Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA BİLGİLENDİRMEECF5210157Bahar Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, tedavi sürecinde hastalara yardımcı olmak amacıyla verilmesi gereken bilgilendirme örneklerini vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller ,Hasta eğitiminde etkili iletişim ,Farklı dozaj formların kullanımı ,Oral narkotik olmayan ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler ,Oftalmik ve dermatolojik ürünler ,Vitamin ve Mineraller,Bitkisel ürünler ve Besin destekleri,Üst respiratuar sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar,Sigara bırakma ve ağız bakım ürünleri ,Kontraseptifler,Anne-bebek ürünleri ve aşılar, Zayıflama ve sporcu destek ürünleri,Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastayı ve hasta yakınını bilgilendirmenin hastalık yönetimindeki önemini ve temel prensiplerini yorumlayabilecektir.10, 19, 4, 9A
1.1. Hasta bilgilendirmedeki temel kavramları özetler.10, 14, 19, 38, 4, 9A
1.2. Hasta danışmanlığının hastalık yönetimindeki önemini açıklar.10, 12, 14, 16, 19, 38, 4, 9A, E
1.3. Hasta bilgilendirmesinde doğru iletişimi yorumlar.10, 12, 16, 19, 4, 9A, E
2. Farmakoterapi ve hastaya yaklaşım ve kronik bakım bilgilerini birleştirebilecektir.10, 12, 19, 38, 4, 9A
2.1. Geriatrik ve pediatrik hastalıkları ve tedavi planlarını tartışır.12, 19, 38, 4, 9A
2.2. Bağımlılıkla, ağrıyla ve uyku problemleriyle mücadele metotlarını karşılaştırır.12, 14, 16, 19, 38, 8, 9A
2.3. Kronik hastalıkları, belirtilerini ve tedavi yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 19, 38, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller 1, 2, 3
2Hasta eğitiminde etkili iletişim 1, 2, 3
3Farklı dozaj formların kullanımı Ders notları
4Oral narkotik olmayan ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler 1, 2, 3, 4, 5
5Oftalmik ve dermatolojik ürünler 1, 2, 3, 4, 5
6Vitamin ve Mineraller1, 2, 3, 4, 5
7Bitkisel ürünler ve Besin destekleri1, 2, 3, 4, 5
8Üst respiratuar sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar1, 2, 3, 4, 5
9Sigara bırakma ve ağız bakım ürünleri 1, 2, 3, 4, 5
10Kontraseptifler1, 2, 3, 4, 5
11Anne-bebek ürünleri ve aşılar1, 2, 3, 4, 5
13 Zayıflama ve sporcu destek ürünleri1, 2, 3, 4, 5
14Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar1, 2, 3, 4, 5
Kaynak
1. Ders notları 2. Mahmoud SH (2019), Patient Assessment in Clinical Pharmacy, Springer 3. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed.) McGraw Hill, US 4. uptodate.com 5. www.titck.gov.tr/kubkt
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12448
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12336
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(184/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTA BİLGİLENDİRMEECF5210157Bahar Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, tedavi sürecinde hastalara yardımcı olmak amacıyla verilmesi gereken bilgilendirme örneklerini vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller ,Hasta eğitiminde etkili iletişim ,Farklı dozaj formların kullanımı ,Oral narkotik olmayan ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler ,Oftalmik ve dermatolojik ürünler ,Vitamin ve Mineraller,Bitkisel ürünler ve Besin destekleri,Üst respiratuar sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar,Sigara bırakma ve ağız bakım ürünleri ,Kontraseptifler,Anne-bebek ürünleri ve aşılar, Zayıflama ve sporcu destek ürünleri,Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hastayı ve hasta yakınını bilgilendirmenin hastalık yönetimindeki önemini ve temel prensiplerini yorumlayabilecektir.10, 19, 4, 9A
1.1. Hasta bilgilendirmedeki temel kavramları özetler.10, 14, 19, 38, 4, 9A
1.2. Hasta danışmanlığının hastalık yönetimindeki önemini açıklar.10, 12, 14, 16, 19, 38, 4, 9A, E
1.3. Hasta bilgilendirmesinde doğru iletişimi yorumlar.10, 12, 16, 19, 4, 9A, E
2. Farmakoterapi ve hastaya yaklaşım ve kronik bakım bilgilerini birleştirebilecektir.10, 12, 19, 38, 4, 9A
2.1. Geriatrik ve pediatrik hastalıkları ve tedavi planlarını tartışır.12, 19, 38, 4, 9A
2.2. Bağımlılıkla, ağrıyla ve uyku problemleriyle mücadele metotlarını karşılaştırır.12, 14, 16, 19, 38, 8, 9A
2.3. Kronik hastalıkları, belirtilerini ve tedavi yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 19, 38, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 38: Bakım Planı, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hasta bilgilendirmesine giriş, eğitim metotları ve hasta eğitiminde kullanılan materyaller 1, 2, 3
2Hasta eğitiminde etkili iletişim 1, 2, 3
3Farklı dozaj formların kullanımı Ders notları
4Oral narkotik olmayan ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler 1, 2, 3, 4, 5
5Oftalmik ve dermatolojik ürünler 1, 2, 3, 4, 5
6Vitamin ve Mineraller1, 2, 3, 4, 5
7Bitkisel ürünler ve Besin destekleri1, 2, 3, 4, 5
8Üst respiratuar sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar1, 2, 3, 4, 5
9Sigara bırakma ve ağız bakım ürünleri 1, 2, 3, 4, 5
10Kontraseptifler1, 2, 3, 4, 5
11Anne-bebek ürünleri ve aşılar1, 2, 3, 4, 5
13 Zayıflama ve sporcu destek ürünleri1, 2, 3, 4, 5
14Gastrointestinal rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar1, 2, 3, 4, 5
Kaynak
1. Ders notları 2. Mahmoud SH (2019), Patient Assessment in Clinical Pharmacy, Springer 3. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed.) McGraw Hill, US 4. uptodate.com 5. www.titck.gov.tr/kubkt
Güncel yayınlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00