Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Turgay YERLİKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal olayların ortaya çıkışının sebep ve sonuçlarını tarihsel süreçte aktarark medyanın rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplumsal hareket nedir? sorusundan hareketle toplumsal harekete kaynak teşkil eden teorilerin tanıtılması, Toplumsal hareket kavramının tanım, özellik, tür vb. açıklamalarının ardından Le Bon'un Kalabalıklar Yaklaşımının analizi , Rasyonalist ekol ve kitle kuramı öğretilerinin açıklanması , Radikal demokrasi teorileri ve toplumsal hareket türlerinin anlatımı , Toplumsal hareket teorilerinden ilki olan Kaynak Mobilizasyonu teorisinin açıklanması , Toplumsal hareket teorilerinin ikincisi ve günümüz toplumsal hareketlerinin de açıklayıcısı Yeni Toplumsal Hareket teorisinin anlatımı , Yeni Toplumsal Hareketi Ortaya Çıkaran Nedenler, Özellikleri, türleri, değerleri vb. açıklanması , Toplumsal Hareket ve Medya arasındaki "bağımlılık" ilişkisinin anlatımı , Yeni medya ortamlarından internet ve toplumsal hareket ilişkisinin izah edilmesi , İnternet medyasında bir toplumsal hareketin analiz edilmesi , Farklı medya araçları ve toplumsal hareket ilişkisi ve örnekleri analiz etme , Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu , Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu , Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumsal Hayatı ve aktörleri daha iyi analiz edebilir 1 A, B
Yeni dünya düzenini ve bunun uygulayıcılarını öğrenir 1 A, B
Ulusal ve Uluslararası toplumsal hareket örneklerini çözümleme, böylece protesto hareketlerinin aldığı son şekli öğrenir 1 A, B
Medya ve toplumsal hareket arasındaki ilişkiyi anlama ve analiz eder 1, 3 A, B
Son dönem medya uygulamaları hakkında detaylı ve teorik bilgi sahibi olur 1, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal hareket nedir? sorusundan hareketle toplumsal harekete kaynak teşkil eden teorilerin tanıtılması
2 Toplumsal hareket kavramının tanım, özellik, tür vb. açıklamalarının ardından Le Bon'un Kalabalıklar Yaklaşımının analizi
3 Rasyonalist ekol ve kitle kuramı öğretilerinin açıklanması
4 Radikal demokrasi teorileri ve toplumsal hareket türlerinin anlatımı
5 Toplumsal hareket teorilerinden ilki olan Kaynak Mobilizasyonu teorisinin açıklanması
6 Toplumsal hareket teorilerinin ikincisi ve günümüz toplumsal hareketlerinin de açıklayıcısı Yeni Toplumsal Hareket teorisinin anlatımı
7 Yeni Toplumsal Hareketi Ortaya Çıkaran Nedenler, Özellikleri, türleri, değerleri vb. açıklanması
8 Toplumsal Hareket ve Medya arasındaki "bağımlılık" ilişkisinin anlatımı
9 Yeni medya ortamlarından internet ve toplumsal hareket ilişkisinin izah edilmesi
10 İnternet medyasında bir toplumsal hareketin analiz edilmesi
11 Farklı medya araçları ve toplumsal hareket ilişkisi ve örnekleri analiz etme
12 Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
13 Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
14 Toplumsal hareket ve Medya ilişkisine dair örnek çözümlemelerin öğrenciler tarafından araştırılıp sunumu
Kaynaklar
1.Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler (Nobel Yayınları) 2.Toplumsal Hareketler Politikadan Edebiyata Sanattan Sinemaya Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımalar (Nobel Yayınları) 3. Toplumsal Hareketler Teori ve Pratik Analizler Social Movements. Identity, Culture, and the State. New York: Oxford University Press. Garner, R.(1996).Contamporary Movements and Ideologies. New York: MacGrawHill. McAdam, D., J. D. McCarthy, M. N. Zald (Edt.) (1996). Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportinuties, Mobilizing Structures and Cultural Framing. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
KENAN ÇAYIR, YENİ SOSYAL HAREKETLER, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999 BARIŞ ÇOBAN, YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER, KALKEDON YAYINLARI, İSTANBUL, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu