Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ2+023
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15 Cuma 22:30-23:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, özel eğitimde sanatsal becerilerin öğretilmesi konusunda yeterlilik kazanılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence üzerinde konuşma/Sanat eğitimi nedir? Görsel sanatlar nelerdir?,Türkiye’de sanat eğitiminin tarihi/Sanat eğitiminin amaçları/Görsel sanatlar dersi öğretim programının içerik ve amaçları,Çocuk resminin incelenmesi (tarihçe)/Çocuk resminin özellikleri/Çocuk resimlerine ilişkin konular/Çocuk resimlerinin değerlendirilmesi/Çocuk resminin gelişimsel dönemleri
,Özel eğitimde sanat eğitiminin önemi/Özel eğitimde sanat eğitiminin ilkeleri/Özel gereksinimli bireylere sanatsal becerilerin öğretimi (Genel özellikleri)/Özel gereksinimli bireylere sanatsal becerilerin öğretimine ilişkin dikkat edilmesi gereken konular ve öneriler
,Özel eğitimde sanatsal becerilere genel bakış (kalem tutma, çizim yapma, boyama, makas kullanma, kağıt kesme/yırtma ve yapıştırma, baskı, püskürtme, origami, maske, kukla vb.),Zihin yetersizliği ve OSB’de sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Öğrenme güçlüğünde sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Vize,İşitme yetersizliğinde sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Görme yetersizliğinde sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Üstün yeteneklilerde sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Nörolojik ve ortopedik engelli bireylerde sanat becerilerinin öğretimi/Örnekler,Değerlendirme,Değerlendirme,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramları açıklar.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
2. Normal gelişim gösteren bireylerin çizgi gelişiminin özelliklerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
3. Özel gereksinimli bireylerin çizgi gelişiminin özelliklerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
4. Sanatsal becerilerin öğretiminde kullanılan yöntemleri açıklar ve örnek uygulamalar sunar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
5. Sanatsal becerilerin kazandırılmasına ilişkin öğretim planı hazırlar ve uygular.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence üzerinde konuşma/Sanat eğitimi nedir? Görsel sanatlar nelerdir?-
2Türkiye’de sanat eğitiminin tarihi/Sanat eğitiminin amaçları/Görsel sanatlar dersi öğretim programının içerik ve amaçlarıHaftalık belgeler
3Çocuk resminin incelenmesi (tarihçe)/Çocuk resminin özellikleri/Çocuk resimlerine ilişkin konular/Çocuk resimlerinin değerlendirilmesi/Çocuk resminin gelişimsel dönemleri
Haftalık belgeler
4Özel eğitimde sanat eğitiminin önemi/Özel eğitimde sanat eğitiminin ilkeleri/Özel gereksinimli bireylere sanatsal becerilerin öğretimi (Genel özellikleri)/Özel gereksinimli bireylere sanatsal becerilerin öğretimine ilişkin dikkat edilmesi gereken konular ve öneriler
Haftalık okumalar
5Özel eğitimde sanatsal becerilere genel bakış (kalem tutma, çizim yapma, boyama, makas kullanma, kağıt kesme/yırtma ve yapıştırma, baskı, püskürtme, origami, maske, kukla vb.)Haftalık belgeler
6Zihin yetersizliği ve OSB’de sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
7Öğrenme güçlüğünde sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
8Vize-
9İşitme yetersizliğinde sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
10Görme yetersizliğinde sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
11Üstün yeteneklilerde sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
12Nörolojik ve ortopedik engelli bireylerde sanat becerilerinin öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
13DeğerlendirmeHaftalık belgeler
14DeğerlendirmeHaftalık belgeler
15Genel tekrar-
Kaynak
● Clements, C. B., & Clements, R. D. (1984). Art and mainstreaming: Art instruction for exceptional children in regular classes. Charles C. Thomas. ● Eratay, E. (Ed.). (2020). Özel eğitimde sanatsal ve sportif becerilerin öğretimi. Eğiten Kitap. ● Henley, D. R. (1992). Exceptional children, exceptional art: Teaching art to special needs. Davis Publications. ● Korkmaz, Ö. T. (Ed.). (2020). Özel eğitimde sanatsal becerilerin öğretimi (3. Basım). Vize Akademik. ● Uhlin, D. M., & De Chiara, E. (1984). Art for exceptional children (3rd ed.). William C. Brown.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu