Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Veysel KURT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türk Dış Politikasının tarihsel gelişimini, kaynaklarını, dünya siyaseti içindeki bağlamını analiz etmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dış Politika Analizi ,Ataturk Donemı Dıs Polıtıkası (1922-1938),İkinci Dünya Savaşı ve Turkıye: Inonu Donemı Dıs¸ Polıtıkası (1938-1950),Menderes Donemı Dıs Polıtıkası (1950-1960),Askeriı Vesayet Do¨neminde Dıs Politika: Soğuk Savaş ve Krizler donemi (1960-1980),Darbe’nin Go¨lgesinde Dıs Politika (1980-1987),Sistemik Dönüşüm ve Dış Politikada Yeni Araçlar,Ozal Donemı Dıs Polıtıkası (1987-1993),Koalısyonlar Donemi Dıs Polıtıkası (1993-1999),Avrupa Birligˆi Ekseninde Dıs Politika (1999-2002),AK Parti Donemı Dıs Polıtıkası (2002-2009),Davutoglu Donemı Dıs Polıtıkası (2009-2013),Yapısal Krizler Sarmalında Dış Politika (2013-2017),Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk dış politikası üzerine mevcut literatürü eleştirel bir şekilde değerlendirir. 1, 5, 6 A, C
Türk dış politikasının farklı örneklerini uluslararası siyaset bağlamında değerlendirir 3, 5, 6 A, E
Türk dış politikasının süreklilik ve kırılma unsurlarını analiz eder. 2, 6 B, E
Dış politika karar alma süreçlerini ve araçlarını tahlil eder. 1 B, C
Dış Politikayı farklı düzeylerde analiz eder. 1, 4 B, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dış Politika Analizi
2 Ataturk Donemı Dıs Polıtıkası (1922-1938)
3 İkinci Dünya Savaşı ve Turkıye: Inonu Donemı Dıs¸ Polıtıkası (1938-1950)
4 Menderes Donemı Dıs Polıtıkası (1950-1960)
5 Askeriı Vesayet Do¨neminde Dıs Politika: Soğuk Savaş ve Krizler donemi (1960-1980)
6 Darbe’nin Go¨lgesinde Dıs Politika (1980-1987)
7 Sistemik Dönüşüm ve Dış Politikada Yeni Araçlar
8 Ozal Donemı Dıs Polıtıkası (1987-1993)
9 Koalısyonlar Donemi Dıs Polıtıkası (1993-1999)
10 Avrupa Birligˆi Ekseninde Dıs Politika (1999-2002)
11 AK Parti Donemı Dıs Polıtıkası (2002-2009)
12 Davutoglu Donemı Dıs Polıtıkası (2009-2013)
13 Yapısal Krizler Sarmalında Dış Politika (2013-2017)
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu