Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE DİL 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sunuculuk & Spikerlik Fonetik & Diksiyon
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı medyada yaygın olarak kullanılan Türk dili kullanım hatalarının kitle iletişim araçlarında kullanımaına dikkati çekerek bilinç yaratmak doğruların öğretilip uygulanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri,Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri ,Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı,Dilin toplumsal boyutu; KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği; KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri; Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları,Kitle İletişim Araçlarında dil ; Gazete Radyo Televizyon Internet Bloglar :Farklılıkları,,Medyada anlam inşaası ve gerçeklik; Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı,Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; ,Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi,Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisi,Uygulamalı dil becerileri: ,Dil okuma uygulamaları ,Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma,Dil uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 11, 12, 14, 2, 21, 4 B, F
Öğrenci kendi dilinin farkında olmadığı özelliklerini öğrenir ve uygular, yazılış ve okuma farklılıklarını kavrar ve uygular yanlış kullandığı sözcükleri düzelterek doğru üretimini sağlayabilir. kitle iletişim araçlarında yanlış kullanılan sözcük ve ifadeleri ayırt edebilir. doğru Türkçe kullanımı konusunda çevresine etki edebilir
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği, amacı, karşılıklı beklentiler, dersin yöntemi, kaynaklar, işleme tarzı, sınav sistemi ile ilgili bilgiler ve dil konusuna giriş; dünyada dillerin ortaya çıkış miti, benzerlikler ve farklılıkların nedenleri, dil aileleri, Hint Avrupa ve Ural Altay dil aileleri -
2 Dil aileleri : Türkçe'nin kökenleri, gelişimi ve dil özellikleri -
3 Türkçe nin özellikleri: yazılma özellikleri -okunma özellikleri- telaffuz özellikleri- örnekleriyleuygulama alıştırmaları-Dilin önemi ve kültüre katkısı -
4 Dilin toplumsal boyutu; KİA da dilin kurallarına uygun kullanımıın önemi ve gerçekliği; KİA araçlarıının diline uygun kullanımının ilkeleri; Medya aracılığıyla kamusal alanda söz söylemenin,politik ve etik sorumlulukları
5 Kitle İletişim Araçlarında dil ; Gazete Radyo Televizyon Internet Bloglar :Farklılıkları Öğrenciler gruplanarak farklı medyada dil farklılıklarını saptamaya çalışırlar
6
7 Medyada anlam inşaası ve gerçeklik; Dil kültür temsil- toplumda dil kültür bağıntısı
8 Medyada dil hataları ; basın da yapılan yazım hataları; Öğrenci önceden edindiği verileri sınıfta paylaşmalıdır.
9 Dil becerileri ;doğru üretim, doğru telaffuz, tonlama , yazım kuralları,vurgular; vurgu ve anlam değişimi
10 Dilbilgisi kuralları ışığında basit anlaşılır yaratıcı iknaya yönelik ve etik kurallarla ifade etme becerisi Öğrenci medya izlemeleri yaparak, videoları inceleyerek derse hazırlıklı gelmeli
11 Uygulamalı dil becerileri: Öğrenciler verilen notları ve kitaplarındaki doğru okuma tonlama alıştırmalarını evde hazırlanarak gelmeli ve sınıfta performans sergilemeliler.
12 Dil okuma uygulamaları Özel yazım ve okunuşu olan sözcüklerin önceden çalışılması ve yaşam biçimi haline getirilmesi uygundur.
13 Dil pratikleri okumalar, tekerlemeler, doğru yazma
14 Dil uygulamaları
Kaynaklar
Şenbay, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, 2017, YKY Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları ve referans kitaplar, youtube videoları, dil hataları konulu görsel işitsel veriler.
Bilginer, Neşe, 2011, Dikkat Yayındayız, Sokak Kitapları Gülizar, Jülide, Where Are You Going Türkçe?,2004, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, Burası Türkiye Radyoları,2008, Sinemis Yayınları Gülizar, Jülide, TR+Tv=TRT, 2008, Sinemis Yayınları Yıldız, Doğan, Spikerlik ve Güzel Konuşma Sanatı,2007, Telebasım Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
X
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
X
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
X
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
sözlü veya yazılı sınav %40  
sözlü veya yazılı Sınav %60  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu