Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IIIECF4146000Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Perşembe 09:00-09:45

( B ) Perşembe 10:00-10:45

( B ) Perşembe 11:00-11:45

( C ) Perşembe 14:30-15:15

( C ) Perşembe 15:30-16:15

( C ) Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bitkilerden elde edilen uçucu yağların teşhisi, distilasyonu, kalitatif ve kantitatif analizi ve farmakope analizleri hakkında pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Demostrasyon ,2. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-1,3. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-2,4. Sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi,5. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik),6. Total aldehit miktar tayini,7. Total alkol miktar tayini,8. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini,9. Uçucu yağlar için farmakope analizi,10. Bitkisel çay analizi,11. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi,12. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini,13. Sabit yağlarda asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri,14.Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroskobu kullanarak uçucu yağ ve sabit yağ içeren drogları teşhis eder.10, 17, 5, 8, 9A, D, G
1.1. Sabit yağ ve uçucu yağ taşıyan drogların kalitatif ve kantitatif analizlerini yapar.10, 17, 5, 8, 9A, D, G
1.2. Sabit yağların miktar tayini yöntemlerini tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
1.3. Uçucu yağların miktar tayinini volumetrik ve gravimetrik olarak tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
1.4. Uçucu yağların Avrupa Farmakopesi’ne göre analizini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2. Uçucu yağ içeriğinde bulunan maddelerin spesifik tayinlerini tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.1. Uçucu yağlarda aldehit miktar tayini yapar10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.2. Uçucu yağlarda bulunan fenolik bileşiklerin tayinini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.3. Uçucu yağlardaki total alkol tayinini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
3. Bitkisel çay analizlerini kalitatif olarak planlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
3.1. Bitkisel çay analizlerini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Demostrasyon 1, 2, 3, 4
22. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-11, 2, 3, 4
33. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-21, 2, 3, 4
44. Sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi1, 2, 3, 4
55. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik)1, 2, 3, 4
66. Total aldehit miktar tayini1, 2, 3, 4
77. Total alkol miktar tayini1, 2, 3, 4
88. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini1, 2, 3, 4
99. Uçucu yağlar için farmakope analizi1, 2, 3, 4
1010. Bitkisel çay analizi1, 2, 3, 4
1111. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi1, 2, 3, 4
1212. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini1, 2, 3, 4
1313. Sabit yağlarda asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri1, 2, 3, 4
1414.Telafi çalışmaları1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi III pratik föyü öğrencilere verilecektir. 2- Pharmazeutische Biologie 4, Drogen analyse II: Inhaltstoffe und Isolierungen, E. Stahl, W. Schild, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1981. 3- Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 4- Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999. 5- Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi adaptasyonu, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı188
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA IIIECF4146000Güz Dönemi0+31,53
Ders Programı

( A ) Salı 14:30-15:15

( A ) Salı 15:30-16:15

( A ) Salı 16:30-17:15

( B ) Perşembe 09:00-09:45

( B ) Perşembe 10:00-10:45

( B ) Perşembe 11:00-11:45

( C ) Perşembe 14:30-15:15

( C ) Perşembe 15:30-16:15

( C ) Perşembe 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Fatma TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Fatma TOSUN, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bitkilerden elde edilen uçucu yağların teşhisi, distilasyonu, kalitatif ve kantitatif analizi ve farmakope analizleri hakkında pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Demostrasyon ,2. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-1,3. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-2,4. Sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi,5. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik),6. Total aldehit miktar tayini,7. Total alkol miktar tayini,8. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini,9. Uçucu yağlar için farmakope analizi,10. Bitkisel çay analizi,11. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi,12. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini,13. Sabit yağlarda asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri,14.Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroskobu kullanarak uçucu yağ ve sabit yağ içeren drogları teşhis eder.10, 17, 5, 8, 9A, D, G
1.1. Sabit yağ ve uçucu yağ taşıyan drogların kalitatif ve kantitatif analizlerini yapar.10, 17, 5, 8, 9A, D, G
1.2. Sabit yağların miktar tayini yöntemlerini tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
1.3. Uçucu yağların miktar tayinini volumetrik ve gravimetrik olarak tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
1.4. Uçucu yağların Avrupa Farmakopesi’ne göre analizini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2. Uçucu yağ içeriğinde bulunan maddelerin spesifik tayinlerini tasarlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.1. Uçucu yağlarda aldehit miktar tayini yapar10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.2. Uçucu yağlarda bulunan fenolik bileşiklerin tayinini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
2.3. Uçucu yağlardaki total alkol tayinini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
3. Bitkisel çay analizlerini kalitatif olarak planlar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
3.1. Bitkisel çay analizlerini yapar.10, 16, 17, 5, 9A, D, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Demostrasyon 1, 2, 3, 4
22. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-11, 2, 3, 4
33. Uçucu yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi-21, 2, 3, 4
44. Sabit yağ taşıyan drogların mikroskobik incelenmesi1, 2, 3, 4
55. Uçucu yağların miktar tayini (volumetrik)1, 2, 3, 4
66. Total aldehit miktar tayini1, 2, 3, 4
77. Total alkol miktar tayini1, 2, 3, 4
88. Uçucu yağlarda fenolik bileşiklerin miktar tayini1, 2, 3, 4
99. Uçucu yağlar için farmakope analizi1, 2, 3, 4
1010. Bitkisel çay analizi1, 2, 3, 4
1111. Farklı uçucu yağların İTK ile analizi1, 2, 3, 4
1212. Sabit yağ tüketilmesi ve miktar tayini1, 2, 3, 4
1313. Sabit yağlarda asitlik ve sabunlaşma indisi tayinleri1, 2, 3, 4
1414.Telafi çalışmaları1, 2, 3, 4
Kaynak
1- Farmakognozi III pratik föyü öğrencilere verilecektir. 2- Pharmazeutische Biologie 4, Drogen analyse II: Inhaltstoffe und Isolierungen, E. Stahl, W. Schild, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1981. 3- Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 4- Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999. 5- Türk Farmakopesi, Avrupa Farmakopesi adaptasyonu, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
5
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
6
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
7
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
8
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
9
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
10
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
12
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
13
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
14
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
15
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
16
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
17
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
18
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
19
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
20
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
21
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 60
Genel Sınavın Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/04/2022 - 11:59Son Güncelleme Tarihi: 27/03/2023 - 12:00