Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özcan KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel gereksinimli bireylerin potansiyellerini ve fonksiyonel becerilerini maksimize etmek, sağlanan eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları ve günlük yaşamlarında gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla geliştirilen yardımcı teknolojiler konusunda öğretmen adaylarına bilgi ve bu teknolojileri kullanma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Eğitim ve Teknoloji
,Özel Eğitim ve Teknoloji,Kaynaştırma Sınıflarında ve Özel Eğitim Sınıflarında Teknoloji Kullanımı,Özel Eğitimde Aile-Okul İşbirliği ve Teknoloji Kullanımı,Yardımcı Teknoloji Gereksiniminin Değerlendirilmesi,Otizm Spektrum Bozukluğu ve Teknoloji ,Zihinsel Engelli Bireyler ve Teknoloji,İşitme Engelli Öğrenciler ve Teknoloji,Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Teknoloji,Dil ve Konuşma Bozukluğu olan Bireyler ve Teknoloji,Fiziksel Engeli olan Bireyler ve Teknoloji,Görme Engelliler ve Teknoloji,Ağır ve Çoklu Engelliler ve Teknoloji,Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Teknoloji; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Teknoloji, düşük düzey teknoloji, ileri düzey teknoloji, öğretim teknolojisi ve yardımcı teknoloji kavramları, yetersizlik grubuna göre çeşitlenen teknolojiler, akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların özel eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçların öğretim ortamlarında uygulamaları, öğretim etkinliklerine teknoloji entegrasyonu.14, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eğitim ve Teknoloji
Ders notları gözden geçirililr.
2Özel Eğitim ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
3Kaynaştırma Sınıflarında ve Özel Eğitim Sınıflarında Teknoloji KullanımıDers notları gözden geçirililr.
4Özel Eğitimde Aile-Okul İşbirliği ve Teknoloji KullanımıDers notları gözden geçirililr.
5Yardımcı Teknoloji Gereksiniminin DeğerlendirilmesiDers notları gözden geçirililr.
6Otizm Spektrum Bozukluğu ve Teknoloji Ders notları gözden geçirililr.
7Zihinsel Engelli Bireyler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
8İşitme Engelli Öğrenciler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
9Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
10Dil ve Konuşma Bozukluğu olan Bireyler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
11Fiziksel Engeli olan Bireyler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
12Görme Engelliler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
13Ağır ve Çoklu Engelliler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
14Üstün Yetenekli Öğrenciler ve TeknolojiDers notları gözden geçirililr.
Kaynak
1. Eliçin, Ö. (2016, Ed.). Özel eğitimde teknoloji destekli öğretim. Ankara: Vize Yayıncılık. 2. The Center for Applied Special Technology http://www.cast.org/ 3. Assistive Technology: An Overview. Online modüle provided by Peabody College, Vanderbilt University https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/at/challenge/#content

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu