Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPOR VE ŞİDDET 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Prof.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nitel ve nicel araştırmaların desteği ile öğrencilerin spor dallarında yer alan nefret söylemi ve şiddet ile ilgili bilinç edinmelerini ve bu konuda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders ile ilgili kavram ve tanımların genel olarak yapılması,Spor tanımı ve spor dallarının kısa tarihçesi,Sporun sosyolojik boyutu,Taraftarlık olgusu,Fanatizm ve Şiddet,Nefret Söylemi ve Nefret Suçları,Sporda Şiddet ve Nefret Söylemi Dünyadan Örnekler,Sporda Şiddet ve Nefret Söylemi Türkiye'den Örnekler ,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Seminer,Dönemin genel değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci, spor dallarının tarihinden haberdar olur. 1, 2, 3 A, C
Nefret söylemi ve nefret suçları ayrımını yapar. 1, 12, 2, 3 A
Şiddet, sporda şiddet ve nefrete ilişkin temel kavramları tanımlar. 1, 2, 3 A, D
Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar. 1, 2, 3 A
Sporda gerçekleşen şiddet olaylarını iletişim, toplum, siyaset ve ekonomi ile ilişkilendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders ile ilgili kavram ve tanımların genel olarak yapılması
2 Spor tanımı ve spor dallarının kısa tarihçesi
3 Sporun sosyolojik boyutu
4 Taraftarlık olgusu
5 Fanatizm ve Şiddet
6 Nefret Söylemi ve Nefret Suçları
7 Sporda Şiddet ve Nefret Söylemi Dünyadan Örnekler
8 Sporda Şiddet ve Nefret Söylemi Türkiye'den Örnekler
9 Proje Sunumları
10 Proje Sunumları
11 Proje Sunumları
12 Proje Sunumları
13 Seminer
14 Dönemin genel değerlendirmesi
Kaynaklar
Demir, M. ve Talimciler, A., Şiddet, Şike ve Medya Kıskacında Futbol ve Taraftarlık, Literatürk, 2015. Demir, M., Futbol ve Nefret Söylemi, Lambert Academic Publishing, 2017. Akın, A., Yeni Medyada Nefret Söylemi, Kalkedon Yay.,2010. İnceoğlu, Y., Nefret Söylemi ve Nefret Suçları, Ayrıntı Yay., 2012. Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, Bağlam Yay., 2014. Yıldız, K. Spor ve İletişim, Nobel Kitap, 2016. Avgın, A.K., Spora Evet Şiddete Hayır, Akademisyen Yay., 2015.
Mebis üzerinden paylaşılan notlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 2 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu