,Adobe Premier'de efekt düzenlemesi,Adobe Premier'de ses kurgusu,4 kamera ile çekim denemesi,Çekilen görüntülerle anlamlı bir kurgu yapma,Vize projesinin öğrencilerle çekimi,Ara sınav,Adobe Premier Rush ile sosyal medya kurgusu yapma,Adobe After Effect programına giriÅŸ,After Effect programında arka fon ve nesnelere key frame özelliÄŸiyle hareketsel özellikler verme,After Effect programında 3D nesneler oluÅŸturma,After Effect programında kamera özelliÄŸini kullanma,Final projesi ile alakalı fikir paylaşımı ve projeye baÅŸlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurgunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
Dijital video kurgu programlarını temel düzeyde kullanabilir. 1, 2, 4 A, C, D, E
Film veya videonun içeriği ile kurgusu arasındaki bağlantıyı kurabilir. 2, 3 A, B, E, F
Filmin ya da videonun kurgu türünü belirleyebilir. 1, 2, 3, 4 C, D, F
Temel düzeyde video kurgusu yapabilir, geliştirebilir ya da yapımına katkı sağlayabilir. 1, 4 B, C, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurgu ile montaj kavramlarının farkı, önemi ve gelişimi
2 Adobe Premier programına giriş
3 Adobe Premier'de efekt düzenlemesi
4 Adobe Premier'de ses kurgusu
5 4 kamera ile çekim denemesi
6 Çekilen görüntülerle anlamlı bir kurgu yapma
7 Vize projesinin öğrencilerle çekimi
8 Ara sınav
9 Adobe Premier Rush ile sosyal medya kurgusu yapma
10 Adobe After Effect programına giriş
11 After Effect programında arka fon ve nesnelere key frame özelliğiyle hareketsel özellikler verme
12 After Effect programında 3D nesneler oluşturma
13 After Effect programında kamera özelliğini kullanma
14 Final projesi ile alakalı fikir paylaşımı ve projeye başlama
Kaynaklar
CANİKLİGİL İ. (2014). Dijital Video ile Sinema, 1. Basım, Basım evi: Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Öğretim elemanı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 5 8 40
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 6 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 6 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 3 3 9
Performans Görevi, Bakım Planı 5 6 30
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu