Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İÇ MEKAN TASARIMI VE MARKALAMA-Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zehra Rüya YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGünümüz pazarındaki opsiyon çeşitliliği, güçlü rekabet ve müşterilerin markalar hakkında daha fazla bilgiye erişimi olması, markaları rekabet avantajı için yeni yollar arayışına sürüklemiştir. Buna bağlı olarak, dersin hedefi stratejik marka yönetimi kavramlarını iç mekân konseptine odaklanarak geleneksel ürün ve hizmet anlayışını içine alan bir tasarım anlayışı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; • Tanışma/ Dersin amacı, yürütülme sekli ve gereksinimleri
• Neden marka?
,• Markada kimlik, algı ve imgeleme konseptleri
• Mekanlarda anlam oluşumu ve temsil biçimleri
• Marka ve mekân ,• Görsel kimlik

• Global markalar ve iç mekân tasarımlarında kültürel yansımalar
,• Marka konumlandırması, belirginliği ve rekabet
• Markada sadakat konsepti
,• Duyusal markalama,• Kurumsal kimlik ögeleri ve iç mekân tasarımı
(Renk, doku, bicim, form ve tasarım dili)
,• Mekân tecrübesi 1 (Yönetim perspektifi)
(Kâr amacı odaklı yaklaşım)
,Ara sınav ,• Mekân tecrübesi 2 (Müşteri perspektifi)
(Tecrübe ve sadakat odaklı yaklaşım)
,• Mekan tüketim,• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Hizmet sektörü
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
,• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Mağazacılık sektörün
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
,• Müzelerde markalama,• İç mekanlarda marka iletişim unsurları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mekansal kimlik kavramını disiplinler arası perspektiflerden tartışmaya sunarak, katılımcıların teorik bilgi birikim yelpazesini genisletmek.
Mekânsal kimlik kavramını oluşturan ögeleri öğrenmek.
Mekân algısı ve markalama konusunu disiplinler arasi bir perspektifle incelemek ve tasarım kavramına olan ilgisini anlamak.
Mekânsal kimlik kavramını oluşturan ögelerinin yani sıra, finansal ve kültürel yönetim unsurlarının ele almasını sağlamak.
Dersin disiplinler arası yapısına uygun, katılımcıların kendi seçecekleri bir mekânı tasarım ve markalama ögeleri üzerinden değerlendirmelerini sağlamak. 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1• Tanışma/ Dersin amacı, yürütülme sekli ve gereksinimleri
• Neden marka?
2• Markada kimlik, algı ve imgeleme konseptleri
• Mekanlarda anlam oluşumu ve temsil biçimleri
• Marka ve mekân
3• Görsel kimlik

• Global markalar ve iç mekân tasarımlarında kültürel yansımalar
4• Marka konumlandırması, belirginliği ve rekabet
• Markada sadakat konsepti
5• Duyusal markalama
6• Kurumsal kimlik ögeleri ve iç mekân tasarımı
(Renk, doku, bicim, form ve tasarım dili)
7• Mekân tecrübesi 1 (Yönetim perspektifi)
(Kâr amacı odaklı yaklaşım)
8Ara sınav
9• Mekân tecrübesi 2 (Müşteri perspektifi)
(Tecrübe ve sadakat odaklı yaklaşım)
10• Mekan tüketim
11• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Hizmet sektörü
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
12• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Mağazacılık sektörün
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
13• Müzelerde markalama
14• İç mekanlarda marka iletişim unsurları
Kaynak
American Academy of Political and Social Science, 610(1), pp.21-44. • Lefebvre, H. (2014) Mekânın Üretimi. Sel Yayıncılık • Manzo, L.C. (2005) ‘For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning’, Journal of Environmental Psychology, 25(1), pp.67-86. • Zukin, S. (1990) ‘Socio-spatial prototypes of a new organization of consumption: The role of real cultural capital’, Sociology, 24, pp.137-156. • Breakwell, G.M., (1993), “Social Representations and Social Identity”, Papers on Social Representations, Vol.2, No.3, pp.198-217 • Buttimer, A. and Seamon, D. (1980), “Human Experience of Space and Place”, London: Croom Helm • Cantrill, J. and Senecah, S. (2001), “Using the Sense of Self-in-Place Construct in the Context of Environmental Policy-Making and Landscape Planning” Environmental Science and Policy, Vol.4 (Fall) pp.185-203 • De Chernatony, L. and McDonald, M. (1998), “Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets” 2nd ed, Oxford: Butterworth- Heinemann • Elliott, R. and Wattanasuwan, K. (1998), “Brands as Symbolic Resources for the Construction of Identity”, International Journal of Advertising, Vol.17, No.2, pp. 131–144. • Knez, I., (2005), “Attachment and identity as related to a place and its percived climate”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, pp207-218 • Maslow, A. (1943), “A theory of human motivation”, Psychological Review, Vol. 50, pp. 370-396 • Prohansky, H.M., Fabian, A.K. and Kaminoff, R. (1983), “Place-identity: Physical world socialization of the self”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 3, No.1, pp. 57-83 • Tuan, Y. (1977), “Space and Place: The Perspective of Experience”, Minneapolis: University of Minnesota Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme2510
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10110
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İÇ MEKAN TASARIMI VE MARKALAMA-Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zehra Rüya YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGünümüz pazarındaki opsiyon çeşitliliği, güçlü rekabet ve müşterilerin markalar hakkında daha fazla bilgiye erişimi olması, markaları rekabet avantajı için yeni yollar arayışına sürüklemiştir. Buna bağlı olarak, dersin hedefi stratejik marka yönetimi kavramlarını iç mekân konseptine odaklanarak geleneksel ürün ve hizmet anlayışını içine alan bir tasarım anlayışı geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; • Tanışma/ Dersin amacı, yürütülme sekli ve gereksinimleri
• Neden marka?
,• Markada kimlik, algı ve imgeleme konseptleri
• Mekanlarda anlam oluşumu ve temsil biçimleri
• Marka ve mekân ,• Görsel kimlik

• Global markalar ve iç mekân tasarımlarında kültürel yansımalar
,• Marka konumlandırması, belirginliği ve rekabet
• Markada sadakat konsepti
,• Duyusal markalama,• Kurumsal kimlik ögeleri ve iç mekân tasarımı
(Renk, doku, bicim, form ve tasarım dili)
,• Mekân tecrübesi 1 (Yönetim perspektifi)
(Kâr amacı odaklı yaklaşım)
,Ara sınav ,• Mekân tecrübesi 2 (Müşteri perspektifi)
(Tecrübe ve sadakat odaklı yaklaşım)
,• Mekan tüketim,• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Hizmet sektörü
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
,• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Mağazacılık sektörün
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
,• Müzelerde markalama,• İç mekanlarda marka iletişim unsurları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mekansal kimlik kavramını disiplinler arası perspektiflerden tartışmaya sunarak, katılımcıların teorik bilgi birikim yelpazesini genisletmek.
Mekânsal kimlik kavramını oluşturan ögeleri öğrenmek.
Mekân algısı ve markalama konusunu disiplinler arasi bir perspektifle incelemek ve tasarım kavramına olan ilgisini anlamak.
Mekânsal kimlik kavramını oluşturan ögelerinin yani sıra, finansal ve kültürel yönetim unsurlarının ele almasını sağlamak.
Dersin disiplinler arası yapısına uygun, katılımcıların kendi seçecekleri bir mekânı tasarım ve markalama ögeleri üzerinden değerlendirmelerini sağlamak. 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1• Tanışma/ Dersin amacı, yürütülme sekli ve gereksinimleri
• Neden marka?
2• Markada kimlik, algı ve imgeleme konseptleri
• Mekanlarda anlam oluşumu ve temsil biçimleri
• Marka ve mekân
3• Görsel kimlik

• Global markalar ve iç mekân tasarımlarında kültürel yansımalar
4• Marka konumlandırması, belirginliği ve rekabet
• Markada sadakat konsepti
5• Duyusal markalama
6• Kurumsal kimlik ögeleri ve iç mekân tasarımı
(Renk, doku, bicim, form ve tasarım dili)
7• Mekân tecrübesi 1 (Yönetim perspektifi)
(Kâr amacı odaklı yaklaşım)
8Ara sınav
9• Mekân tecrübesi 2 (Müşteri perspektifi)
(Tecrübe ve sadakat odaklı yaklaşım)
10• Mekan tüketim
11• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Hizmet sektörü
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
12• Mekân tasarımında markalama ögeleri: Mağazacılık sektörün
(Örneklerin incelenmesi ve kritikler)
13• Müzelerde markalama
14• İç mekanlarda marka iletişim unsurları
Kaynak
American Academy of Political and Social Science, 610(1), pp.21-44. • Lefebvre, H. (2014) Mekânın Üretimi. Sel Yayıncılık • Manzo, L.C. (2005) ‘For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning’, Journal of Environmental Psychology, 25(1), pp.67-86. • Zukin, S. (1990) ‘Socio-spatial prototypes of a new organization of consumption: The role of real cultural capital’, Sociology, 24, pp.137-156. • Breakwell, G.M., (1993), “Social Representations and Social Identity”, Papers on Social Representations, Vol.2, No.3, pp.198-217 • Buttimer, A. and Seamon, D. (1980), “Human Experience of Space and Place”, London: Croom Helm • Cantrill, J. and Senecah, S. (2001), “Using the Sense of Self-in-Place Construct in the Context of Environmental Policy-Making and Landscape Planning” Environmental Science and Policy, Vol.4 (Fall) pp.185-203 • De Chernatony, L. and McDonald, M. (1998), “Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets” 2nd ed, Oxford: Butterworth- Heinemann • Elliott, R. and Wattanasuwan, K. (1998), “Brands as Symbolic Resources for the Construction of Identity”, International Journal of Advertising, Vol.17, No.2, pp. 131–144. • Knez, I., (2005), “Attachment and identity as related to a place and its percived climate”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, pp207-218 • Maslow, A. (1943), “A theory of human motivation”, Psychological Review, Vol. 50, pp. 370-396 • Prohansky, H.M., Fabian, A.K. and Kaminoff, R. (1983), “Place-identity: Physical world socialization of the self”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 3, No.1, pp. 57-83 • Tuan, Y. (1977), “Space and Place: The Perspective of Experience”, Minneapolis: University of Minnesota Press

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17