Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNTERNET GAZETECİLİĞİ 2+1 2,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersi Verenler Arş.Gör. Ahmet Serkan OKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni iletişim teknolojileri ve internet gazeteciliği konularında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders ile ilgili genel değerlendirme ve tanıtım.,İnternetin tarihçesi ve internet gazeteciliği.,Yeni enformasyon teknolojileri ve gazeteciliğin geleceği.,İnternet gazeteciliğinde okur, haber ve yazı işleri.,İnternet haber yazımında ters piramit yöntemi,İnternet haber yazımında ters piramit yöntemi,Şemsiye başlık ve alt başlık uygulamaları.,İnternet gazeteciliği ve yasal çalışmalar.,İnternet gazeteciliği ve etik,Tık Haberciliği,Veri Gazeteciliği,Sosyal Medya Haberciliği,Drone Gazeteciliği,Video Haberciliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 . İnternet gazeteciliğinin mevcut durumunu saptar. 1.1 . İnternet gazeteciliğinin tarihçesini anlatır. 1.2 . İnternetin konumu ve tarihçesini açıklar. 1, 2, 3 A, F
2 . İnternet haberlerinin özelliklerini ve kavramları kullanır.2.1 . İnternet ortamında haberin yazılması ve yayımlanmasını tanımlar. 2.2 . İnternet haberlerinin özelliklerini tanır. 1, 12, 2, 3 A, F
3 . İnternet haberciliğinin üretim süreci ve yayım aşaması için gerekli bilgileri irdeler. 3.1 . İnternet ortamında sayfa tasarımı yapar.3.2 . İnterneti bilgi alma ve verme konusunda etkin kullanır.3.3 . İnternet haberciliği ile geleneksel gazetecilikteki haberciliği görsel ve içerik olarak birbirinden farkını yorumlar. 3.4 . Haber çeşitlerini sınıflandırır. 1, 12, 14, 2, 3, 5 A, F
4 . İnternet haberciliğindeki görüntü çeşitlerini ayırt eder.4.1 . İnternet gazeteciliğinde okur, haber ve yazı işlerini tanımlar.4.2 . Haber görüntüsünü aktarmayı ve izlemeyi açıklar. 1, 2, 3, 4 F
5 . İnternette haber yazım tekniklerini çözümler. 5.1 . Şemsiye başlık ve alt başlık uygulamalarını tanımlar.5.2 . İnternet haber yazımında 5N 1 K. Kuralını saptar.5.3 . İnternette haber yazım tekniklerini gösterir.5.4 . İnternet haber yazımında ters piramit yöntemini betimler.5.5 . İnternet haber yazımında yığma giriş yöntemini tartışır. 1, 3, 4 A, F
6 . Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik ilkelerin önemini kavrar.6.1 . İnternet gazeteciliği ve yasal çalışmalarını inceler.6.2 . Mesleğin bireysel ve toplumsal sorumluluk alanlarını saptar.6.3 . İnternet gazeteciliği etiğinin içerisine giren kavramları tanır. A, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders ile ilgili genel değerlendirme ve tanıtım.
2 İnternetin tarihçesi ve internet gazeteciliği.
3 Yeni enformasyon teknolojileri ve gazeteciliğin geleceği.
4 İnternet gazeteciliğinde okur, haber ve yazı işleri.
5 İnternet haber yazımında ters piramit yöntemi
6 İnternet haber yazımında ters piramit yöntemi
7 Şemsiye başlık ve alt başlık uygulamaları.
8 İnternet gazeteciliği ve yasal çalışmalar.
9 İnternet gazeteciliği ve etik
10 Tık Haberciliği
11 Veri Gazeteciliği
12 Sosyal Medya Haberciliği
13 Drone Gazeteciliği
14 Video Haberciliği
Kaynaklar
Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği/Ed. Berrin Klasın Gece Kitaplığı
Mebis üzerinden indirilebilir ders kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu