Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK TERMİNOLOJİSİECF1224170Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, eczacılık mesleğinde kullanılan terimleri aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Eczacılık Terminolojisine giriş,Latince dil bilgisi kuralları I,Latince dil bilgisi kuralları II,Latince dil bilgisi kuralları III,Farmasötik Botanik terminolojisi I,Farmasötik Botanik terminolojisi II,Farmakognozi terminolojisi,Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar,Biyokimyasal terminoloji,Farmasötik teknoloji terminolojisi,Farmakoloji terminolojisi I,Farmakoloji terminolojisi I,Toksikoloji terminolojisi,Kodeks ve Farmakope; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eczacılık terminolojisini yorumlayabilecektir.14, 9A
1.1. Latince ve Grekçe isim, sıfat, önek, sonek ve tamlamaları örnekler.14, 16, 9A
1.2. Terminoloji tanımını ve eczacılık mesleğindeki önemini yorumlar.18, 9A
2. Eczacılıkta kullanılan reçete terimlerini yorumlayabilecektir.12, 16, 9A
2.1. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik terimlerini tanımlar14, 9A
2.2. Farmakoloji ve Toksikoloji terimlerini tanımlar.14, 9A
2.3. Farmasötik preparatlar hakkındaki terimsel ifadeleri açıklar12, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eczacılık Terminolojisine giriş1,2,3
2Latince dil bilgisi kuralları I1,2,3
3Latince dil bilgisi kuralları II1,2,3
4Latince dil bilgisi kuralları III1,2,3
5Farmasötik Botanik terminolojisi I1,2,3
6Farmasötik Botanik terminolojisi II1,2,3
7Farmakognozi terminolojisi1,2,3
8Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar1,2,3
9Biyokimyasal terminoloji1,2,3
10Farmasötik teknoloji terminolojisi1,2,3
11Farmakoloji terminolojisi I1,2,3
12Farmakoloji terminolojisi I1,2,3
13Toksikoloji terminolojisi1,2,3
14Kodeks ve Farmakope1,2,3,4
Kaynak
1-Ders notları öğrenciye verilecektir.
2-Eczacılık Terminolojisi, Prof.Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008. Eczacılıkta Latince, Cevdet Yalçın, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1965. 3-Mesleki Latince, Prof.Dr. Nevin Tanker ve H.Bunner, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1988. 4-Türk farmakopesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)103
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(103/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ECZACILIK TERMİNOLOJİSİECF1224170Bahar Dönemi2+023
Ders Programı

Pazartesi 13:30-14:15

Pazartesi 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Doç.Dr. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, eczacılık mesleğinde kullanılan terimleri aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Eczacılık Terminolojisine giriş,Latince dil bilgisi kuralları I,Latince dil bilgisi kuralları II,Latince dil bilgisi kuralları III,Farmasötik Botanik terminolojisi I,Farmasötik Botanik terminolojisi II,Farmakognozi terminolojisi,Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar,Biyokimyasal terminoloji,Farmasötik teknoloji terminolojisi,Farmakoloji terminolojisi I,Farmakoloji terminolojisi I,Toksikoloji terminolojisi,Kodeks ve Farmakope; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eczacılık terminolojisini yorumlayabilecektir.14, 9A
1.1. Latince ve Grekçe isim, sıfat, önek, sonek ve tamlamaları örnekler.14, 16, 9A
1.2. Terminoloji tanımını ve eczacılık mesleğindeki önemini yorumlar.18, 9A
2. Eczacılıkta kullanılan reçete terimlerini yorumlayabilecektir.12, 16, 9A
2.1. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik terimlerini tanımlar14, 9A
2.2. Farmakoloji ve Toksikoloji terimlerini tanımlar.14, 9A
2.3. Farmasötik preparatlar hakkındaki terimsel ifadeleri açıklar12, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eczacılık Terminolojisine giriş1,2,3
2Latince dil bilgisi kuralları I1,2,3
3Latince dil bilgisi kuralları II1,2,3
4Latince dil bilgisi kuralları III1,2,3
5Farmasötik Botanik terminolojisi I1,2,3
6Farmasötik Botanik terminolojisi II1,2,3
7Farmakognozi terminolojisi1,2,3
8Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar1,2,3
9Biyokimyasal terminoloji1,2,3
10Farmasötik teknoloji terminolojisi1,2,3
11Farmakoloji terminolojisi I1,2,3
12Farmakoloji terminolojisi I1,2,3
13Toksikoloji terminolojisi1,2,3
14Kodeks ve Farmakope1,2,3,4
Kaynak
1-Ders notları öğrenciye verilecektir.
2-Eczacılık Terminolojisi, Prof.Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008. Eczacılıkta Latince, Cevdet Yalçın, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1965. 3-Mesleki Latince, Prof.Dr. Nevin Tanker ve H.Bunner, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1988. 4-Türk farmakopesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00