Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİ 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Cafer MARANGOZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyolojinin amacı; öğrencilerin insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Unite 1: Fizyolojiye Giriş,Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi,Unite 3: Membran Fizyolojisi,Hücre zarında Maddelerin taşınması,Hücre içi haberciler,Mebran potansiyeli ve Aksiyon potansiyeli,Unite 4: Kas Sistemi,Kasın Yapısı,Kasın kasılma Mekanizması,Kas lifi tipleri,Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem,Unite 6: Solunum Sistemi,Unite 7: Sindirim Sistemi,Unite 8: Metabolizma,Unite 9: Üriner Sistem,Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi Unite 11: Sinir Sistemi,Unite 12: Duyu Sistemi,Unite 13: Endokrin Sistem,Unite 14: Üreme Sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu öğrenme olayı tamamlandıktan sonra öğrenciler 1, 10, 2, 22
1.Insan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklayabilir ve homeostatik ilkeleri tartışabilecektir. 1, 10, 2, 22
I. İşlevleri ve etkileşimleri farklı olan hücre bileşenlerine bakarak vücudun hücresel organizasyonun tartışabilecektir 1, 10, 2, 22
II. Bir aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlatabilecektir. 1, 10, 2, 22
III. İskelet kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açılayabilecektir 1, 10, 2, 22
2.Sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik kavramları açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
I. Beynin farlı bölümlerinin işlevsel yönlerini tartışabilecektir 1, 10, 2, 22
3.Endokrin sistem bezlerinin işlevsel yönlerini açıklayabilir 1, 10, 2, 22
I. Anormal hormon üretim düzeylerinin sonuçlarını ayrıntılı olarak tartışabilir 1, 10, 2, 22
4.Kan dolaşımının temel kavramlarını açıklar. 1, 10, 2, 22
I. Kan hücrelerinin oluşumunu, morfolojilerini, özelliklerini ve özel işlevlerini açıklayabilir. 1, 10, 2, 22
II.Bir kalp atışı sırasında kalbin elektriksel olayları açıklamalı diyagramları yardımı ile açıklayabilir ve gösterebilir. 1, 10, 2, 22
III.Bir kalp döngüsü analiz edebilecektir. kalbin bu döngüsü ile kalp seslerini ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 2, 22
IV.Kardiyak output, kalp hızı ve atım hacmi, kalp dinamiklerini tartışabilecektir. 1, 10, 2, 22
V.Kardiyovaskuler yanıt ve düzenlemeyi açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
5.Solunum sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. Solunum fizyolojisi entegre süreçleri ve solunum kontrolünü açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
6.Ayrıntılı olarak gastrointestinal sistemi, sindirim ve besin emilimini açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
I. çeşitli sindirim bezlerinin işlevlerini ayrıntılı olarak tartışabilecektir. 1, 10, 2, 22
7.Böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
I. Sıvı ve elektrolit düzenlenmesinde yer alan temel ilkeleri değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 22
8.Erkek ve kadın üreme organlarının işlevsel uyumu açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
I. erkek ve kadın üreme hormonlarını ve kontrolünü açıklayabilecektir 1, 10, 2, 22
II.Oogenez, spermatogenez ve ilgili süreçlerin tartışışabilecektir 1, 10, 22
III.Fertilizasyon, gebelik, doğum sürecini açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 22
1, 10, 2, 22
1, 10, 2
1, 10
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Unite 1: Fizyolojiye Giriş
2 Unite 2: Hücrenın Fiziksel Yapısı ve İşlevi
3 Unite 3: Membran Fizyolojisi
4 Hücre zarında Maddelerin taşınması
5 Hücre içi haberciler
6 Mebran potansiyeli ve Aksiyon potansiyeli
7 Unite 4: Kas Sistemi
8 Kasın Yapısı
9 Kasın kasılma Mekanizması
10 Kas lifi tipleri
11 Unite 5: Kardiyovaskuler Sistem
12 Unite 6: Solunum Sistemi
13 Unite 7: Sindirim Sistemi
14 Unite 8: Metabolizma
15 Unite 9: Üriner Sistem
16 Unite 10: Vücut Sıvı kompartmanları ve Maddelerin hareketi Unite 11: Sinir Sistemi
17 Unite 12: Duyu Sistemi
18 Unite 13: Endokrin Sistem
19 Unite 14: Üreme Sistemi
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Guyton Tıbbi Fizyoloji 11.baskı 2. Vander İnsan Fizyolojisi 10.baskı 3. Ganong Tıbbi Fizyoloji 23.baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu