Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK BASIN TARİHİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Osmanlı’da matbaanın kurulması ile birlikte başlayan basın faaliyetleri ve Cumhuriyet döneminden günümüze yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler karşısında basın faaliyetlerinin araştırılarak değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yazı, Alfabe, Kağıt ve İlk Baskı Makinelerinin İcadı ,Türkiye ve Dünya’da Matbaacılık Faaliyetleri ,Osmanlı’da İlk Basın Faaliyetleri ,Tanzimat Dönemi Basın Faaliyetleri ,II. Abdülhamid Dönemi Önemli Siyasal Olayları ,I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Basın Faaliyetleri , Jön Türk Basını ,Ara Sınav ,Milli Mücadele Dönemi Basını , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Faaliyetleri , Çok Partili Dönemde Basın Faaliyetleri , 1980 Sonrası Basın Faaliyetleri , Osmanlı’dan Günümüze Basın Örgütleri, Grevler, Sendikalar ,Genel Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Osmanlı’da matbaanın kuruluşu ve basılı ilk eserleri tanır. 1, 2 E
2) Osmanlı dönemi önemli siyasi olaylar ve basın faaliyetleri arasında ilişki kurar. 1, 11
3) Cumhuriyet’in ilanından günümüze basın faaliyetlerini değerlendirir. 1, 3
4) Osmanlı ve Türkiye’de yayımlanan önemli gazete ve gazetecileri tanır. 11
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yazı, Alfabe, Kağıt ve İlk Baskı Makinelerinin İcadı okumalar
2 Türkiye ve Dünya’da Matbaacılık Faaliyetleri okumalar
3 Osmanlı’da İlk Basın Faaliyetleri aratırma
4 Tanzimat Dönemi Basın Faaliyetleri soru-cevap
5 II. Abdülhamid Dönemi Önemli Siyasal Olayları tartışma
6 I. ve II. Meşrutiyet Dönemi Basın Faaliyetleri seminer
7 Jön Türk Basını seminer
8 Ara Sınav sınav
9 Milli Mücadele Dönemi Basını seminer, araştırma
10 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Basın Faaliyetleri araştırma
11 Çok Partili Dönemde Basın Faaliyetleri araştırma
12 1980 Sonrası Basın Faaliyetleri araştırma
13 Osmanlı’dan Günümüze Basın Örgütleri, Grevler, Sendikalar seminer, ödev
14 Genel Değerlendirme seminer
Kaynaklar
Hıfzı Topuz, II. Meşrutiyet’ten Holdinglere Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003. Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın, Pozitif Yay., İstanbul, 2015. Nuri İnuğur, Basın Yayın Tarihi, Der Yay., İstanbul, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
20  
20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu