Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER2+022
Ders Programı Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, yasalarla ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemelerin özel gereksinimli bireyler için önemi, dünyada ve Türkiye’de özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye’de çıkarılan yasalar, yasalar kapsamında özel gereksinimli bireylere sunulan haklar ve aldıkları hizmetler konularına ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş-temel kavramlar ,Uluslararası yasal düzenlemeler,ABD’deki yasal düzenlemeler ,PL 94-142,IDEA,Engelli Amerikalılar Yasası (No Child Left Behind),Türkiyedeki yasal düzenlemeler,573 sayılı KHK
Özürlüler Kanunu
,Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ,Bakım-eğitim-bilgilendirme hizmetleri,İstihdam-sağlık-sosyal hayat hizmetleri,Mevzuatların incelenmesi,Türkiye'de Özel Eğitimle İlgili Kurumlar,Türkiye'de Özel Eğitimle İlgili Kurumlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitim politikaları ve yasal düzenlemelere ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Yasalarla ilgili temel kavramları açıklar/tanımlar; 1, 2A
Yasal düzenlemelerin özel gereksinimli bireyler için önemini açıklar;1, 2A
Dünyada ve Türkiye’de özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan yasal düzenlemeleri açıklar/örneklendirir; 1, 2A
Türkiye’de çıkarılan yasaları açıklar ve örneklendirir;1, 2A
Yasalar kapsamında özel gereksinimli bireylere sunulan hakları ve aldıkları hizmetleri açıklar ve örneklendirir.1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş-temel kavramlar
2Uluslararası yasal düzenlemelerBirleşmiş Miller tarafından yapılan yasal düzenlemelerin incelenmesi
3ABD’deki yasal düzenlemeler IDEA ve PL-94-142 yasalarının incelenmesi
4PL 94-142IDEA ve PL-94-142 yasalarının incelenmesi
5IDEAIDEA ve PL-94-142 yasalarının incelenmesi
6Engelli Amerikalılar Yasası (No Child Left Behind)ilgili yasanın incelenmesi
7Türkiyedeki yasal düzenlemelerÇitil, M. (2018). Bölüm 4 (ss.71-100)
8573 sayılı KHK
Özürlüler Kanunu
ilgili düzenlemenin incelenmesi
9Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Özel Eğitim Yönetmeliğinin incelenmesi
10Bakım-eğitim-bilgilendirme hizmetleriEngelli Haklarına İlişkin Sözleşme • Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • Evrensel Hizmet Kanunu •Erişilebilirlik Denetleme ve İzleme Yönetmeliği •Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
11İstihdam-sağlık-sosyal hayat hizmetleriEngelli Haklarına İlişkin Sözleşme • İş Kanunu • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik • Mesleki Eğitim Kanunu • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik • Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
12Mevzuatların incelenmesiMilli Eğitimin Temel Kanunu, • Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
13Türkiye'de Özel Eğitimle İlgili KurumlarÇitil, M. (2018). Bölüm 7 (ss.145-170)
14Türkiye'de Özel Eğitimle İlgili KurumlarÇitil, M. (2018). Bölüm 7 (ss.145-170)
Kaynak
1. Çitil, M. (2018). Türkiye’de Özel Eğitim, Tarihsel, Politik ve Yasal Gelişmeler. Ankara: Vize Akademik. 2. Bahap Kudret, Z. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu: Ülkemizde yasal düzenlemeler ve haklar. İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 335-370). Ankara: Pegem Akademi. 3. Vuran, S., & Yücesoy, Ş. (2003). Türkiye'de özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin yasal yapılanmasında Avrupa Birliği'ne uyum çabalarının yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 141-157.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu