Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMATOLOJİ - KARDİYOPULMONER BYPASS 2+0 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil TÜRKOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Korhan ERKANLI, Öğr.Gör.Dr. Atalay KARAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Perfüzyonistlik öğrencilerini dolaşan kan ve sistem etkileşimleri hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Kanın şekilli elementleri,2-Endotel hücresi ve fonksiyonları,3-Eritrosit fonksiyonu,4-Lökosit Fonksiyonu,5-Trombosit Fonksiyonu,6-Kan plazma ve fonksiyonu,7-Kan proteinleri,8-Kan gazları,9-Koagülasyon ve fibrinolizis testleri,10-Pıhtılaşma faktörleri ve aomalileri,11-Antikoagülanlar,12-Ateroskleroz oluşumu,13-Trombotik risklere hematolojik yaklaşım,14-Kardiyak hasar belirteçleri ve klinik uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Kanın şekilli elemanlarını öğretir.
2- Endotel hücresinin fonksiyonu ve önemini kavrar.
3-Dolaşım sisteminde eritrosit, lökosit ve trombositlerin işlevlerini kavrar.
4-Kan plazması içeriği ve dolaşım sistemindeki etkilerini anlar
5-Ateroskleroz mekanizması ve hematolojik yönü
6-Pıhtılaşma ve fibrinolizis mekanizmalarını anlar
7-Trombotik riskler ve antitrombinlerin önemini kavrar
8-Kanda ölçülen kardiyak hasar belirteçlerinin ne işe yaradığını ve klinik önemini öğrenir
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Kanın şekilli elementleri
2 2-Endotel hücresi ve fonksiyonları
3 3-Eritrosit fonksiyonu
4 4-Lökosit Fonksiyonu
5 5-Trombosit Fonksiyonu
6 6-Kan plazma ve fonksiyonu
7 7-Kan proteinleri
8 8-Kan gazları
9 9-Koagülasyon ve fibrinolizis testleri
10 10-Pıhtılaşma faktörleri ve aomalileri
11 11-Antikoagülanlar
12 12-Ateroskleroz oluşumu
13 13-Trombotik risklere hematolojik yaklaşım
14 14-Kardiyak hasar belirteçleri ve klinik uygulamalar
Kaynaklar
Prof.Dr.Halil Türkoğlu, Prof.Dr.Atıf Akçevin, Yrd.Doç.Dr.Tijen Alkan Bozkaya ders notları, ders kitapları
Kirklin-Cardiac Surgery, Perfusion (Kalp ve Damar cerrahisi Anabilim Dalı'ndan temin edilebilir.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kalp ve Dolaşım sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
0
Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili temel bilimsel soruların ne olduğunu ve güncel araştırma alanlarını bilir.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
X
0
Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
X
0
Temel laboratuvar tekniklerini uygulayabilir.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
X
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
0
Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 5 25
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu