Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOBİL HABERCİLİK VE YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ 0+3 1,5 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Berrin KALSIN
Dersi Verenler Doç.Dr. Berrin KALSIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders kapsamında; dijital teknolojilerin gelişimiyle ana akım medyaya bir alternatif olmak için ortaya çıkan ve yeni iletişim teknolojileri ve platformlarının sunduğu imkanlarla gelişen, haber tüketicilerinin de haber üretim sürecine katıldığı yeni gazetecilik uygulaması olan yurttaş gazeteciliği ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yurttaş gazeteciliği kavramı,Ana akım medya ve alternatif medya arasındaki farklar,Yurttaş gazeteciliğinin hukuki ve etik boyutu,İnteraktiflik ve katılımcı gazetecilik,Yurttaş gazeteciliğin geleceği,Alternatif medya ortamlarındaki haberlerin analizi,Ara sınav,Bloglar ve blog gazeteciliği,Sosyal medya ve gazeteciliğe etkileri,Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler I,Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler II,Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler III,Uygulama alıştırmaları,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yurttaş gazeteciliği kavramını tanımlar. 1, 2, 4, 8 A, D, F
Yurttaş gazeteciliğinin basın faaliyetlerindeki yeri ve önemini ifade eder. 1, 2, 4, 8 A, D, F
Yurttaş gazeteciliği kavramının uygulama alanı ve temel ilkelerini açıklar. 1, 2, 3, 8 A, D, F
Yurttaş gazeteciliği ile haberin oluşumundaki yeni etkileri yorumlar. 1, 2, 3, 8 A, D, F
Yurttaş gazeteciliği ve sosyal medya haberciliğini tanımlar. 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Alternatif medyayı tanımlar ve demokrasiyle ilişkisini kurar 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Dijital çağın ile beraber yurttaş gazeteciliğinin gelişim sürecini ifade eder 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Bir alternatif olarak yurttaş gazeteciliğinin ana akım medyayı nasıl değiştirdiğini ifade eder 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Gazetecilik alanındaki yeni kavramların altını çizer 1, 2, 3, 4, 8 A, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yurttaş gazeteciliği kavramı
2 Ana akım medya ve alternatif medya arasındaki farklar
3 Yurttaş gazeteciliğinin hukuki ve etik boyutu
4 İnteraktiflik ve katılımcı gazetecilik
5 Yurttaş gazeteciliğin geleceği
6 Alternatif medya ortamlarındaki haberlerin analizi
7 Ara sınav
8 Bloglar ve blog gazeteciliği
9 Sosyal medya ve gazeteciliğe etkileri
10 Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler I
11 Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler II
12 Yurttaş gazeteciliğinde kullanılan farklı yöntemler ve teknikler III
13 Uygulama alıştırmaları
14 Final sınavı
Kaynaklar
-Alankuş, Sevda (derleyen), Gazetecilik ve Habercilik : Habercinin El Kitabı 4, BİA Yayınları, 2008 -Gıllmor, Dan, We The Media, O’Reilly Media, USA, 2004 -Citizen Journalism : Global Perspectives (Global Crises and the Media), edited by Stuart Allan, Einar Thorsen, Peter Lang Publishing, 2009
Mebis ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu