Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ2+023
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin KAYA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğretim İlke ve Yöntemleri 2 saatlik teorik bir ders olup, 2 kredi ve 3 AKTS dir. Ders kapsamında; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi konuları işlenecek olup, öğretmen adaylarının derslere aktif katılımı beklenecektir. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin amacı, katılımcılarına çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımları kapsamında - öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavram ve süreçleri, -öğretimi zaman ve içerik olarak planlamayı -öğretim materyali seçme ve hazırlamayı -sınıf içi etkinlikleri çağdaş değerlendirme yolları ile değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; , öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; ,öğretimde hedef ve amaç belirleme; , öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; ,öğretim materyalleri; , öğretimin planlanması ve öğretim planları; ,öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; , okulda etkili öğretim, ,öğrenme ve öğrenmede başarı; ,sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi ,performans değerlendirme,sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları,grup çalışması örnekleri 1,grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Derse devam eden öğretmen adayları -Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları bilir -öğretim-öğrenme ilkelerini kavrar, -öğretim modelleri, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular -öğretimde hedef ve amaç belirleyebilir -öğretim ve öğrenmede içerik seçip düzenleyebilir -öğretim materyalleri geliştirip uygulayabilir, -öğretimin planlayabilir -öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları bilir ve uygular - sınıf içi öğrenmeleri değerlendirebilir12, 17, 8A
Öğretim Yöntemleri:12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
2 öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
3öğretimde hedef ve amaç belirleme; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
4 öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
5öğretim materyalleri; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
6 öğretimin planlanması ve öğretim planları; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
7öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
8 okulda etkili öğretim, Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
9öğrenme ve öğrenmede başarı; Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
10sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
11performans değerlendirmeLearning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
12sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımlarıLearning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
13grup çalışması örnekleri 1Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
14grup çalışması örnekleri 2Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler Reading Booklet prepared by course İnstructor.
Kaynak
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi.
-Öğrenme ve Öğretme, kuramdan uygulamaya, Ö. Polat (Ed), 2017 . (Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler'den Çeviri) Nobel Yayınları -Ders öğretim üyesi tarafından paylaşılacak olan okuma paketi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu