Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yeşim ESGİN
Dersi Verenler Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere siyaset bilimi ile ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyaset biliminin temel kavramları,Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler,Devletin Yapısı ve Rejim Türleri,Demokratik Sistemler,Siyasi Partiler,Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu,Siyasal İletişim,Menfaat Grupları ve STK'lar,Siyasi Partiler ve Seçimler,Anayasal Sistem: Parlamentolar,Yürütme Erki ve Bürokrasiler,Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü,Politik Ekonomi,Siyasal Şİddet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları tartışabilecektir. 1, 12 A, C
1.1. Siyaset kuram, kavram ve ideolojileri kaydedebilecek. 1, 19, 21 A, C
1.2. Devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklayabilecek. 1, 21 A, C
1.3. Bunların yapısını ve birbirlerini dengeleyişlerini yorumlayabilecek 1, 21 A, C
2. Çağdaş demokratik sistemleri yorumlayabilecektir. 1, 21 A, C
2.1. Devlet-toplum ilişkilerini açıklayabilecek. 1 A, C
2.2. Siyasal partileri ve devlet-toplum iletişim yapısını aktarabilecek. 1 A, C
2.3. Seçim olgusunu ve seçim sistemlerinin farklılıklarını tanımlayabilecek. 1, 12 A
3. Siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını açıklayabilecek. 1 A
3.1. Kamuoyu ve Medyanın Siyaset çıktıları üzerine etkilerini yorumlayabilecek. 1, 12 A
3.2. Eğitim politikasında Türkiye ve dünya örneklerini örnekleyebilecektir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset biliminin temel kavramları
2 Siyasal Kuramlar ve İdeolojiler
3 Devletin Yapısı ve Rejim Türleri
4 Demokratik Sistemler
5 Siyasi Partiler
6 Siyasal Kültür, Medya ve Kamuoyu
7 Siyasal İletişim
8 Menfaat Grupları ve STK'lar
9 Siyasi Partiler ve Seçimler
10 Anayasal Sistem: Parlamentolar
11 Yürütme Erki ve Bürokrasiler
12 Yargı Erki ve İhtilafların Çözümü
13 Politik Ekonomi
14 Siyasal Şİddet
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1-) Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Temmuz 2015. Ders Notları, Slaytlar ve Konu İle İlgili Web Siteleri. 2-) Michael Roskin et al., Siyaset Bilimi, Adres Yayınları, 1. Baskı Ekim 2013.
Günlük yerli-yabancı gazeteler, gündeme göre ilave makale ve okumalar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu