Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PHOTOSHOP 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Öğr.Gör. Oytun KAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel tasarım prensiplerinin, kompozisyon, renk uyumu v.b. konuların hatırlatılması Photoshop programının temelden ileri seviyeye kadar tüm araçlarının ve farklı kullanım şekillerinin gösterilmesi, Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerin branşlarına yönelik uygulamalarla öğrenilenlerin pekiştirilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Tasarım Prensipleri, kompozisyon ve renk uyumuna dair ön bilgilendirme Photoshop ve benzer amaçlarla kullanılan diğer programların incelenmesi ,Photoshop programı ara yüzünü tanıma Layer (katman) sistemini tanıma Resim renk düzeltme, rotuşlama çalışmalarına başlangıç ,Resim rotuşlama çalışmalarına devam Katman maskesi (layer mask) kavramını öğrenme Farklı seçme araçlarını tanıma ,Renk araçlarının incelenmesi (swatches, gradient tool v.b.) Ayar katmanlarını (adjustment layers) tanıma Clipping mask (kırpma maskesi) ,Filtrelerin incelenmesi ve kullanılması Vektörel şekil (shape) ve yol (path) oluturma Metin içeriklerini oluşturma ve yerleştirme ,Desen dolgusu (pattern fill / pattern overlay) kavramlarını tanıma Vanishing point (ufuk noktası) aracı ile örnek çalışma Resmin perspektifine uyumlu doku yerleştirme ,Camera Raw ile ham fotoğraf işleme Brushes (farklı fırça tipleri), yeni fırçalar ekleme Akıllı nesne (smart object) kavramını tanıma ,Öğrenilen araçların mimari amaçlarla kullanımına yönelik örnek çalışmalar ile öğrenilen araçların tekrarı (kuşbakışı plan, yerleşim planı, kesit canlandırma, peyzaj v.b.),Photoshop ile hareketli görseller (animasyonlu gif) oluşturma prensipleri Farklı kayıt ve çıktı formatlarının incelenmesi ,Photoshop içerisinden 3 boyutlu metin ve görsel oluşturma araçlarının incelenmesi,Photoshop ile 3 boyutlu tasarım programlarından alınan görseller için bump map /normal map / depth map oluşturma örnekleri Mimarlık öğrencilerine yönelik 3 boyutlu tasarım programlarının değerlendirilmesi ,Illustrator programıyla vektörel tasarıma giriş Illustrator’ın şekil oluşturma, renklendirme araçlarını tanıma Çıktı alma ,Illustrator ve Photoshop programlarının mimari amaçlar için birlikte kullanıma yönelik örnek çalışmalar,Final projesinin hazırlıklarına yönelik soru-cevap uygulaması Gerekli görülen konuların uygulamalarla tekrarı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Photoshop programının temelden ileri seviyeye kadar tüm araçlarının ve farklı kullanım şekillerinin gösterilmesi. 1 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Tasarım Prensipleri, kompozisyon ve renk uyumuna dair ön bilgilendirme Photoshop ve benzer amaçlarla kullanılan diğer programların incelenmesi
2 Photoshop programı ara yüzünü tanıma Layer (katman) sistemini tanıma Resim renk düzeltme, rotuşlama çalışmalarına başlangıç
3 Resim rotuşlama çalışmalarına devam Katman maskesi (layer mask) kavramını öğrenme Farklı seçme araçlarını tanıma
4 Renk araçlarının incelenmesi (swatches, gradient tool v.b.) Ayar katmanlarını (adjustment layers) tanıma Clipping mask (kırpma maskesi)
5 Filtrelerin incelenmesi ve kullanılması Vektörel şekil (shape) ve yol (path) oluturma Metin içeriklerini oluşturma ve yerleştirme
6 Desen dolgusu (pattern fill / pattern overlay) kavramlarını tanıma Vanishing point (ufuk noktası) aracı ile örnek çalışma Resmin perspektifine uyumlu doku yerleştirme
7 Camera Raw ile ham fotoğraf işleme Brushes (farklı fırça tipleri), yeni fırçalar ekleme Akıllı nesne (smart object) kavramını tanıma
8 Öğrenilen araçların mimari amaçlarla kullanımına yönelik örnek çalışmalar ile öğrenilen araçların tekrarı (kuşbakışı plan, yerleşim planı, kesit canlandırma, peyzaj v.b.)
9 Photoshop ile hareketli görseller (animasyonlu gif) oluşturma prensipleri Farklı kayıt ve çıktı formatlarının incelenmesi
10 Photoshop içerisinden 3 boyutlu metin ve görsel oluşturma araçlarının incelenmesi
11 Photoshop ile 3 boyutlu tasarım programlarından alınan görseller için bump map /normal map / depth map oluşturma örnekleri Mimarlık öğrencilerine yönelik 3 boyutlu tasarım programlarının değerlendirilmesi
12 Illustrator programıyla vektörel tasarıma giriş Illustrator’ın şekil oluşturma, renklendirme araçlarını tanıma Çıktı alma
13 Illustrator ve Photoshop programlarının mimari amaçlar için birlikte kullanıma yönelik örnek çalışmalar
14 Final projesinin hazırlıklarına yönelik soru-cevap uygulaması Gerekli görülen konuların uygulamalarla tekrarı
Kaynaklar
Adobe resmi internet sitesi örnek egzersiz dosyaları İnternet üzerindeki online derslerin egzersiz dosyaları Gürkan, O. (2017). Adobe Photoshop CC 2017. İstanbul: Nirvana Yayınları.
Eğitmenin kendi hazırladığı egzersiz dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetknlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / mimari tasarıma / endüstriyel ürün tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme ,karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 2 10
Proje Sunumu / Seminer 5 2 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu