Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPOR MEDYASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf ÖZKIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor medyasına eleştirel bir açıdan yaklaşabilmek
Dersin İçeriği Bu ders; Medyanın gündem belirleme süreci,Gündem belirleme kuramı,Gündem belirleme ve spor,Spor gazeteciliği,Spor gazeteciliği bağlamında etik,Spor haberlerinin unsurları,Ara Sınav,Sporda halkla ilişkiler süreci,Sporda medyanın rolü,Spor olayları ve televizyon,Kitle iletişim araçları ve spor,Medyada spor servisleri ve Yeni Medya,Türk spor medyasının tarihsel süreçleri,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Medya ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 2, 3 A
Kitle iletişimini oluşturan konuları tartışır. 1, 2, 3 A
Medya ile ilgili örnek olayları analiz eder. 1, 2, 3 A
Medyanın spora etkisini değerlendirir. 1, 2, 3 A
Medya , siyaset ve spor ilişkisini açıklar 1, 2, 3 A
Gündem belirlemede sporun rolünü değerlendirir 1, 2, 3 A
Spor medyasının duruşunu tartışır 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medyanın gündem belirleme süreci
2 Gündem belirleme kuramı
3 Gündem belirleme ve spor
4 Spor gazeteciliği
5 Spor gazeteciliği bağlamında etik
6 Spor haberlerinin unsurları
7 Ara Sınav
8 Sporda halkla ilişkiler süreci
9 Sporda medyanın rolü
10 Spor olayları ve televizyon
11 Kitle iletişim araçları ve spor
12 Medyada spor servisleri ve Yeni Medya
13 Türk spor medyasının tarihsel süreçleri
14 Final sınavı
Kaynaklar
Türkiye'de spor ve medya/Kolektif/Köprü Kitapları
Mebis Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu