Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilere, özel gereksinimli bireylere fen bilgisi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersine ilişkin öğretim sunmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Fen bilgisi öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirleme,Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri
,Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun fen bilgisi ders planları hazırlama,Deney hazırlama,Fen Bilgisi Öğretiminde materyal hazırlama,Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri,Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri.
,Sosyal bilgiler öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirleme,Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun Sosyal bilgiler ders planları hazırlama,Sosyal bilgiler öğretiminde etkinlik örnekleri ve materyal hazırlama,Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler öğretiminde ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli öğrencilere fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki konulara yönelik ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki konular ile ilgili öğrencilerin düzeylerine göre ders planı tasarlar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde özel gereksinimli öğrencilere yönelik yapılan uyarlamaları tanımlar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Fen bilgisi öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirlemeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 1, s. 3-20.
2Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri
Sönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2-3, s. 22-65.
3Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2-3, s. 22-65.
4Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun fen bilgisi ders planları hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4, s. 66-101.
5Deney hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2, s. 22-35; Bölüm 3 s.39-62.
6Fen Bilgisi Öğretiminde materyal hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2, s. 22-35; Bölüm 4 s.66-101.
7Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.66-101.
8Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri.
Sönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.66-101.
9Sosyal bilgiler öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirlemeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.128-149.
10Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 8 s.180-200.
11Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 8 s.180-200.
12Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun Sosyal bilgiler ders planları hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 9, s.202-224.
13Sosyal bilgiler öğretiminde etkinlik örnekleri ve materyal hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 10, s.226-245.
14Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler öğretiminde ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirmeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 7, s. 152-177.
Kaynak
Sönmez Kartal, Mine ve Toper Korkmaz, Özlem. (2017). Özel eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Pegem Akademi. Ankara. Hasan Avcıoğlu (Editör). (2019) Özel eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı224
Toplam İş Yükü (Saat)91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(91/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilere, özel gereksinimli bireylere fen bilgisi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersine ilişkin öğretim sunmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Fen bilgisi öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirleme,Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri
,Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun fen bilgisi ders planları hazırlama,Deney hazırlama,Fen Bilgisi Öğretiminde materyal hazırlama,Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri,Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri.
,Sosyal bilgiler öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirleme,Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri,Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun Sosyal bilgiler ders planları hazırlama,Sosyal bilgiler öğretiminde etkinlik örnekleri ve materyal hazırlama,Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler öğretiminde ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli öğrencilere fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki konulara yönelik ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki konular ile ilgili öğrencilerin düzeylerine göre ders planı tasarlar.10, 16, 9A
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde özel gereksinimli öğrencilere yönelik yapılan uyarlamaları tanımlar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Fen bilgisi öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirlemeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 1, s. 3-20.
2Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri
Sönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2-3, s. 22-65.
3Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2-3, s. 22-65.
4Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun fen bilgisi ders planları hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4, s. 66-101.
5Deney hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2, s. 22-35; Bölüm 3 s.39-62.
6Fen Bilgisi Öğretiminde materyal hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 2, s. 22-35; Bölüm 4 s.66-101.
7Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.66-101.
8Fen bilgisi öğretiminde öğretim uyarlamaları ve öğretim etkinlikleri.
Sönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.66-101.
9Sosyal bilgiler öğretim programını inceleme, temalar, konuları sıralama, kavramları belirlemeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 4 s.128-149.
10Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 8 s.180-200.
11Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleriSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 8 s.180-200.
12Özel gereksinimli çocukların düzeylerine uygun Sosyal bilgiler ders planları hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 9, s.202-224.
13Sosyal bilgiler öğretiminde etkinlik örnekleri ve materyal hazırlamaSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 10, s.226-245.
14Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler öğretiminde ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirmeSönmez-Kartal ve Toper-Korkmaz, (2017), Bölüm 7, s. 152-177.
Kaynak
Sönmez Kartal, Mine ve Toper Korkmaz, Özlem. (2017). Özel eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Pegem Akademi. Ankara. Hasan Avcıoğlu (Editör). (2019) Özel eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13