Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİŞİLERARASI İLETİŞİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlamak, kendini tanımanın önemini kavramak ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim kavramının genel tanımı, iletişim süreci, öğeleri, işleyişi ,Kişilerarası iletişimin tanımı, önemi ve özellikleri ,Kişilerarası iletişim türleri, sorunları ve engelleri ,Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreçleri ,Tutamları oluşturan faktörler ve tutumların işlevleri,Kişilerarası iletişim modelleri ,İletişim ve İkna,İletişim ve Algı ,Dinleme ve anlama becerisi geliştirme ,İkna süreçleri, iknaya karşı koyma ve direnme nedenleri ,Empatik iletişim ve ilişkili olduğu kavramlar ,Kurumsal iletişim,Toplumsal ve kültürlerarası iletişim ,Ders tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kişilerarası iletişimi tanımlar ve diğer iletişim türleri arasındaki yeri ve öneminin farkına varır. 2. Sağlıklı ve sağlıksız iletişim ortamlarını tanır. 3. İletişim becerilerini toplumsal yaşam içerisinde etkin bir biçimde kullanır. 4. Kişilerarası iletişim modellerini öğrenip bunları güncel yaşamda uygular. 5. Kişilerarası iletişim çatışmalarının nedenlerini saptayarak bunlara ilişkin çözümleri tartışır. 1, 10, 12, 17, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim kavramının genel tanımı, iletişim süreci, öğeleri, işleyişi
2 Kişilerarası iletişimin tanımı, önemi ve özellikleri
3 Kişilerarası iletişim türleri, sorunları ve engelleri
4 Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreçleri
5 Tutamları oluşturan faktörler ve tutumların işlevleri
6 Kişilerarası iletişim modelleri
7 İletişim ve İkna
8 İletişim ve Algı
9 Dinleme ve anlama becerisi geliştirme
10 İkna süreçleri, iknaya karşı koyma ve direnme nedenleri
11 Empatik iletişim ve ilişkili olduğu kavramlar
12 Kurumsal iletişim
13 Toplumsal ve kültürlerarası iletişim
14 Ders tekrarı
Kaynaklar
İletişimi Anlamak, İrfan Erdoğan, Erk, 2005. İletişimin ABC´si, Ünsal Oskay, 1992. İletişime Giriş, Aysel Aziz, Hiperlink, 2016, İletişimsizlik Becerisi, Kadir Özer, Galata, 2008. Yeniden İnsan İnsana”, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitapevi, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu