Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLLÜSTRASYONA GİRİŞ 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı görsel iletişim aracı olan illüstrasyon sanatını, yöntem-teknikleriyle tanıtmak ve basılı medya için kullanılabilen illüstrasyonlar üretebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İllüstrasyonun tanımı, tarihi, kullanım amaçları, öncüleri, ilk örnekleri, kullanım alanları.,İllüstrasyon üslupları ve Kompozisyon türleri,Temalara göre illüstrasyon çalışması,İllüstrasyon düzeni oluşturma-ölçülendirme,İllüstrasyonun çeşitli sanat alanlarında ve reklamcılıkta kullanımı.,İllüstrasyonda reklam afişi tasarımı ve kolaj çalışması.,Dekoratif İllüstrasyon,Fotoğraflarla illüstrasyon çalışması,Ele alınan metnin illüstrasyonu,Kitap kapağı illüstrasyonu,Seçilen film sahnesinin illüstrasyonu,Karakter ve kostüm yaratma ,Film Afişi tasarlama,Storyboard hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İllüstrasyon hakkında temel kavramları tanımlayabilir. 1, 14, 19, 2, 3
İllüstrasyon uygulama yöntem ve tekniklerini kullanabilir. 14, 15, 16, 17, 4, 6 D
Tasarım ve fikir üretme aşamalarını bilir ve uygulayabilir 1, 10, 14, 15, 16, 17, 4, 6, 9 A, D
Biçim ve içerik ilişkisini kurabilir. 10, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 6, 9 D
İllüstrasyon estetiğini kavrar ve uygulayabilir. 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 4, 9 D
Bu alanda kazandığı yetkinliklerle kreatif çözümler geliştirebilir. 10, 14, 15, 16, 17, 19, 4, 8, 9 D
Farklı disiplinler arası etkileşimleri bilir ve bunları uygulamalarında kullanabilir. 1, 14, 15, 16, 17, 19, 4, 6, 8, 9 D
İllüstrasyon sanatçıları ve üsluplarını ifade edebilir 1, 14, 17, 2, 4, 9 D
Metinsel bir öyküyü sanat yöntem ve teknikleriyle görselleştirebilir 1, 16, 17, 4 C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyonun tanımı, tarihi, kullanım amaçları, öncüleri, ilk örnekleri, kullanım alanları. İlgili Kaynağın Okunması
2 İllüstrasyon üslupları ve Kompozisyon türleri İlgili Kaynağın Okunması
3 Temalara göre illüstrasyon çalışması Görsel Kaynak Taraması
4 İllüstrasyon düzeni oluşturma-ölçülendirme Görsel Kaynak Taraması
5 İllüstrasyonun çeşitli sanat alanlarında ve reklamcılıkta kullanımı. Görsel Kaynak Taraması
6 İllüstrasyonda reklam afişi tasarımı ve kolaj çalışması. Görsel Kaynak Taraması
7 Dekoratif İllüstrasyon Görsel Kaynak Taraması
8 Fotoğraflarla illüstrasyon çalışması Görsel Kaynak Taraması
9 Ele alınan metnin illüstrasyonu Görsel Kaynak Taraması
10 Kitap kapağı illüstrasyonu Görsel Kaynak Taraması
11 Seçilen film sahnesinin illüstrasyonu Görsel Kaynak Taraması
12 Karakter ve kostüm yaratma Görsel Kaynak Taraması
13 Film Afişi tasarlama Görsel Kaynak Taraması
14 Storyboard hazırlama Görsel Kaynak Taraması
Kaynaklar
1. P. Gray, Yaratıcı Çizim ve İllüstrasyon, Profil Yayıncılık. 2. Yakut İnci. Karakter Tasarımı Anlayışı ve Kostüm İllüstrasyonu, Nobel Yayıncılık, İstanbul, 2015, 3. Mark Wigan, 'Görsel İllüstrasyon Sözlüğü', Literatür Yayınları, 2012
3.Barber Barrington, Çizimin Temelleri, Alya yayınları, 2013 4. Szunyoghy Andras, Human Anatomy for Artists, Könemann, Realsztema Duhas Printing House, Hungry, 2000 5. Barcsay Jeno, Anatomy For The Artist Octobus Books Limited, Hungry, 1982 6. G. Ambrose, P. Harris, Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Literatür, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar ve görsel tasarım projesi ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Bir kurumun görsel tasarım sürecini yönetebilir.
X
0
Medya ve görsel sanatlar alanında nitelikli ve özgün çalışmalar ortaya koyar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 10 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu