Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GAZETECİLİK UYGULAMALARI 1+2 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersi Verenler Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, haber merkezlerinin işleyişi; haber sürecinde yer alan çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile habere olan etkilerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı ve ders planının anlatılması,Muhabirin görev, yetki ve sorumlulukları,Muhabirin gazete örgütlenmesi ,Muhabirin iş pratiklerindeki yeri,İstihbarat şefi ve haber müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları,Ajanslar ve gazeteler,Televizyon ziyaretleri,Arasınav (Vize),Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları.,Sayfa sekreterinin gazete örgütlenmesi ve iş pratiklerindeki yeri,Hafta Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmenin görev ve sorumlulukları,Gazete ziyaretleri,Öğrenci uygulama ve sunuşları,Öğrenci uygulama ve sunuşları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Mesleki gelişimine yönelik gerçekçi tercihler yapar. 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 A, B, C
2.1.Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar. 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 A, B, C
3.Ekip kurma becerisine sahip olur ve ilgili teknik personelle uyumlu çalışma alışkanlığı edinir. 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 A, B, C
3.2.Zaman baskısı altında çalışabilir ve zamanı gerçekçi biçimde planlar 1, 10, 12, 2, 4, 6 A, B, C
4.Gazetecilik faaliyetini örgütler ve planlar. 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 A, B, C
6.Bir gazeteci olarak kendi gelişimine ilişkin sağlam tercihler yapar. 1, 10, 12, 2, 4, 6 A, B, C
1. İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur. 1, 10, 12, 4, 6, 8 A, C
1.1. İletişim yapı ve süreçlerini bilir; ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 12, 4, 6, 8 A, B
1.2. İletişim ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahip olur. 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3.1. Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 1, 10, 12, 2, 4, 6 A, B, C
5. Medya kuruluşunun yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, onun strateji tercihlerini ve yayın politikasını değerlendirir. 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve ders planının anlatılması
2 Muhabirin görev, yetki ve sorumlulukları
3 Muhabirin gazete örgütlenmesi
4 Muhabirin iş pratiklerindeki yeri
5 İstihbarat şefi ve haber müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
6 Ajanslar ve gazeteler
7 Televizyon ziyaretleri
8 Arasınav (Vize)
9 Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları.
10 Sayfa sekreterinin gazete örgütlenmesi ve iş pratiklerindeki yeri
11 Hafta Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmenin görev ve sorumlulukları
12 Gazete ziyaretleri
13 Öğrenci uygulama ve sunuşları
14 Öğrenci uygulama ve sunuşları
Kaynaklar
www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri Güncel Gazete ve Dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 10 40
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu