Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA OKURYAZARLIĞI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı medya okuryazarlığını tanımlamak, dünyada ve ülkemizde medya okuryazarlığının tarihçesi ve bu amaçla ortaya çıkan akım ve kuramları örneklemek, medya okuryazarlığı müfredatları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Medya Okuryazarlığı kavramı,Media Okuryazarlığının ortaya çıkışı ve önemi,Medya Okuryazarlığında temel ilkeler,Medya okuryazarlığında temel ilkeler,Medya Okuryazarlığı kuramları,Korumacı ve aşılamacı yaklaşım,Dünyada medya okuryazarlağı uygulamaları ,Türkiye'de medya okuryazarlığı eğitimi,Medya okuryazarlığı uygulamaları ,Medya analizleri,Medyada sağlık, kültür ve eğitim,Medyada kadın, siyaset ve spor,Medyada çocuk ve eğlence,Türkiye'de medyanın kullanımı,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
medya okuryazarlığını tanımlar 1 A, B, C
medyaya eleştirel bakış açısı kazanır 1 A, B, C
Dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığını karşılaştırır 1 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medya Okuryazarlığı kavramı
2 Media Okuryazarlığının ortaya çıkışı ve önemi
3 Medya Okuryazarlığında temel ilkeler
4 Medya okuryazarlığında temel ilkeler
5 Medya Okuryazarlığı kuramları
6 Korumacı ve aşılamacı yaklaşım
7 Dünyada medya okuryazarlağı uygulamaları
8 Türkiye'de medya okuryazarlığı eğitimi
9 Medya okuryazarlığı uygulamaları
10 Medya analizleri
11 Medyada sağlık, kültür ve eğitim
12 Medyada kadın, siyaset ve spor
13 Medyada çocuk ve eğlence
13 Türkiye'de medyanın kullanımı
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
Sezer, Nilüfer (Prof.Dr.) ve diğerleri, (Ed:Doç.Dr.Veli Polat), İlköğretim Medya Okuryazarlığı Ders Kitapları Takımı, İstanbul, MEF Yayıncılık, (basım aşamasındadır.) Medya Okuryazarlığı Elkitabı Kemal İnal, Ütopya Yayınevi 21. Yüzyıl Okuryazarlığı Tessa Jols, Elizabeth Thoman, Ekinoks Yayınları Yaradanımız Medya Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu Marshall McLuhan, Quentin Fiore, Turkuvaz Kitap Medya Okuryazarlığına Giriş Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ޞ. Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayıncılık Çocuğunuzu Televizyona Teslim Etmeyin Medya Okuryazarı Olun Yıldız Dilek Ertürk, Ayşen Akkor Gül, Nobel Yayın Dağıtım Medya Okuryazarlığı Melda Cinman ޞimşek, Nurçay Türkoğlu, Kalemus Yayıncılık Okur Kimdir? Ne, Neden, Nerede, Nasıl, Ne Zaman Okur? Okumaz? A. Yalçın Kaya, Çizgi Kitabevi Yayınları Medya okuryazarlığı Komisyon, Paydos yayıncılık Medya İle Yaşamayı Öğrenmek Medya Okuryazarlığı Sevgi Çoşkunserçe, Yıldırım Ajans
Öğretim üyesi ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu