Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, MEDİKAL ETİKPRFY1247390Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Yahya YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Yahya YILDIZ
Dersin YardımcılarıDoç.Dr.Yahya YILDIZ
Dersin AmacıEtik kuralların ortaya konulması ve irdelenmesine ilişkin esaslar belirlenerek, uyulması gereken verimliliği artırıcı faktörler üzerinde durulacaktır. Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Örneğin; sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, eğitim etiği, medya etiği v.b. Bu ilkeler, uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler. Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Etik Kavramlar,Etik Mevzuatı,Kamuda Etik Davranış İlkeleri ,Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Komisyonlar ,Etik Kavramı ve Yolsuzlukla Mücadele ,Etik Karar Verme ,Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Biçimleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
mesleki Etik Kurallar: İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak, İçten, gönülden ve güler yüzlü hizmet vermek, Ahdinde, sözünde vefalı olmak, Başkasının malına hıyanet etmemek, Hizmette ayrım yapmamak, Sır saklamak, dedikodu yapmamak. Hizmetindekileri korumak.
Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Bu ilkeler, evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler. Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu veya özel kuruluş görevlileri için, çalışma hayatı içinde iyi ve doğru yönlendiricilerin olduğu çerçeve sunmaktadır.
Mesleklerde uyulması gereken davranış kurallarıdır. Aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmaları gerekir. Mesleki etik kurallarının üç temel işlevi vardır; - Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak. - Meslek içi rekabeti düzenlemek. - Hizmet ideallerini korumak.
Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci (md.5) - Halka Hizmet Bilinci (6) -Hizmet Standartlarına Uyma (7) - Amaç ve Misyona Bağlılık (8) - Dürüstlük ve Tarafsızlık (9) - Saygınlık ve Güvenlik (10) - Nezaket ve Saygı (11) - Yetkili Makamlara Bildirim (12) -Çıkar Çatışmasından Kaçınma (13)
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Etik Kavramlar
2Etik Mevzuatı
3Kamuda Etik Davranış İlkeleri
4Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Komisyonlar
5Etik Kavramı ve Yolsuzlukla Mücadele
6Etik Karar Verme
7Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Biçimleri
Kaynak
1.5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2004 2.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete Diğer Kaynaklar: Madde 23 — Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu görevlileri, "etik sözleşme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati9545
Rehberli Problem Çözme15690
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı4624
Performans Görevi, Bakım Planı12020
Toplam İş Yükü (Saat)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, MEDİKAL ETİKPRFY1247390Bahar Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Yahya YILDIZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Yahya YILDIZ
Dersin YardımcılarıDoç.Dr.Yahya YILDIZ
Dersin AmacıEtik kuralların ortaya konulması ve irdelenmesine ilişkin esaslar belirlenerek, uyulması gereken verimliliği artırıcı faktörler üzerinde durulacaktır. Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Örneğin; sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, eğitim etiği, medya etiği v.b. Bu ilkeler, uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler. Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu görevlileri için, çalışma hayatı içinde neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Etik Kavramlar,Etik Mevzuatı,Kamuda Etik Davranış İlkeleri ,Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Komisyonlar ,Etik Kavramı ve Yolsuzlukla Mücadele ,Etik Karar Verme ,Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Biçimleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
mesleki Etik Kurallar: İşinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak, İçten, gönülden ve güler yüzlü hizmet vermek, Ahdinde, sözünde vefalı olmak, Başkasının malına hıyanet etmemek, Hizmette ayrım yapmamak, Sır saklamak, dedikodu yapmamak. Hizmetindekileri korumak.
Etik kurallarının, açık ve belirli bir alana ilişkin yazılı kuralları içermesi beklenir. Bu ilkeler, evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler. Etik ilke ve değerler, her düzeydeki kamu veya özel kuruluş görevlileri için, çalışma hayatı içinde iyi ve doğru yönlendiricilerin olduğu çerçeve sunmaktadır.
Mesleklerde uyulması gereken davranış kurallarıdır. Aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmaları gerekir. Mesleki etik kurallarının üç temel işlevi vardır; - Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak. - Meslek içi rekabeti düzenlemek. - Hizmet ideallerini korumak.
Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci (md.5) - Halka Hizmet Bilinci (6) -Hizmet Standartlarına Uyma (7) - Amaç ve Misyona Bağlılık (8) - Dürüstlük ve Tarafsızlık (9) - Saygınlık ve Güvenlik (10) - Nezaket ve Saygı (11) - Yetkili Makamlara Bildirim (12) -Çıkar Çatışmasından Kaçınma (13)
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Etik Kavramlar
2Etik Mevzuatı
3Kamuda Etik Davranış İlkeleri
4Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Komisyonlar
5Etik Kavramı ve Yolsuzlukla Mücadele
6Etik Karar Verme
7Etik Dışı Davranışları Haklılaştırma Biçimleri
Kaynak
1.5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2004 2.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete Diğer Kaynaklar: Madde 23 — Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam içindeki kamu görevlileri, "etik sözleşme" belgesini imzalarlar ve bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:38Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:40