Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OSMANLICA II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Osmanlıca I Osmanlı Tarihi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlıca harf ve rakamları tanıyarak, hece, kelime ve cümle bitişmelerini gramer yapısına bağlı olarak okuyabilme
Dersin İçeriği Bu ders; Arap harflerinin tanıtımı, harflerin başta-ortada-sondaki hallerinin gösterimi,Arapça harfleri kullanarak kelimelerin oluşturulması,Kelimelerden anlamlı cümlelerin teşekkülü, küçük metin okuma egzersizleri,Genel gramer kuralları, rakamların öğretilmesi, Osmanlıca metin okuma,Aslî ve zaid harfler, kelime vezinleri, Osmanlıca metin okuma,İsim, isimlerin vezinleri, harf-i tarif, Osmanlıca metin okuma,İsimlerde keyfiyet ve kemiyet, ism-i cins, Osmanlıca metin okuma ,İsm-i âlem, ism-i aded, Osmanlıca metin okuma,Zamir, masdar, mücerred sülasî masdarlar, mezidünfih sülasî masdarlar, Osmanlıca metin okuma ,Zamir, masdar, mücerred sülasî masdarlar, mezidünfih sülasî masdarlar, Osmanlıca metin okum,Sıfat-ı müşebbehe, kelimelerde kemiyet ve keyfiyet, Osmanlıca metin okuma,Osmanlıca metin okuma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Osmanlıca harf ve rakamları tanır 1 A, B
Osmanlıca cümleleri okur ve açıklar 1 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Arap harflerinin tanıtımı, harflerin başta-ortada-sondaki hallerinin gösterimi ders öncesi okuma
2 Arapça harfleri kullanarak kelimelerin oluşturulması okumalar
3 Kelimelerden anlamlı cümlelerin teşekkülü, küçük metin okuma egzersizleri okumalar
4 Genel gramer kuralları, rakamların öğretilmesi, Osmanlıca metin okuma okumalar
5 Aslî ve zaid harfler, kelime vezinleri, Osmanlıca metin okuma okumalar
6 İsim, isimlerin vezinleri, harf-i tarif, Osmanlıca metin okuma okumalar
7 İsimlerde keyfiyet ve kemiyet, ism-i cins, Osmanlıca metin okuma okumalar
8 İsm-i âlem, ism-i aded, Osmanlıca metin okuma okumalar
9 Zamir, masdar, mücerred sülasî masdarlar, mezidünfih sülasî masdarlar, Osmanlıca metin okuma okumalar
10 Zamir, masdar, mücerred sülasî masdarlar, mezidünfih sülasî masdarlar, Osmanlıca metin okum okuma
11 Sıfat-ı müşebbehe, kelimelerde kemiyet ve keyfiyet, Osmanlıca metin okuma okumalar
12 Osmanlıca metin okuma okumalar
Kaynaklar
Öğretim üyesi notları Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kurt, Osmanlıca II, Akçağ Yay. ,1997

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu