Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SINIF YÖNETİMİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Metin KAYA
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğretmen adayının sınıf yönetimi konusunda öğrendikleriyle sınıf yönetimi becerilerini düzenleyebilmesi ve olumlu sınıf iklimi yaratabilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar,Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri , Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ,Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi giriş,Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ,Öğretim lideri olarak öğretmen tanımlama,Öğretim lideri olarak öğretmen,Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ,Olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yolları,Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörler,Olumlu sınıf ortamı örnekleri,Ceza ve disiplin,Örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallar,Sınıf yönetiminde iyi örnekler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.10, 16, 9A
Sınıf yönetiminin temel boyutlarını açıklar.10, 16, 9A
Sınıfta etkili iletişim biçimlerine örnekler verir.10, 13, 16, 19, 9A
Sınıftaki öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik etkinliklere örnekler verir.10, 13, 16, 9A
Sınıfta etkili zaman yönetimine ilişkin örnekler verir.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Sınıfın fiziksel ortamının özelliklerini sayar.10, 12, 16, 19, 9A
Öğrenci davranışlarını yönetmenin ilkelerini açıklar.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Öğrenci davranışları yönetmeye yönelik örnekleri inceler.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıfta lider öğretmenin rollerini tartışır.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Öğretmen veli ve öğrenci görüşlerini planlar.10, 13, 16, 9A
Olumlu sınıf ikliminin özelliklerini sayar.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıf yönetimini etkileyen faktörlere örnekler verir.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıf yönetimi modellerini tartışır.10, 13, 16, 19, 9A
Sınıf yönetimi modellerine değer biçer. 10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlarİlgili konuda önerilen makalelerin okunması
2Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri Sınıf disiplini ve yönetimi modellerinin araştırılması
3 Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi Öğrenci davranışlarına yönelik sınıf gözlemi
4Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi girişÖğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
5Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
6Öğretim lideri olarak öğretmen tanımlamaÖğretmenin rollerinin tartışılması
7Öğretim lideri olarak öğretmenÖğretim lideri olarak öğretmen konusunda okumalar
8Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi Okul- öğretmen- veli ilişkileri üzerine okumalar
9Olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yollarıOlumlu sınıf ve öğrenme iklimi üzerine okumalar
10Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörlerDers hakkında beklentilerin konuşulması
11Olumlu sınıf ortamı örnekleriSınıf ortamı kapsamında sınıf gözlemi raporu
12Ceza ve disiplinEğitimde ceza ve disiplin üzerine fikir yazısı
13Örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallarSınıf kurallarının oluşturulması üzerine okumalar
14Sınıf yönetiminde iyi örnekler Sınıf yönetimine dair örneklerin araştırılması
Kaynak
Kayıkçı, K. Yücel, C. Gürgan, U. (2012). Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık
Argon T. ve Sezgin Nartgün, Ş. (2021). Sınıf Yönetimi. Pegem.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme717
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer2510
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı717
Genel Sınav ve Hazırlığı14114
Performans Görevi, Bakım Planı5210
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SINIF YÖNETİMİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Metin KAYA
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğretmen adayının sınıf yönetimi konusunda öğrendikleriyle sınıf yönetimi becerilerini düzenleyebilmesi ve olumlu sınıf iklimi yaratabilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar,Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri , Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ,Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi giriş,Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ,Öğretim lideri olarak öğretmen tanımlama,Öğretim lideri olarak öğretmen,Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ,Olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yolları,Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörler,Olumlu sınıf ortamı örnekleri,Ceza ve disiplin,Örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallar,Sınıf yönetiminde iyi örnekler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.10, 16, 9A
Sınıf yönetiminin temel boyutlarını açıklar.10, 16, 9A
Sınıfta etkili iletişim biçimlerine örnekler verir.10, 13, 16, 19, 9A
Sınıftaki öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik etkinliklere örnekler verir.10, 13, 16, 9A
Sınıfta etkili zaman yönetimine ilişkin örnekler verir.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Sınıfın fiziksel ortamının özelliklerini sayar.10, 12, 16, 19, 9A
Öğrenci davranışlarını yönetmenin ilkelerini açıklar.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Öğrenci davranışları yönetmeye yönelik örnekleri inceler.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıfta lider öğretmenin rollerini tartışır.10, 12, 13, 16, 19, 9A
Öğretmen veli ve öğrenci görüşlerini planlar.10, 13, 16, 9A
Olumlu sınıf ikliminin özelliklerini sayar.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıf yönetimini etkileyen faktörlere örnekler verir.10, 12, 13, 16, 9A
Sınıf yönetimi modellerini tartışır.10, 13, 16, 19, 9A
Sınıf yönetimi modellerine değer biçer. 10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlarİlgili konuda önerilen makalelerin okunması
2Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri Sınıf disiplini ve yönetimi modellerinin araştırılması
3 Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi Öğrenci davranışlarına yönelik sınıf gözlemi
4Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi girişÖğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
5Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
6Öğretim lideri olarak öğretmen tanımlamaÖğretmenin rollerinin tartışılması
7Öğretim lideri olarak öğretmenÖğretim lideri olarak öğretmen konusunda okumalar
8Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi Okul- öğretmen- veli ilişkileri üzerine okumalar
9Olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yollarıOlumlu sınıf ve öğrenme iklimi üzerine okumalar
10Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörlerDers hakkında beklentilerin konuşulması
11Olumlu sınıf ortamı örnekleriSınıf ortamı kapsamında sınıf gözlemi raporu
12Ceza ve disiplinEğitimde ceza ve disiplin üzerine fikir yazısı
13Örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallarSınıf kurallarının oluşturulması üzerine okumalar
14Sınıf yönetiminde iyi örnekler Sınıf yönetimine dair örneklerin araştırılması
Kaynak
Kayıkçı, K. Yücel, C. Gürgan, U. (2012). Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık
Argon T. ve Sezgin Nartgün, Ş. (2021). Sınıf Yönetimi. Pegem.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13