Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Can CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İletişim Fakültesi öğrencilerine sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konularla igili genel bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hafta 1: Sosyoloji Nedir? ,Hafta 2: Sosyolojide Araştırma Yöntemleri ,Hafta 3: Sosyoloji Teorileri ,Hafta 4: Sosyal Etkileşim ve Sosyal Yapı,Hafta 5: Devlet ve Toplum ,Hafta 6: Ekonomi ve Toplum ,Hafta 7: Ara Sınav,Hafta 8: Aile ve Toplum ,Hafta 9: Sosyal Sınıf ,Hafta 10: Kültür ve Toplum ,Hafta 11: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum ,Hafta 12: Etnisite ve Toplum ,Hafta 13: Din ve Toplum, Hafta 14: Kentleşme ,Hafta 15: Medya ve Toplum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir sosyal bilim olarak sosyolojinin konuları hakkında bir bakış açısı geliştirebilecektir. 1, 12 A, C
Sosyolojik teorileri kavrayacak ve bunları toplumsal çözümlemelerde kullanabilecektir. 1 A, C
Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkileri anlayabilecek ve çözümleyebilecektir. 18 A, C
Sosyolojinin araştırma metotlarını öğrenecek ve bunların uygulamalarını anlamlandırabilecektir. 1, 12 A, C
Birey ve toplum arasındaki ilişkilere dair soru sorabilecektir. 10, 2 A, C
Sosyal sorunları ve bunların sebeplerini teşhis edebilecektir. 1, 11 A, C
Sosyal sorunların ortadan kalkması için önerilen çözümleri analiz edebilecektir. 16 A, C
Aile, toplumsal cinsiyet, din, ekonomi ve sınıf gibi sosyal yapıları kavrayabilecek ve bunların arasındaki ilişkileri saptayabilecektir. 12, 14 A, C
Yaşadığı toplumda var olan sosyal yapıların özelliklerini kavrayabilecek ve açıklayabilecektir. 1, 14 A, C
Yaşadığı toplumda gerçekleşen sosyal değişimleri açıklayabilecektir. 18 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hafta 1: Sosyoloji Nedir?
2 Hafta 2: Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
3 Hafta 3: Sosyoloji Teorileri
4 Hafta 4: Sosyal Etkileşim ve Sosyal Yapı
5 Hafta 5: Devlet ve Toplum
6 Hafta 6: Ekonomi ve Toplum
7 Hafta 7: Ara Sınav
8 Hafta 8: Aile ve Toplum
9 Hafta 9: Sosyal Sınıf
10 Hafta 10: Kültür ve Toplum
11 Hafta 11: Toplumsal Cinsiyet ve Toplum
12 Hafta 12: Etnisite ve Toplum
13 Hafta 13: Din ve Toplum
14 Hafta 14: Kentleşme
15 Hafta 15: Medya ve Toplum
Kaynaklar
Sosyoloji, Nobel Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu