Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI MEDYA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kavramsal Çerçevenin Çizilmesi Ve Örneklerden Hareketle Küresel Medyanın Tanınması Ve Uygulama Tecrübesinin Aktarımı
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin işleyişi üzerine giriş,Ulusal Medyadan Uluslararası Medyaya Geçiş İlk Örnekler 1 ,İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslarası Medyanın Küresel Siyasete Etkisi ,Uluslarası Medyada Radyo Voa-Bbc-Trt ,Cnn Ve Bbc Örnekleri Üzerinden Uluslarası Medyada Televizyon Habericiliğinin Artan Etkisi,Alternatif Televizyoculuk Al Jazeera Örneği ,Film Gösterimi (The Post) ,Bağımsız Ve Tarafsız Medya Mümkün Mü Nytimes Mısır Darbesi Case Study ,Rus Ve Çin Ulsularası Medya Atağı Russıa Today Ve Sputnık Cctv Örneği ,Alman Ve İngiliz Uluslarası Medya Markaları Dw Ve Bbc ,Uluslarası Medyaya Yön Veren Haber Ajansları Reuters Afp, Ap, Dpa,Yazılı Uluslarası Medya Kuruluşlarının Etkinliği Dergiler Tıme, Neewsweek, The Economıst, Spıegel ,Yazılı Uluslarası Medya Kuruluşlarının Etkinliği: Gazeteler The New York Tımes, Wall Street Journal, Guardıan, Le Monde, Ft ,Uluslarası Medyada Dönüşüm Trt World Trt Arabi Örnekleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Teorik Ve Pratik Boyutlarıyla Siyasal İletişim Alanının Tanınması 1, 12 A, C
Siyasi Tarihin Kitle İletişim Araçları Bağlamında Okunmasına Dair Bilgi 1, 12 A, C
Uygulamalar Aracılığıyla Sektöre Hazırlık 1, 12 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyişi üzerine giriş
2 Ulusal Medyadan Uluslararası Medyaya Geçiş İlk Örnekler 1
3 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslarası Medyanın Küresel Siyasete Etkisi
4 Uluslarası Medyada Radyo Voa-Bbc-Trt
5 Cnn Ve Bbc Örnekleri Üzerinden Uluslarası Medyada Televizyon Habericiliğinin Artan Etkisi
6 Alternatif Televizyoculuk Al Jazeera Örneği
7 Film Gösterimi (The Post)
8 Bağımsız Ve Tarafsız Medya Mümkün Mü Nytimes Mısır Darbesi Case Study
9 Rus Ve Çin Ulsularası Medya Atağı Russıa Today Ve Sputnık Cctv Örneği
10 Alman Ve İngiliz Uluslarası Medya Markaları Dw Ve Bbc
11 Uluslarası Medyaya Yön Veren Haber Ajansları Reuters Afp, Ap, Dpa
12 Yazılı Uluslarası Medya Kuruluşlarının Etkinliği Dergiler Tıme, Neewsweek, The Economıst, Spıegel
13 Yazılı Uluslarası Medya Kuruluşlarının Etkinliği: Gazeteler The New York Tımes, Wall Street Journal, Guardıan, Le Monde, Ft
14 Uluslarası Medyada Dönüşüm Trt World Trt Arabi Örnekleri
Kaynaklar
Ders Notları, Sunum Ve Anlatım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 3 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu