Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFÜZYON TEKNİKLERİ-BİYOMEDİKALPRFY1231140Bahar Dönemi2+4410
Ders Programı

Pazartesi 20:30-21:15

Salı 20:30-21:15

Çarşamba 20:30-21:15

Perşembe 20:30-21:15

Perşembe 21:30-22:15

Perşembe 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersin YardımcılarıProf.Dr.Halil TÜKOĞLU
Dersin AmacıTemel prensipler,venöz kanüller,oksijenatörler,ısı değiştiriciler,venöz rezervuar,pompalar,filtreler,aspiratör sistemleri,kardiyotomi suction sistemi,sol ventrikül suction sistemi,tüp set ve konnektörler,hemokonsantratörler,perfüzyon güvenliğini arttırıcı cihazlar ve monitörleri nasıl kullanılacağını öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri,2.Tarihsel Gelişim,3.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri,4.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler,5.Embolilerin Engellenmesi,6.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi,7.Kardiyojenik Şok,8.Koagulasyon ve Monitorizasyonu,9.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar,10.İntraaortik Balon Pompası,11.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör),12.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği,13.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri,14.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi,15.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Ekstrakorporal Perfüzyon Sisteminin Komponentlerini Öğrenir.
2.Kardiyopulmoner Bypassın Kurulumu ve Perfüzyon Hazırlığını Öğrenir.
3.Perfüzyon Tekniğini Kavrar.
4.KPB'den Çıkış Tekniklerini Öğrenir.
5.KPB'de Majör Sorunları Gidermeyi Öğrenir.
6.Pulsatil ve Nonpulsatil Kan Akımı Prensiplerini Öğrenir.
7.Bypass'ın Metabolik Etkilerini Öğrenir.
8.Aort Anevrizmalarında KPB'yi Öğrenir.
9.Kan Koruyucu Stratejileri Öğrenir.
10.İnternal ve Eksternal Soğutma VE Isıtma Yöntemlerini Kavrar.
11.KPB Dolaşım Komplikasyonları ve Kalp Akciğer Pompasıyla İlgili Acil Sorunların Yönetimini Öğrenir.
12.Perfüzyon Verilerinin Saklanmasındaki Yenilikleri Bilir.
13.İntraaortik Balon Pompasını Öğrenir.
14.Ekstra Korperal Membran Oksijenatör Kullanımını Kavrar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri
22.Tarihsel Gelişim
33.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri
44.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler
55.Embolilerin Engellenmesi
66.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi
77.Kardiyojenik Şok
88.Koagulasyon ve Monitorizasyonu
99.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar
1010.İntraaortik Balon Pompası
1111.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör)
1212.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği
1313.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri
1414.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi
1515.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri
Kaynak
biyomekaniğin temelleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme1610160
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7321
Genel Sınav ve Hazırlığı10550
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)287
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(287/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFÜZYON TEKNİKLERİ-BİYOMEDİKALPRFY1231140Bahar Dönemi2+4410
Ders Programı

Pazartesi 20:30-21:15

Salı 20:30-21:15

Çarşamba 20:30-21:15

Perşembe 20:30-21:15

Perşembe 21:30-22:15

Perşembe 22:30-23:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersin YardımcılarıProf.Dr.Halil TÜKOĞLU
Dersin AmacıTemel prensipler,venöz kanüller,oksijenatörler,ısı değiştiriciler,venöz rezervuar,pompalar,filtreler,aspiratör sistemleri,kardiyotomi suction sistemi,sol ventrikül suction sistemi,tüp set ve konnektörler,hemokonsantratörler,perfüzyon güvenliğini arttırıcı cihazlar ve monitörleri nasıl kullanılacağını öğrenmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri,2.Tarihsel Gelişim,3.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri,4.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler,5.Embolilerin Engellenmesi,6.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi,7.Kardiyojenik Şok,8.Koagulasyon ve Monitorizasyonu,9.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar,10.İntraaortik Balon Pompası,11.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör),12.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği,13.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri,14.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi,15.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Ekstrakorporal Perfüzyon Sisteminin Komponentlerini Öğrenir.
2.Kardiyopulmoner Bypassın Kurulumu ve Perfüzyon Hazırlığını Öğrenir.
3.Perfüzyon Tekniğini Kavrar.
4.KPB'den Çıkış Tekniklerini Öğrenir.
5.KPB'de Majör Sorunları Gidermeyi Öğrenir.
6.Pulsatil ve Nonpulsatil Kan Akımı Prensiplerini Öğrenir.
7.Bypass'ın Metabolik Etkilerini Öğrenir.
8.Aort Anevrizmalarında KPB'yi Öğrenir.
9.Kan Koruyucu Stratejileri Öğrenir.
10.İnternal ve Eksternal Soğutma VE Isıtma Yöntemlerini Kavrar.
11.KPB Dolaşım Komplikasyonları ve Kalp Akciğer Pompasıyla İlgili Acil Sorunların Yönetimini Öğrenir.
12.Perfüzyon Verilerinin Saklanmasındaki Yenilikleri Bilir.
13.İntraaortik Balon Pompasını Öğrenir.
14.Ekstra Korperal Membran Oksijenatör Kullanımını Kavrar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Erişkin Hastalarda Perfüzyon Prensipleri
22.Tarihsel Gelişim
33.İdeal Oksijenatörlerin Özellikleri
44.Kardiyopulmoner Bypass ve Kan Koruyucu Stratejiler
55.Embolilerin Engellenmesi
66.Kısa Süreli Mekanik Destek Tedavisi
77.Kardiyojenik Şok
88.Koagulasyon ve Monitorizasyonu
99.Hasta Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar
1010.İntraaortik Balon Pompası
1111.ECMO(Ekstra Korperal Membran Oksijenatör)
1212.Monitorizasyon ve Perfüzyon Güvenliği
1313.Kardiyopulmoner Bypass da Akım ve Basınç Dinamikleri
1414.Perfüzyon Sırasında En Sık Görülen Problemler ve Önlenmesi
1515.Torokal Aort Anevrizmalarında Ekstrakorporal Dolaşım Yöntemleri
Kaynak
biyomekaniğin temelleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
3
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
4
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
5
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
6
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
7
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
8
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
9
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
10
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
11
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:38Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 15:40