Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SINIF YÖNETİMİ2+023
Ders Programı Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin KAYA
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğretmen adayının sınıf yönetimi konusunda öğrendikleriyle sınıf yönetimi becerilerini düzenleyebilmesi ve olumlu sınıf iklimi yaratabilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar,Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri , Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ,öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi giriş,öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ,öğretim lideri olarak öğretmen tanımlama,öğretim lideri olarak öğretmen,öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ,olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yolları,sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörler,olumlu sınıf ortamı örnekleri,ceza ve disiplin,örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallar,sınıf yönetiminde iyi örnekler ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bu dersin sonunda öğrenci sınıf yönetimi becerilerini düzeltebilecektir. 1.1. Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramları hatırlar. 1.2.Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ilkelerini açıklar, 1.3. Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörleri listeler. 1.4. Sınıfta öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi konusunu ilişkilendirir. 1.5. Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri karşılaştırır. 1.6. Sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmenin rolünü tartışır. - Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ile ilgili planlamalar yapar. - Olumlu sınıf ve öğrenme iklimi yaratır. 1, 14, 2, 3, 4A, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlarİlgili konuda önerilen makalelerin okunması
2Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri Sınıf disiplini ve yönetimi modellerinin araştırılması
3 Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi Öğrenci davranışlarına yönelik sınıf gözlemi
4öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi girişÖğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
5öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
6öğretim lideri olarak öğretmen tanımlamaÖğretmenin rollerinin tartışılması
7öğretim lideri olarak öğretmenÖğretim lideri olarak öğretmen konusunda okumalar
8öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi Okul- öğretmen- veli ilişkileri üzerine okumalar
9olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yollarıOlumlu sınıf ve öğrenme iklimi üzerine okumalar
10sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörlerDers hakkında beklentilerin konuşulması
11olumlu sınıf ortamı örnekleriSınıf ortamı kapsamında sınıf gözlemi raporu
12ceza ve disiplinEğitimde ceza ve disiplin üzerine fikir yazısı
13örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallarSınıf kurallarının oluşturulması üzerine okumalar
14sınıf yönetiminde iyi örnekler Sınıf yönetimine dair örneklerin araştırılması
Kaynak
Kayıkçı, K. Yücel, C. Gürgan, U. (2012). Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu