Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYO YAYINCILIĞI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali Fuat GÜLMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı radyo yayıncılık araçlarının tanıtılması ve kullanımını uygulamalı öğrencilere aktarmaktır. Ayrıca, öğrencilerin radyo programı yapabilir hale gelmeleridir.
Dersin İçeriği Bu ders; Radyo nedir? Dünyada ve Türkiye’de radyo, radyo çeşitleri,Radyo Yayıncılığının temel öğeleri,Radyo yayın çeşitleri, FM, AM, Sayısal yayıncılık,Radyo Stüdyolarının tanıtımı - Yayın Stüdyoları ve ekipmanları,Yapım Stüdyoları ve ekipmanları,Radyo Stüdyoları - Uygulamalı – Stüdyo,Kayıt ve Montaj yapımı, ses edit programları tanıtımı,Kayıt ve Montaj yapımı, ses edit programları - uygulamalı - Stüdyo,Radyo yayın içerikleri – Program türleri 1,Radyo yayın içerikleri – Program türleri 2 uygulamalı - Stüdyo,Radyo meslekleri,Radyo program yapımcılığı ve özellikleri,Radyo program metin yazımı,Radyo program metin yazımı – uygulamalı – stüdyo kayıt; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Radyo yayın öğelerini ileri derece öğrenebilecekdir 14, 16, 2, 4, 8 C, F
İleri derece kayıt-montaj yapma becerisine sahip olacaklardır. 14, 16, 4 D
Radyo program yapım tekniklerini uygulayabilecektir. 14, 16, 4
Radyo program metini yazabilecektir. 14, 16, 4
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Radyo nedir? Dünyada ve Türkiye’de radyo, radyo çeşitleri
2 Radyo Yayıncılığının temel öğeleri
3 Radyo yayın çeşitleri, FM, AM, Sayısal yayıncılık
4 Radyo Stüdyolarının tanıtımı - Yayın Stüdyoları ve ekipmanları
5 Yapım Stüdyoları ve ekipmanları
6 Radyo Stüdyoları - Uygulamalı – Stüdyo
7 Kayıt ve Montaj yapımı, ses edit programları tanıtımı
8 Kayıt ve Montaj yapımı, ses edit programları - uygulamalı - Stüdyo
9 Radyo yayın içerikleri – Program türleri 1
10 Radyo yayın içerikleri – Program türleri 2 uygulamalı - Stüdyo
11 Radyo meslekleri
12 Radyo program yapımcılığı ve özellikleri
13 Radyo program metin yazımı
14 Radyo program metin yazımı – uygulamalı – stüdyo kayıt
Kaynaklar
Radyo dersleri; Michael Kaye, Radyo tv yayıncılığı; Nureddin Bay, Ses, kayıt müzik teknolojileri; Ufuk Önen, Tüm yönleriyle radyo; Hamza Çakır, tez, slayt sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
X
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
X
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
X
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
X
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
X
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu