Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çerçevesinde kuramlar ve kavramların öğrenilmesi ve toplumsal normların oluşturulmasında eğitimin yerinin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?,Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber,Sosyolojik teoriler,İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler,Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina,Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları,Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim,Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri,Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi,Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma,Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri,Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 10, 16, 17, 18, 19, 23, 9A, E
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 10, 16, 19, 21, 9
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 10, 16, 19
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 10, 16, 9
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 10, 16
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 13, 19, 20, 9
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 10, 16, 19
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?Ön hazırlık gerekmez
2Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, WeberÖn hazırlık gerekmez
3Sosyolojik teorilerÖn hazırlık gerekmez
4İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, SofistlerÖn hazırlık gerekmez
5Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni SinaÖn hazırlık gerekmez
6Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumlarıÖn hazırlık gerekmez
7Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişimÖn hazırlık gerekmez
8Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileriÖn hazırlık gerekmez
9Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemiÖn hazırlık gerekmez
10Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamıÖn hazırlık gerekmez
11Eğitim sosyolojisi alanındaki teorilerÖn hazırlık gerekmez
12Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışmaÖn hazırlık gerekmez
13Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleriÖn hazırlık gerekmez
14Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemiÖn hazırlık gerekmez
Kaynak
Nobel Akademik Yayıncılık, Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Devrim TOPSES ISBN978-605-133-176-8 E-ISBN978-625-402-129-9

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme717
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı717
Genel Sınav ve Hazırlığı14114
Performans Görevi, Bakım Planı616
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çerçevesinde kuramlar ve kavramların öğrenilmesi ve toplumsal normların oluşturulmasında eğitimin yerinin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?,Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber,Sosyolojik teoriler,İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler,Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina,Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları,Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim,Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri,Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi,Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma,Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri,Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 10, 16, 17, 18, 19, 23, 9A, E
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 10, 16, 19, 21, 9
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 10, 16, 19
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 10, 16, 9
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 10, 16
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 13, 19, 20, 9
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 10, 16, 19
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?Ön hazırlık gerekmez
2Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, WeberÖn hazırlık gerekmez
3Sosyolojik teorilerÖn hazırlık gerekmez
4İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, SofistlerÖn hazırlık gerekmez
5Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni SinaÖn hazırlık gerekmez
6Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumlarıÖn hazırlık gerekmez
7Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişimÖn hazırlık gerekmez
8Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileriÖn hazırlık gerekmez
9Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemiÖn hazırlık gerekmez
10Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamıÖn hazırlık gerekmez
11Eğitim sosyolojisi alanındaki teorilerÖn hazırlık gerekmez
12Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışmaÖn hazırlık gerekmez
13Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleriÖn hazırlık gerekmez
14Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemiÖn hazırlık gerekmez
Kaynak
Nobel Akademik Yayıncılık, Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Devrim TOPSES ISBN978-605-133-176-8 E-ISBN978-625-402-129-9

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13