Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE IECF3190600Güz Dönemi3+033
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
Dersin YardımcılarıÖğretim Görevlisi Tuba Şenel İnce
Dersin AmacıProfesyonel düzeyde meslekdaşlar, çalışma grubu arkadaşları ve/veya müşteri-hasta ile İngilizce olarak iletişim kurmayı sağlayacak bilgi düzeyine getirmek. Eczacılık alanında yayınlanmış çeşitli İngilizce ve veya Türkçe bildiri, makale, kitap vb. dökümanları karşı dile çevirme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması,2. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak),3. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak),4. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),5. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),6. Pop-Quiz,7. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler,8. Ara Sınav değerlendirmesi ve sınavla ilgili soruların cevaplandırılması,9. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),10. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),11.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),12. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),13. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi),14. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3. Farmasötik Kimya bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
4. Farmasötik Teknoloji bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
1. Mesleğini icra ederken gerek sanayi gerekse eczane ortamında İngilizce iletişim kurabilecektir.5, 9A
1.1. İlaç fabrikalarında, araştırma laboratuarlarında veya mesleki konferanslarda meslekdaşlarıyla İngilizce olarak bilgi alışverişinde bulunur..5, 9A
1.2. Eczanede yabancı hasta-müşteriye tıbbi sorunları hakkında İngilizce yardımcı olabilir, gerekli ilaç ve tedavi tavsiyelerini İngilizce yapar.5, 9A
2. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
4.2 Farmasötik preparat hazırlanışını İngilizce özetler.5, 9A
2.1. Bitkisel preparatların İngilizce adlarını tanır.5, 9A
2.2. Bitki kısımlarını İngilizce olarak tanır.5, 9A
2.3. Etki ve kullanılışları İngilizce olarak sınıflandırır.5, 9A
3.1. İlaç etki mekanizmalarını İngilizce özetler.5, 9A
3.2. Yapı aktivite çalışmalarını İngilizce özetler.5, 9A
3.3. İlaç gruplarını İngilizce sınıflandırabilir.5, 9A
4.1. İlaç formlarını İngilizce sınıflandırır.5, 9A
Öğretim Yöntemleri:5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması1, 2
22. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak)
1, 2
33. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak)
1, 2
44. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)1, 2
55. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)1, 2
66. Pop-Quiz1, 2
77. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler1, 2
88. Ara Sınav değerlendirmesi ve sınavla ilgili soruların cevaplandırılması
99. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)1, 2
1010. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)1, 2
1111.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)1, 2
1212. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)1, 2
1313. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)1, 2
1414. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)1, 2
Kaynak
Mesleki Ingilizce I ders notları öğrenciye sağlanacaktır.
English for Pharmacy Writing and Oral Communication by Miriam Diaz-Gilbert, Walter Kluver and Lippincott, Williams & Wilkins, 2009. English for Pharmaceutical Industry by M. Büchler, K. Jaehnig, G. Matzig & T. Weindler, Oxford University Press, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(87/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE IECF3190600Güz Dönemi3+033
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
Dersin YardımcılarıÖğretim Görevlisi Tuba Şenel İnce
Dersin AmacıProfesyonel düzeyde meslekdaşlar, çalışma grubu arkadaşları ve/veya müşteri-hasta ile İngilizce olarak iletişim kurmayı sağlayacak bilgi düzeyine getirmek. Eczacılık alanında yayınlanmış çeşitli İngilizce ve veya Türkçe bildiri, makale, kitap vb. dökümanları karşı dile çevirme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması,2. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak),3. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak),4. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),5. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),6. Pop-Quiz,7. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler,8. Ara Sınav değerlendirmesi ve sınavla ilgili soruların cevaplandırılması,9. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),10. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),11.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),12. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),13. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi),14. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3. Farmasötik Kimya bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
4. Farmasötik Teknoloji bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
1. Mesleğini icra ederken gerek sanayi gerekse eczane ortamında İngilizce iletişim kurabilecektir.5, 9A
1.1. İlaç fabrikalarında, araştırma laboratuarlarında veya mesleki konferanslarda meslekdaşlarıyla İngilizce olarak bilgi alışverişinde bulunur..5, 9A
1.2. Eczanede yabancı hasta-müşteriye tıbbi sorunları hakkında İngilizce yardımcı olabilir, gerekli ilaç ve tedavi tavsiyelerini İngilizce yapar.5, 9A
2. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilecektir.5, 9A
4.2 Farmasötik preparat hazırlanışını İngilizce özetler.5, 9A
2.1. Bitkisel preparatların İngilizce adlarını tanır.5, 9A
2.2. Bitki kısımlarını İngilizce olarak tanır.5, 9A
2.3. Etki ve kullanılışları İngilizce olarak sınıflandırır.5, 9A
3.1. İlaç etki mekanizmalarını İngilizce özetler.5, 9A
3.2. Yapı aktivite çalışmalarını İngilizce özetler.5, 9A
3.3. İlaç gruplarını İngilizce sınıflandırabilir.5, 9A
4.1. İlaç formlarını İngilizce sınıflandırır.5, 9A
Öğretim Yöntemleri:5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması1, 2
22. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak)
1, 2
33. Skin, Hair and Nails
(Cilt, Saç ve Tırnak)
1, 2
44. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)1, 2
55. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)1, 2
66. Pop-Quiz1, 2
77. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler1, 2
88. Ara Sınav değerlendirmesi ve sınavla ilgili soruların cevaplandırılması
99. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)1, 2
1010. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)1, 2
1111.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)1, 2
1212. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)1, 2
1313. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)1, 2
1414. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)1, 2
Kaynak
Mesleki Ingilizce I ders notları öğrenciye sağlanacaktır.
English for Pharmacy Writing and Oral Communication by Miriam Diaz-Gilbert, Walter Kluver and Lippincott, Williams & Wilkins, 2009. English for Pharmaceutical Industry by M. Büchler, K. Jaehnig, G. Matzig & T. Weindler, Oxford University Press, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00