Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MOLEKÜLER GENETİK4+047
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersi VerenlerProf.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL, Doç.Dr. İlknur KESKİN, Prof.Dr. Mustafa GÜZEL, Prof.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER, Doç.Dr. Akif AYAZ, Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHücre membranı, endomembran sistem, organeller ve bu sistemlerin klinik öneminin öğrenilmesi. Endositoz, ekzositoz, hücre içi iskelet sisteminin anlaşılması. Hücre döngüsü, hücre bölünmesi ve hücre yaşlanmasının temellerinin bilinmesi. Nükleik asitler, DNA ve yapısı ile DNA replikasyonunun öğrenilmesi. Gen ifadesinin transkripsiyon ve translasyon basamakları ve gen ifadesinin epigenetik kontrolünün anlaşılması. DNA hasarının sebepleri ve onarımının mekanizmalarının anlaşılması ve kanser biyolojisi ile genetiğinin temellerinin bilinmesi. İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisinin öğrenilmes. Moleküler biyolojide kullanılan temel yöntemlerin görülmesi. Klinik genetik açısından kromozomal anomaliler ile mendel ve nonmendel kalıtım modellerinin anlaşılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi,Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi,Yönlendirilmiş protein sentezi, Endositoz- ekzositoz, reseptör aracılı endositoz,Hücre iskeleti, hücre bağlantıları ve hücre dışı matriks,Hücre döngüsü, hücre yaşlanması ve hücre ölümü,Nükleik asitler, DNA yapısı ve replikasyonu,Transkripsiyon ve protein sentezi,DNA hasarı ve onarımı,Kanser biyolojisi ve kanser genetiği,İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisi,Epigenetik,Moleküler biyoloji ve moleküler genetikte kullanılan yöntemler,Mendel ve Nonmendel kalıtım ve kromozomal anomaliler,Klinik genetik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlarını tanımlayabilecektir. 1.1 Hücreyi oluşturan moleküllerin yapı ve işlevlerini tanımlar. 1.2 Hücresel moleküllerin sentez ve yıkımını karşılaştırabilir. 1.3 Hücrenin işleyişini sağlayan molekül ve yapıların incelenmesinde kullanılan moleküler biyoloji tekniklerini özetler. 2. Hücre işleyişini ve hücreler arası iletişim mekanizmalarını yorumlayabilecektir. 2.1 Hücreyi oluşturan kompartmanları (organeller) tanımlar. 2.2 Hücre içindeki organelerin yapı ve işlevlerini açıklar. 2.3 Hücresel organeller arası molekül taşınım ve iletişim mekanizmalarını tanır.1: 2.4 Hücreler arası iletişim mekanizmaları ve sinyal algılarını ifade eder. 2.5 Hücresel işleyişin bozulmasından kaynaklanan hastalıkların moleküler kökenlerini sorgular. 3. Hücrelerin organizmadaki işleyişi ve yapılanmasını tartışabilecektir. 3.1 Hücrelerden doku ve organ gelişiminini açıklar. 3.2 Hücrelerin organizmayı oluşturmasında etkili genetik ve moleküler mekanizmaları saptar. 3.3 Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlar. 3.4 Hücrelerin sağlıklı işleyişini engelleyen hastalıkların genetik kökenlerini tartışır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi
2Hücre membranı, endomembran sistem, organeller ve klinik önemi
3Yönlendirilmiş protein sentezi, Endositoz- ekzositoz, reseptör aracılı endositoz
4Hücre iskeleti, hücre bağlantıları ve hücre dışı matriks
5Hücre döngüsü, hücre yaşlanması ve hücre ölümü
6Nükleik asitler, DNA yapısı ve replikasyonu
7Transkripsiyon ve protein sentezi
8DNA hasarı ve onarımı
9Kanser biyolojisi ve kanser genetiği
10İmmünobiyoloji ve kök hücre biyolojisi
11Epigenetik
12Moleküler biyoloji ve moleküler genetikte kullanılan yöntemler
13Mendel ve Nonmendel kalıtım ve kromozomal anomaliler
14Klinik genetik
Kaynak
Hücre Biyolojisi Temel Hücre Biyolojisi Hücrenin Moleküler Biyolojisi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
0
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
0
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
0
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
0
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
0
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
0
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
0
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
0
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu