Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİYATRİK PERFÜZYON 2+2 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Murat UĞURLUCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pediyatrik Yaş Grubunda ve Doğumsal Kalp Hastalıklarında Uygulanan Perfüzyon Tekniklerinin Standart Perfüzyon Tekniklerinden Farkı Ve Uygulama Özelliklerinin Anlaşılmasını Sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması,2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri,3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları,4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım,5.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma,6.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS),7.Devre ve sistemler,8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon,9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon),10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflamasını bilecektir
2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçeneklerini bilecektir
3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişkin perfüzyondan farklarını bilecektir
4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım bilecektir
5.Asit-baz yönetimi ve miyokard korumayı bilecektir
6.KPB sistemlere etkilerini bilecektir
7.Devre ve sistemleri bilecektir
8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon uygulamalarını bilecektir
9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon) bilecektir
10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği uygulamasını bilecektir.
2.1 palyatif ve korektif ameliyat tanımını bilecektir
2.2 temel ameliyat tekniklerinin bilecektir
6.1 solunum sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.2 sinir sistemine KPB etkilerini bilecektir
6.3 SIRS tanımını ve KPB ile ilişkisini bilecektir
7.1 kanülasyon teknikleri ve uygun kanülleri bilecektir
7.2 Uygun devre ve oksijenatör seçimini bilecektir
8.1 Prime özellikleri ve hemodilüsyona etkisini bilecektir
8.2 Modifiye uktrafitrasyon tanımım ve uygulama endikasyon ve tekniğini bilecektir
9.1 pediyatrik KPB girme, takip ve çıkş tekniğini ve kriterlerini bilecektir
9.2 pediyatrik KPB ta antikoagülasyon ve kanama yönetimi tekniklerini bilecektir.
10.1 pediyatrik Dolaşım destek sistemlerinin endikasyonunu bilecektir
10.2 pediyatrik dolaşım desteksistemi kurulumu ve takibini bilecektir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Doğumsal kalp Hastalıklarının temel anatomi, fizyopatolojisi ve sınıflaması
2 2.Doğumsal kalp hastalıklarında Cerrahi tedavi seçenekleri
3 3.Pediyatrik perfüzyonun tarihçesi ve erişikn perfüzyondan farkları
4 4.Pediyatrik perfüzyonda hipotermi/normotermi ve pulsatil/nonpulsatil akım
5 5.Asit-baz yönetimi ve miyokard koruma
6 6.KPB etkileri (solunum sistemi,sinir sistemi,SIRS)
7 7.Devre ve sistemler
8 8.Prime, hemodilüsyon ve modifiye ultrafiltrasyon
9 9.KPB yönetimi(KPB giriş-takip-ayrılma, antikoagülasyon)
10 10.Pediyatrik mekanik dolaşım desteği
Kaynaklar
Doç. Dr Ece Salihoglu
Ekstrakorporeal dolaşım UfuK Demirkılıç. Pediatric cardiac Surgery Constantine Mavroudis,Carl L. Backer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 7 98
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu