Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Metin KAYA
Dersi VerenlerDoç.Dr. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerini öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar,Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar;,Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar,Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri ,Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri,Öğretim-öğrenme stratejileri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi,Okulda etkili öğretim, öğrenme ve öğrenmede öğrenci başarı,Öğretimin planı ve uygulamasının değerlendirilmesi,Grup çalışması örnekleri 1,Grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim ilkelerine örnekler verir.13, 20, 5A
Öğretimle ilgili kuramları özelliklerine göre karşılaştırır.12, 19, 5, 9A
Öğretim stratejilerini özelliklerine göre karşılaştırır.10, 13, 15, 16, 9A
Öğretim yöntemlerini açıklar.10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim tekniklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim ve öğrenmede içerik ve materyal seçip düzenler.10, 12, 13, 15, 16, 19, 9A
Öğretim/ders planı yapar. 10, 12, 13, 16, 19, 9A
Sınıf içi ve dışı öğretim planlarına değer biçer.10, 13, 16, 5, 9A
Öğretim ilkelerini açıklar.10, 13, 19, 9A
Öğretim yöntemlerine örnekler verir.10, 13, 16, 9A
Öğretim tekniklerine örnekler verir.10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlarİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
2Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar;İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
3Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlarİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
4Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
5Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
6Öğretim-öğrenme stratejileriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
7Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
8Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
9Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
10Öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesiİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
11Okulda etkili öğretim, öğrenme ve öğrenmede öğrenci başarıİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
12Öğretimin planı ve uygulamasının değerlendirilmesiİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
13Grup çalışması örnekleri 1İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
14Grup çalışması örnekleri 2İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
Kaynak
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi. Öğrenme ve Öğretme, kuramdan uygulamaya, Ö. Polat (Ed), 2017) Nobel Yayınları
Ders öğretim üyesi tarafından paylaşılacak olan okuma paketi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme166
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3412
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer2816
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı144
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Metin KAYA
Dersi VerenlerDoç.Dr. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerini öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar,Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar;,Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar,Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri ,Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri,Öğretim-öğrenme stratejileri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleri,Öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi,Okulda etkili öğretim, öğrenme ve öğrenmede öğrenci başarı,Öğretimin planı ve uygulamasının değerlendirilmesi,Grup çalışması örnekleri 1,Grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim ilkelerine örnekler verir.13, 20, 5A
Öğretimle ilgili kuramları özelliklerine göre karşılaştırır.12, 19, 5, 9A
Öğretim stratejilerini özelliklerine göre karşılaştırır.10, 13, 15, 16, 9A
Öğretim yöntemlerini açıklar.10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim tekniklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim ve öğrenmede içerik ve materyal seçip düzenler.10, 12, 13, 15, 16, 19, 9A
Öğretim/ders planı yapar. 10, 12, 13, 16, 19, 9A
Sınıf içi ve dışı öğretim planlarına değer biçer.10, 13, 16, 5, 9A
Öğretim ilkelerini açıklar.10, 13, 19, 9A
Öğretim yöntemlerine örnekler verir.10, 13, 16, 9A
Öğretim tekniklerine örnekler verir.10, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlarİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
2Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar;İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
3Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlarİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
4Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleri İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
5Öğretim-öğrenme ilkeleri ve modelleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
6Öğretim-öğrenme stratejileriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
7Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
8Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
9Öğretim-öğrenme yöntemleri ve teknikleriİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
10Öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesiİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
11Okulda etkili öğretim, öğrenme ve öğrenmede öğrenci başarıİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
12Öğretimin planı ve uygulamasının değerlendirilmesiİlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
13Grup çalışması örnekleri 1İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
14Grup çalışması örnekleri 2İlgili konu kaynaklardan okunur ve araştırılır.
Kaynak
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi. Öğrenme ve Öğretme, kuramdan uygulamaya, Ö. Polat (Ed), 2017) Nobel Yayınları
Ders öğretim üyesi tarafından paylaşılacak olan okuma paketi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13