Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANLATI ÇÖZÜMLEMELERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Psikoloji, Sosyoloji, içerik çözümleme, görsel çözümlemeler, sanat söylemleri içeren dersler, göstergebilim, Van Dijk, M.Foucault,
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kitle İletişim Araçlarında ideolojik ve kültürel olgular çerçevesinde dolayımlanan ileti içeriği alt metinleri -görsel ve içeriklsel bağlamda dilbilimsel ve görsel imgeler aracılığıyla- açımlamada kullanılan yöntemler ve farklı anlatılarda film reklam roman şiir -metinlerarası konusunda bilgilendirme ve algılama konusunda yetkinleştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması,Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları, ,Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi,Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları,Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler,Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartma,arasınav haftası,Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: Freud,Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlar,Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimler,İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimler,Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylem,Jacques Derrida: yapısökümü,yıl sonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Haber,film, siyaset, ideoloji, psikoloji metin içeriklerini kavramlarını ve terimlerini belirleyerek açımlayabilir, alt anlamına erişebilir. 1, 10, 12, 17, 2, 21, 3 A
Bir filmin ya da yazının temelde verilmek istenilen alt anlamını anlayabilir. 1, 10, 17, 18, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin dersle ilgili beklenti ve gereksinimlerinin açımlanması
2 Dil kavramı ve iletişim süreci, söylem tanım ve kavramları,
3 Kitle iletişim araçlarının ekonomi politik yapısı, ideolojik bağlantısı, medya iktidar ilişkisi, sirk kültürü teorisi
4 Toplumsal yapı, kapitalizm, tüketim toplumu, ekin işleyimi, tüketici tüketimi, kitle kültürü- popüler kültür olguları, etkileri ve altyapıları 'Ceci n’est pas une pipe' René Magritte İmgelerin İhaneti
5 Göstergebilimsel çözümleme yöntemi; kavramlar ve Avrupa'da ve Amerika'da teorisyenler
6 Filmlerde göstergebilimsel kavramları- düz değişmece, metonimi, metafor, mecaz, arama, anlam değişmeleri, ikonik, indexical sembolik kullanımları açığa çıkartma Natural Born Killers filmi dersten önce izlenmiş olmalı
7 arasınav haftası
8 Ruhbilimsel Çözümleme yöntemi; kavramlar ve terimler: Freud Anayurt Oteli/ Babam ve Oğlum/ Kill Bill/ Rain Man/ Beyza'nın kadınları/İçimdeki Ben/Akıl Oyunları/ Kelebek etkisi/31 gr/ Otomatik Portakal/ dan biri izlenmeli
9 Marxist Çözümleme Yöntemi; terimler ve kavramlar Goodbye Lenin, Otobüs, Kemal Sunal Tüm filmleri, Sarı Mercedes,Persona, Esir Ruhlar, Yol, Uçurtmayı vurmasınlar, Guguk Kuşu
10 Toplumbilimsel Çözümleme: kavramlar ve terimler Erin Brokoviç film-
11 İçerik çözümlemesi : V an Dijk (metin grameri) Dick'ın kazandırdığı kavram ve terimler Van Dijk makaleleri okunup anlaşılmalı
12 Michael Foucault: Eleştirel söylem analizi. arkeoloji ve soykütük yöntemleri, düşünce ve süreç: gerçeklik ve bilgi; bilinç ve söylem https://www.youtube.com/watch?v=NnQ4yasXNIU (hapisanenin doğuşu iktidar ve gözetim toplumu)
13 Jacques Derrida: yapısökümü https://www.youtube.com/watch?v=HKJlSY0DBBA
14 yıl sonu sınavı
Kaynaklar
AA Berger, KİA da çözümleme yöntemleri,AÜ Desflor Edles Laura, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Babil İnceoğlu, Y. ;Metin çözümlemeleri, Özden,Zafer., Film Çözümleme Yöntemleri Çözümleme örnekleri: Anayurt Oteli, Sevmek Zamanı, Otobüs, Selvi Boylum Al yazmalım Katil Doğanlar, Bisiklet Hırsızları, Hayatın Renkleri, Splendour in the Grass, Kuzuların sessizliği, Matrix Reloaded, Spiderman, Goodbye Lenin, Gülün Adı,Vampire Dairies, Fight Club, Goodmorning Vietnam,
Anlatı türleri, Dilin yapısı ile ilgili tüm kaynaklar, auteur yönetmenlerin eserleri, görsel sanatlarda anlatı içerikli tüm çalışmalar, kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının temel kavramlarını, kuramlarını ve uygulamalarını bilir.
0
PY2. Radyo, Sinema ve Televizyonla ilgili olguları belirler ve farklı yöntemlerle çözümleyebilir.
X
0
PY3.Radyo ve Televizyon Stüdyoları teknik donanımı,proje üretimi ve yönetimi gerçekleştirebilir.
0
PY4. Alan bilgisini kullanarak yetkinliğini kullanabilir, iş yaşamında karşılaşılan sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunabilir.
0
PY5. Kitle İletişim Araçları ve görsel medya sektörlerine yönelik sentez ve analizler gerçekleştirebilir.
X
0
PY6. Kamu ve özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı önerebilir.
0
PY7.Alanı ile ilgili zorunlu durumlarda inisiyatif kullanarak risk yönetimi gerçekleştirebilir, çıkan sorunları çözümleyebilir.
0
PY8.Alanı ile ilgili proje önerebilir,hazırlayabilir, sektör yarışmalarına katılabilir.
X
0
PY9.Radyo Sinema Televizyon ve ilgili medya sektörlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yazabilir,analizini yapabilir ve bilimsel yazıya dönüştürebilir.
X
0
PY10.Kitle iletişim araçları haberciliği, yayılımı ve proje üretiminde gerçeklik kurgulanmasını amaç edinir.
X
0
PY11.Alanı ile ilgili gelişim haber ve yenilikleri takip eder, yaşamboyu eğitim ve okuryazarlığı ilke edinir.
0
PY12. Alanının gereklerinden biri olan anadilini doğru ve etkili kullanır,alan terminolojisini okuyup anlayabilir.
X
0
PY13. Mesleğinin gerektirdiği sosyal etkinlikler düzenler ve uygular;
0
PY14. Mesleğini her koşulda, etik,insani ve vicdani değerler kapsamında sahiplenir, istismara olanak tanımaz.
0
PY15.Kitle İletişim Araçları çerçevesinde,kamu veya özel sektörde,radyo sinema veya televizyon medya gruplarında gerçekliği yansıtan görsel, işitsel ve yazılı haber veya diğer projelerle kitleleri bilgilendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu