Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALKLA İLİŞKİLER 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şifa ELCİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; halkla ilişkiler tanım, tarihsel süreç ve yöntemlerini aktararak öğrencinin halkla ilişkiler faaliyetlerini, tür, yöntem ve stratejilerini analiz ederek yorumlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Halkla İlişkiler tanımı ve kavramı,Pazarlama, Reklamcılık kavramları ve tarihsel gelişim süreçleri ,Halkla İlişkilerde Temel İlkeler,Halkla İlişkiler Modelleri,Halkla İlişkilerde Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Yürütme,Halkla İlişkilerde Kurum Kültürü, Kurum İmajı, Kurum İçi İletişim,Vize Sınavı,Halkla İlişkiler Uygulamaları ,Tanınırlık ve Kurum İmajı,Halkla İlişkiler ve Kamuoyu,Halkla İlişkiler ve Medya ,Halkla İlişkiler ve Sponsorluk,Dijital Pazarlama ,Halkla İlişkiler Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Halkla İlişkiler kavramını tanımlar. 1 A
Halkla İlişkiler uygulamaları ve planlarını tartışabilir 1 A
Halkla ilişkiler strateji, yöntem ve türlerinin ayrımını yapabilir. 1 A
Halkla İlişkilerde bütçeleme ve denetim yapabilir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkiler tanımı ve kavramı
2 Pazarlama, Reklamcılık kavramları ve tarihsel gelişim süreçleri
3 Halkla İlişkilerde Temel İlkeler
4 Halkla İlişkiler Modelleri
5 Halkla İlişkilerde Planlama, Bütçeleme, Denetim ve Yürütme
6 Halkla İlişkilerde Kurum Kültürü, Kurum İmajı, Kurum İçi İletişim
7 Vize Sınavı
8 Halkla İlişkiler Uygulamaları
9 Tanınırlık ve Kurum İmajı
10 Halkla İlişkiler ve Kamuoyu
11 Halkla İlişkiler ve Medya
12 Halkla İlişkiler ve Sponsorluk
13 Dijital Pazarlama
14 Halkla İlişkiler Uygulamaları
Kaynaklar
Halkla I·lis¸kilere Giris¸, Filiz Balta Peltekogˆlu, Beta Yayınları, I·stanbul, 2016. Halkla I·lis¸kiler Uygulaması, Fraser P. Seitel, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2016. Halkla İlişkilere Giriş, Metin Işık, Eğitim Kitabevi, İstanbul, 2004.Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Ahmed Bülend Göksel, Nobel Yay., İstanbul, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu