Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYADA GÜNCEL SORUNLAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Başak GEZMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Betül SOYSAL BOZDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin öğrencilere verilmesinin amacı; Mezuniyetinden sonra ulusal medya ya da reklamcılık sektörlerinde kendi ilgi, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda aktif görevler almayı planlayan öğrencinin, söz konusu sektörlerde geçmişten günümüze kadar uzanan bir süreçte yaşanmış ya da halen yaşanmakta olan yasal ve yapısal sorunlar hakkında önceden geniş ölçüde bilgi sahibi olarak, kendisini hem genel bilgi birikimi ve meslekî donanım, hem de ruhsal konsantrasyon açısından profesyonel iş hayatına başarıyla hazırlamasını sağlamaktır. Öğrenci, bu derste ele alınan konu başlıkları sayesinde, çağımızın en cezbedici, ama aynı zamanda da mensuplarından en yoğun fiziksel ve ruhsal özverilerin talep edildiği çalışma alanları arasında yer alan medyanın arka planındaki artılara ve eksilere “içeriden” bir bakışla vâkıf olacaktır. Dersin, ulusal medyamızda 30 yılı aşkın süre boyunca -çıraklıktan yönetici pozisyonuna kadar her düzeyde- görev yapmış, “sürekli basın kartı” sahibi bir sektör profesyoneli tarafından verilmesi de bu “içeriden” bakışı güçlendiren önemli bir kazanımdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergiler,Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergiler,Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949),Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018),Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri ,Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar ,Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlar,Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunları,Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar ,Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar ,Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası ,Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu yarım dönemlik dersi -en az % 70’lik bir bölümüne düzenli şekilde katılarak- takip eden, ara ve bitirme sınavlarına girip başarılı olan, verilen ödevleri gününde ve yüksek bir ciddiyetle yaparak öğretmenine sunan bir öğrenci, 14 haftalık eğitim sürecinin sonunda; -Yakın bir gelecekte bünyesine katılacağı, çağımızın yükseköğrenim gençliği açısından alabildiğine cezbedici, ama o oranda da zorluklarla dolu, çalışanlarından neredeyse hayatlarının sonuna kadar yoğun ve kesintisiz özveri bekleyen iki popüler sektör, habercilik ve reklamcılığın hem işçi, hem de işveren cephesindeki yazılı ve sözlü kurallar, kanunlaşmış gelenekler, mevcut kanunlara uyan ya da uymayan istihdam uygulamaları hakkında, sektör dışı bir gözlemcinin -en azından bu düzeyde- bilmesine imkân olmayan çok geniş bir bilgi birikimiyle donanacaktır. 1, 2, 3 A, B, C, F
Böylelikle, öğrenci, henüz sektöre girmeden, onu bu pırıltılı, ama son derece rekabetçi dünyada ne gibi artılar ve eksilerin beklediğini peşinen bilecek, “içerideki dünyaya” vakıf bir sektör profesyonelinden edindiği bu ön bilgilerin ışığında kendisini çalışma hayatına daha bilinçli bir şekilde hazırlayacaktır. 1, 2, 3 A, B, C, F
Bu dersi alan öğrenciler için, birkaç yıl sonrasında bünyesine girerek çeşitli görevler üstlenecekleri medya ve reklamcılık sektörlerinde yaşayacakları hiçbir tecrübe “sürpriz” olmayacak, tam aksine, anılan sektörlerin çiçeği burnunda elemanları henüz fakültelerindeyken edindikleri ön bilgi ve tecrübelerle, mesleklerinin çıraklık dönemini mümkün olan en az yıpranmayla atlatma imkânına kavuşacaklardır. 1, 2, 3 A, B, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada Medyanın Doğuşu / İlk Gazeteler ve Dergiler
2 Türkiye’de Ulusal Medyanın Doğuşu / Osmanlı Dönemi Türk Medyası / İlk Gazeteler ve Dergiler
3 Cumhuriyet Döneminde Ulusal Medya / Tek Partili Yıllar (1923-1949)
4 Çok Partili Dönemin Başlangıcından Günümüze Türk Medyası (1950-2018)
5 Osmanlı’dan Günümüze Kadar Yayınlanmış Bütün Basın Kanunları / Bu Kanunların Getirdikleri ve Götürdükleri
6 Türk Medyasında İfade ve Eleştiri Özgürlüğüne İlişkin Sorunlar
7 Türk Medyasında Örgütlenmeye / Sendikal Haklara İlişkin Sorunlar
8 Türk Medyasında İstihdama / Özlük Haklarına İlişkin Sorunlar
9 Türk Medyasında Hızla Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Güncel Sorunlar
10 Türk Medyasının Finansal Bağımlılıklarından Kaynaklanan Yapısal Sorunları
11 Türk Yükseköğrenim Sisteminde, Ulusal Medyaya Nitelikli ve Donanımlı Eleman Yetiştirme Noktasında Gözlenen Akademik Sorunlar
12 Medya Mensuplarına Yönelik Tehditler ve Saldırılar
13 Ulusal Medyada Gözlenen ve Derslerde Tek Tek Aktarılan Sorunlar Karşısında Genç Gazeteci / Televizyoncu / Dergici / Radyocu / İnternet Habercisi ve Yazar Adayının İzlemesi Gereken Sağlıklı Yol Haritası
14 Ulusal Medyamızın Olası Gelecek Projeksiyonu
Kaynaklar
Gerektikçe öğretmen tarafından sınıfa peyderpey dağıtılacaktır.
Gerektikçe öğretmen tarafından sınıfa peyderpey dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 20 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 16 32
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu