Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DİLİ II-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Kültür
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY, Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAkademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamaklan; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik dil ve yazının özellikleri,Akademik yazılarda tanım,Kavram ve terimlerden yararlanma, Nesnel ve öznel anlatım,Akademik metinlerin yapısı,Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.,İddia, önerme yazma bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma,Bilimsel raporların biçimsel özellikleri
,Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri
,Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma,Rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma,Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma,Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler,Akademik metin yazma uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilir.37A
Öğrenciler, meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilir.37A
Öğrenciler, bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilir.37A
Öğretim Yöntemleri:37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akademik dil ve yazının özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
2Akademik yazılarda tanımİlgili Ders Kaynağını Okumak
3Kavram ve terimlerden yararlanmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
4 Nesnel ve öznel anlatımİlgili Ders Kaynağını Okumak
5Akademik metinlerin yapısıİlgili Ders Kaynağını Okumak
6Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.İlgili Ders Kaynağını Okumak
7İddia, önerme yazma bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
8Bilimsel raporların biçimsel özellikleri
İlgili Ders Kaynağını Okumak
9Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri
İlgili Ders Kaynağını Okumak
10Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
11Rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
12Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
13Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkelerİlgili Ders Kaynağını Okumak
14Akademik metin yazma uygulamalarıİlgili Ders Kaynağını Okumak
Kaynak
Prof. Dr. Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DİLİ II-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Kültür
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY, Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAkademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamaklan; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.
Dersin İçeriğiBu ders; Akademik dil ve yazının özellikleri,Akademik yazılarda tanım,Kavram ve terimlerden yararlanma, Nesnel ve öznel anlatım,Akademik metinlerin yapısı,Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.,İddia, önerme yazma bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma,Bilimsel raporların biçimsel özellikleri
,Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri
,Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma,Rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma,Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma,Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler,Akademik metin yazma uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilir.37A
Öğrenciler, meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilir.37A
Öğrenciler, bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilir.37A
Öğretim Yöntemleri:37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Akademik dil ve yazının özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
2Akademik yazılarda tanımİlgili Ders Kaynağını Okumak
3Kavram ve terimlerden yararlanmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
4 Nesnel ve öznel anlatımİlgili Ders Kaynağını Okumak
5Akademik metinlerin yapısıİlgili Ders Kaynağını Okumak
6Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.İlgili Ders Kaynağını Okumak
7İddia, önerme yazma bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
8Bilimsel raporların biçimsel özellikleri
İlgili Ders Kaynağını Okumak
9Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri
İlgili Ders Kaynağını Okumak
10Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
11Rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
12Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
13Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkelerİlgili Ders Kaynağını Okumak
14Akademik metin yazma uygulamalarıİlgili Ders Kaynağını Okumak
Kaynak
Prof. Dr. Coşkun Ak,Türk Dili,Nobel Yayınları, 2006 Prof.Dr. Mustafa Özkan, Dr. Osman Esin, Dr. Hatice Tören,Yükseköğretimde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001. Prof.Dr. Kemal Yavuz, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Necat Birinci, Üniversitede Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınevi, İstanbul,1999. Prof Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınevi, İstanbul, 2001. Porf. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof.Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr. Mehmet Akalın, Prof Dr. Tuncer Gülensoy, Prof Dr. Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara,2001. Prof. Dr. Şerif Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ Yayınevi, Ankara,2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13