Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İSLAM TARİHİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Osmanlı Tarihi Ortadoğu Tarihi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel olarak İslamın doğuşunu, Hz. Muhammed zamanında kitlelerin Müslümanlığı kabulünü, Hz. Muhammed sonrası Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde İslamın yayılışını, kültür ve medeniyetini, Türklerin İslamı kabulünü ve hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; İslam tarihine giriş, dönemler, kişiler ve kaynaklar,İslam tarihinin oluşumu(kur'an da tarih,hadislerde tarih,islam tarihinin diğer kaynakları).,İslam tarihi yazıcılığı,Klasik dönem islam tarihçileri.,İslam öncesinde Arabistan ve Avrupalının durumu ve arabistanda kurulan devletler. ,Peygamberler olmadan önce Hz.Muhammedin hayatı.,Hz.Muhammedin Peygamber oluşu,ilk vahiy ve çağrısının mahiyyeti.,İslamın Mekke devrinde meydana gelen bazı olaylar(Hz.Haticenin ölümü,Hz.Muhammedim Tahife gidişi,Hz.Muhammedin Hz.Aişe ile evlenmesi.,Muaize ve Marif olayı,akabe görüşmeleri ve yeni bir yurt arayışı,hicret.,İlk Müslüman toplum ve İslam devletinin kuruluşu(kardeşlik ve vatandaşlık aut.,Medine mescidi,suffe,kültürel sonuçlar). ,Medine-Mekke ilişkileri Hıdeybiye barışına kadar olan çatışmalar. ,Müslüman Yahudi ilişkiler(Hayberin fethi),Mekkenin fethi,huneyn ve evtas savaşları,taif muasarası.,İlk Müslüman elçiler ve evrensel İslam çağrısının tüm dünyaya duyurulması,İslam Hristiyan ilişkileri(Müte ve Tebük savaşı).,Siyer ve Magazi'nin gelişmesine engel olma sebepler.,genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İslam tarihi hakkında bilgi sahibi olur A, B
İslam düşünürlerinin yazılı ve sözlü eserlerini tanır 1 A, B
Araplar ve Araplar'da İslam öncesi siyasi, iktisadi ve sosyal hayatı tanır 1 A, B
Hz. Muhammed’in soyu, çocukluğu, gençliği ve peygamberliği hakkında bilgi sahibi olur 1 A, B
Hicret ve Medine Devri'ni tanır. 1 A, B
Hulefa-i Raşidin Devri'ni tanır 1 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İslam tarihine giriş, dönemler, kişiler ve kaynaklar
2 İslam tarihinin oluşumu(kur'an da tarih,hadislerde tarih,islam tarihinin diğer kaynakları).
3 İslam tarihi yazıcılığı,Klasik dönem islam tarihçileri.
4 İslam öncesinde Arabistan ve Avrupalının durumu ve arabistanda kurulan devletler.
5 Peygamberler olmadan önce Hz.Muhammedin hayatı.
6 Hz.Muhammedin Peygamber oluşu,ilk vahiy ve çağrısının mahiyyeti.
7 İslamın Mekke devrinde meydana gelen bazı olaylar(Hz.Haticenin ölümü,Hz.Muhammedim Tahife gidişi,Hz.Muhammedin Hz.Aişe ile evlenmesi.
8 Muaize ve Marif olayı,akabe görüşmeleri ve yeni bir yurt arayışı,hicret.
9 İlk Müslüman toplum ve İslam devletinin kuruluşu(kardeşlik ve vatandaşlık aut.,Medine mescidi,suffe,kültürel sonuçlar).
10 Medine-Mekke ilişkileri Hıdeybiye barışına kadar olan çatışmalar.
11 Müslüman Yahudi ilişkiler(Hayberin fethi),Mekkenin fethi,huneyn ve evtas savaşları,taif muasarası.
12 İlk Müslüman elçiler ve evrensel İslam çağrısının tüm dünyaya duyurulması,İslam Hristiyan ilişkileri(Müte ve Tebük savaşı).
13 Siyer ve Magazi'nin gelişmesine engel olma sebepler.
14 genel değerlendirme
Kaynaklar
1) Baltacı, Cahit, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 2007 2) Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi (çev. Salih Tuğ), İstanbul 1991 3) Kafesoğlu, İbrahim, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1988. 4) Yıldız, Hakkı Dursun, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 2000. 5) Yurdaydın, Hüseyin Gazi, İslam Tarihi Dersleri, Ankara 1971.
Öğretim üyesi notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Gazetecilik disiplinin temel kavramlarını ve gazeteciliğin temel kuramlarını bilir.
X
0
Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
0
Medya kuruluşlarının ihtiyacı olan niteliklerde özgün basın yayın projeleri ortaya koyar.
X
0
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
0
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Gazetecilik ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
0
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
0
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
0
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
0
Görev aldığı medya kuruluşlarında gazetecilik yöntem ve tekniklerini kullanarak, özgün içerikler üretir ve bu içeriklerin kamuoyuna dağıtılmasını sağlar.
X
0
Medya kuruluşlarında kamuoyunun haber alma hakkını gözetecek şekilde görev yapar ve muhabirlik ve editörlük faaliyetlerinde bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu