Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin; kültür ve iletişim ilişkisini öğrenmesini, kültürlerarası iletişimin boyutlarını kavramasını, kültürlerarası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültür Nedir?,Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük,Kültürün Öğeleri,Kültür ve İletişim İlişkisi,Kültürlerarası İletişim Kavramı,Kültürlerarası İletişimin Unsurları,Kültürlerarası İletişim Süreçleri,Kültürlerarası İletişim Kuramları,Kültürlerarası İletişim Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi,Kültürlerarası İletişimde Zaman ve Mekan Kullanımı,Kültürlerarası İletişimde Sözlü İletişim, Dil Kullanımı,Kültürlerarası İletişimde Sözsüz İletişim ve Beden Dili Kullanımı,Kültürlerarası İletişim Açısından Popüler Kültür,Kültürlerarası İletişimde Etik ve Kültürlerarası İletişim Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültürlerarası iletişimin işlevlerini ve boyutlarını açıklar 1, 12, 2 A
Kültürle ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2 A
Kültürlerarası iletişim sürecinde sözlü ve sözsüz iletişim kullanım becerisi kazanır. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Kültürlerarası İletişim Kuramları
1 Kültür Nedir?
2 Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük
3 Kültürün Öğeleri
4 Kültür ve İletişim İlişkisi
5 Kültürlerarası İletişim Kavramı
6 Kültürlerarası İletişimin Unsurları
7 Kültürlerarası İletişim Süreçleri
8 Kültürlerarası İletişim Kuramları
9 Kültürlerarası İletişim Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi
10 Kültürlerarası İletişimde Zaman ve Mekan Kullanımı
11 Kültürlerarası İletişimde Sözlü İletişim, Dil Kullanımı
12 Kültürlerarası İletişimde Sözsüz İletişim ve Beden Dili Kullanımı
13 Kültürlerarası İletişim Açısından Popüler Kültür
14 Kültürlerarası İletişimde Etik ve Kültürlerarası İletişim Örnekleri
Kaynaklar
Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim, Asker Kartarı, Ürün Yayınları, Ankara, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
20  
Kısa Sınav %10  
Kısa Sınav %10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 20 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu