Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BİYOKİMYA-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; ,Yaşamın Temelleri,Yaşam ve Metabolizma,Karbonbhidratlar ve Glikojen Metabolizması,Glikoliz,Sitrik Asit Döngüsü,Oksidatif Fosforilasyon,Lipit metanolizması ,Yağ Asiti Sentezi,Amino Asitler,Enzimler,Proteinler,Fibröz Proteinler,Globuler Proteinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Organizmadaki makro ve mikromoleküllerin yapısını değerlendirir. 1.1. Karbonhidratların yapısını, sindirimini ve emilimlerini açıklar. 1.2. Proteinlerin üç boyutlu yapısını, sindirimini ve emilimini açıklar. 1.3. Lipidlerin yapısını, sindirimi ve emilimlerini tanımlar. 1.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenlerini ve mekanizmalarını açıklar. 2. Kan şekerinin nasıl belirli sınırlar içerisinde kalabildiğini değerlendirir. 2.1. Glukozun emilimini ve emilimi etkileyen faktörleri açıklar. 2.2. Kan şekeri için böbrek eşiğinin önemini değerlendirir. 2.3. Diyetle alınan şekerlerin kan şekerini nasıl etkilediğini açıklar. 2.4. Hormonların kan şekerini nasıl düzenlediğini açıklar. 2.5. Kan şekeri ile ilgili çeşitli metabolik yolların birbirleriyle ilişkisini açıklar. 3. Lipid metabolizması ile ilgili lipoproteinleri tanımlar. 3.1. Lipoproteinler ve ateroskleroz arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Proteinlerin yapı ve işlevlerini tanımlar. 4.1. Globüler proteinleri tanımlar. 4.2. Fibröz proteinleri tanımlar. 5. Enerji metabolizması için biyolojik oksidasyonun önemini açıklar. 5.1. Metabolik yolla gıdalardan elde edilen hidrojenleri açıklar. 5.2. Oksidatif fosforilasyonda meydana gelen reaksiyonları açıklar. 5.3. Oksidatif fosforilasyon ile ilgili teorileri açıklar. 5.4. Oksidatif fosforilasyonun yaşam için önemini açıklar. 6. Vitamin ve minerallerin metabolizma üzerindeki etkilerini karşılaştırır. 6.1. Vitaminlerin yapısını ve işlevlerini açıklar. 6.2. Vitaminlerin metabolizmadaki önemini açıklar. 6.3. Makro ve mikro mineralleri tanımlar. 6.4. Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki yerini ve hücre için önemini açıklar. 7. Enzimlerin yapı ve işlevlerini açıklar. 7.1. Enzimlerin moleküler yapısını ve etki mekanizmasını özetler. 7.2. Enzim kinetiğini açıklar. 7.3. Enzim kinetiği ve reaksiyonlar arasındaki ilişkiyi açıklar. 7.4. Enzim reaksiyonlarını etkileyen faktörleri açıklar. 8. Klinik biyokimya laboratuvarının çalışma koşullarını tanımlar. 8.1. Laboratuvarda çalışma kurallarını açıklar. 8.2. Bireysel güvenlik kurallarını karşılaştırır. 8.3. Kimyasallarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tanımlar. 8.4. Kanserojen maddeler ile tehlikeli maddeleri karşılaştırır. 8.5. Yangından ve diğer zararlı maddelerden korunma yollarını açıklar. 9. Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan malzemeleri karşılaştırır. 9.1 Laboratuvarda kullanılan temizlik malzemelerini tanımlar. 9.2. Preanalitik, analitik ve postanalitik hataları tartışır. 9.3. Biyokimya laboratuvarında kullanılan aletleri karşılaştırır. 9.4. Hassas terazi ve desikatör kullanır. 9.5. Laboratuvarda karbonhidrat ölçümleri yapar. 10. Laboratuvarda lipid ölçümleri yapar. 11. Protein ölçümü ve elektroforezi yapar. 12. Enzimlerin ölçüm prensiplerini tartışır. 13. Laboratuvarda kullanılan filtre kağıdı ve pH kağıdı işlevlerini tanımlar. 14. İzotonik ve ozmolar çözeltileri tanımlar. 15. Tampon çözeltileri tanımlar. 16. pH ölçümünü ve önemini tartışır. 17. Spektrofotometrik, kolorimetrik ve fotometrik ölçümleri tanımlar. 18. Klinik kimyada kullanılan otoanalizör presibini açıklar. 19. Klinik biyokimyadaki makromoleküllerin ölçümlerini karşılaştırır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0
1Yaşamın Temelleri
2Yaşam ve Metabolizma
3Karbonbhidratlar ve Glikojen Metabolizması
4Glikoliz
5Sitrik Asit Döngüsü
6Oksidatif Fosforilasyon
7Lipit metanolizması
8Yağ Asiti Sentezi
9Amino Asitler
10Enzimler
11Proteinler
12Fibröz Proteinler
12Globuler Proteinler
Kaynak
1) Temel ve Uygulamalı Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli Academi Kitapevi Yayınları 2) Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı ve Prof.Dr.Nesrin Emekli 3) Klinik Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı Medipol Üniversitesi Yayınları 4) Harper’s Illustrated Biochemistry 5) Kolay Biyokimya (Batırel ve ark.) 6) Lippincott’s Illustrated Reviews Biochemistry

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
X
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
X
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14570
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi33090
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ BİYOKİMYA-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; ,Yaşamın Temelleri,Yaşam ve Metabolizma,Karbonbhidratlar ve Glikojen Metabolizması,Glikoliz,Sitrik Asit Döngüsü,Oksidatif Fosforilasyon,Lipit metanolizması ,Yağ Asiti Sentezi,Amino Asitler,Enzimler,Proteinler,Fibröz Proteinler,Globuler Proteinler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Organizmadaki makro ve mikromoleküllerin yapısını değerlendirir. 1.1. Karbonhidratların yapısını, sindirimini ve emilimlerini açıklar. 1.2. Proteinlerin üç boyutlu yapısını, sindirimini ve emilimini açıklar. 1.3. Lipidlerin yapısını, sindirimi ve emilimlerini tanımlar. 1.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenlerini ve mekanizmalarını açıklar. 2. Kan şekerinin nasıl belirli sınırlar içerisinde kalabildiğini değerlendirir. 2.1. Glukozun emilimini ve emilimi etkileyen faktörleri açıklar. 2.2. Kan şekeri için böbrek eşiğinin önemini değerlendirir. 2.3. Diyetle alınan şekerlerin kan şekerini nasıl etkilediğini açıklar. 2.4. Hormonların kan şekerini nasıl düzenlediğini açıklar. 2.5. Kan şekeri ile ilgili çeşitli metabolik yolların birbirleriyle ilişkisini açıklar. 3. Lipid metabolizması ile ilgili lipoproteinleri tanımlar. 3.1. Lipoproteinler ve ateroskleroz arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Proteinlerin yapı ve işlevlerini tanımlar. 4.1. Globüler proteinleri tanımlar. 4.2. Fibröz proteinleri tanımlar. 5. Enerji metabolizması için biyolojik oksidasyonun önemini açıklar. 5.1. Metabolik yolla gıdalardan elde edilen hidrojenleri açıklar. 5.2. Oksidatif fosforilasyonda meydana gelen reaksiyonları açıklar. 5.3. Oksidatif fosforilasyon ile ilgili teorileri açıklar. 5.4. Oksidatif fosforilasyonun yaşam için önemini açıklar. 6. Vitamin ve minerallerin metabolizma üzerindeki etkilerini karşılaştırır. 6.1. Vitaminlerin yapısını ve işlevlerini açıklar. 6.2. Vitaminlerin metabolizmadaki önemini açıklar. 6.3. Makro ve mikro mineralleri tanımlar. 6.4. Makro ve mikro minerallerin metabolizmadaki yerini ve hücre için önemini açıklar. 7. Enzimlerin yapı ve işlevlerini açıklar. 7.1. Enzimlerin moleküler yapısını ve etki mekanizmasını özetler. 7.2. Enzim kinetiğini açıklar. 7.3. Enzim kinetiği ve reaksiyonlar arasındaki ilişkiyi açıklar. 7.4. Enzim reaksiyonlarını etkileyen faktörleri açıklar. 8. Klinik biyokimya laboratuvarının çalışma koşullarını tanımlar. 8.1. Laboratuvarda çalışma kurallarını açıklar. 8.2. Bireysel güvenlik kurallarını karşılaştırır. 8.3. Kimyasallarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları tanımlar. 8.4. Kanserojen maddeler ile tehlikeli maddeleri karşılaştırır. 8.5. Yangından ve diğer zararlı maddelerden korunma yollarını açıklar. 9. Klinik biyokimya laboratuvarında kullanılan malzemeleri karşılaştırır. 9.1 Laboratuvarda kullanılan temizlik malzemelerini tanımlar. 9.2. Preanalitik, analitik ve postanalitik hataları tartışır. 9.3. Biyokimya laboratuvarında kullanılan aletleri karşılaştırır. 9.4. Hassas terazi ve desikatör kullanır. 9.5. Laboratuvarda karbonhidrat ölçümleri yapar. 10. Laboratuvarda lipid ölçümleri yapar. 11. Protein ölçümü ve elektroforezi yapar. 12. Enzimlerin ölçüm prensiplerini tartışır. 13. Laboratuvarda kullanılan filtre kağıdı ve pH kağıdı işlevlerini tanımlar. 14. İzotonik ve ozmolar çözeltileri tanımlar. 15. Tampon çözeltileri tanımlar. 16. pH ölçümünü ve önemini tartışır. 17. Spektrofotometrik, kolorimetrik ve fotometrik ölçümleri tanımlar. 18. Klinik kimyada kullanılan otoanalizör presibini açıklar. 19. Klinik biyokimyadaki makromoleküllerin ölçümlerini karşılaştırır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0
1Yaşamın Temelleri
2Yaşam ve Metabolizma
3Karbonbhidratlar ve Glikojen Metabolizması
4Glikoliz
5Sitrik Asit Döngüsü
6Oksidatif Fosforilasyon
7Lipit metanolizması
8Yağ Asiti Sentezi
9Amino Asitler
10Enzimler
11Proteinler
12Fibröz Proteinler
12Globuler Proteinler
Kaynak
1) Temel ve Uygulamalı Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli Academi Kitapevi Yayınları 2) Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı ve Prof.Dr.Nesrin Emekli 3) Klinik Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı Medipol Üniversitesi Yayınları 4) Harper’s Illustrated Biochemistry 5) Kolay Biyokimya (Batırel ve ark.) 6) Lippincott’s Illustrated Reviews Biochemistry

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda bilimsel düzeyde araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi geliştirir.
X
2
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji ve bu alanla ilişkili değişik disiplinlere ait bilgileri birleştirebilme ve beraber değerlendirebilme becerisi geliştirir.
X
3
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarındaki sorunları tanımlayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve elde edilen bilgiyi uygulama becerisi geliştirir.
X
4
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, bilimsel deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve istatistiksel olarak yorumlar.
5
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir.
X
6
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanlarında mevcut olan bilimsel bilgiye ulaşabilme, eleştirel olarak yorumlama ve kullanabilme becerisi geliştirir.
X
7
Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi edinir.
X
8
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
9
Sağlık alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir.
10
Çalışmaları sonucunda ulaştığı bilimsel bilgiyi ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi geliştirir.
11
Bir danışman yardımıyla ya da bireysel olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
12
Eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin tüm basamaklarında etik ve mesleki ilkelere uygun davranma becerisi geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite kriterleri çerçevesinde değerlendirir.
X
13
Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:16Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:18