Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİ - I-Güz Dönemi2+0210
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Süleyman YILDIRIM, Prof.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mikrobiyal Çeşitlilik ve Bakteri Sınıflandırması / İnsan Mikrobiyotası, Bakteriyel Hücre Yapısı ve İşlevi, büyüme ve enerji üretim yolakları, Mikrobiyal genomik yapı, genom evrimi ve antibiyotik direnç mekanizmaları,Konakçı-patojen bakteri etkileşimleri ,Gram pozitif ve Gram negatif patojen bakterilere örnek tartışmalar ,Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri ve önemli kavramlar ,Mikroorganizmaların tiplendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikrobiyal dünyanın çeşitliliği ve ekositeme katkılarını bilir 2. Mikrobiyomun insan fizyolojisini nasıl etkileyebileceğini ve enfeksiyon hastalıklarda mikrobiyomun rolünü açıklar. 3. Mikroorganizmaların taksonomik sınıflandırılmasında kullanılan metotları tanimlar 4. Bakteriyel metabolizma ve enerji üretimi yolaklarını tanımlar 5. Bakteriyel genlerin ifadesi ve protein biyosentezi mekanizmalarını açıklar ve bakterilerde genom evrimi ile antibiyotik direnç oluşumu ilişkisini tanımlar 6. Mikroorganizmaların bulaşma yollarını örneklerle açıklar. 7. Patojen bakterilerin virülans faktörlerini ve immün sisteminden korunma mekanizmalarını açıklar 8. Mikroorganizmalara karşı konağın savunma sistemlerini açıklar. 9. Enfeksiyona sık yol açan Gram pozitif ve Gram negatif patojenik bakterilerin virulans faktorlerini ve enfeksyion mekanizmalarını açıklar 10. Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon yöntemlerini tanımlar 11. Kültüre dayalı ve moleküler tipleme yöntemlerin prensiplerini açıklar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyal Çeşitlilik ve Bakteri Sınıflandırması / İnsan Mikrobiyotası
2 Bakteriyel Hücre Yapısı ve İşlevi, büyüme ve enerji üretim yolakları
3 Mikrobiyal genomik yapı, genom evrimi ve antibiyotik direnç mekanizmaları
4Konakçı-patojen bakteri etkileşimleri
5Gram pozitif ve Gram negatif patojen bakterilere örnek tartışmalar
6Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri ve önemli kavramlar
7Mikroorganizmaların tiplendirilmesi
Kaynak
1. Microbiology: An Introduction (11th Edition), Gerard J. Tortora et al. 2. Medical Microbiology (7th Edition), Patrick Murray et al. 3. Makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
X
2
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
3
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
X
4
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
5
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
6
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
X
7
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
8
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
X
9
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
10
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
11
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme11010
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi15050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12424
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı16060
Genel Sınav ve Hazırlığı1100100
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)300
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(300/30)10
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİ - I-Güz Dönemi2+0210
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi VerenlerProf.Dr. Süleyman YILDIRIM, Prof.Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mikrobiyal Çeşitlilik ve Bakteri Sınıflandırması / İnsan Mikrobiyotası, Bakteriyel Hücre Yapısı ve İşlevi, büyüme ve enerji üretim yolakları, Mikrobiyal genomik yapı, genom evrimi ve antibiyotik direnç mekanizmaları,Konakçı-patojen bakteri etkileşimleri ,Gram pozitif ve Gram negatif patojen bakterilere örnek tartışmalar ,Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri ve önemli kavramlar ,Mikroorganizmaların tiplendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikrobiyal dünyanın çeşitliliği ve ekositeme katkılarını bilir 2. Mikrobiyomun insan fizyolojisini nasıl etkileyebileceğini ve enfeksiyon hastalıklarda mikrobiyomun rolünü açıklar. 3. Mikroorganizmaların taksonomik sınıflandırılmasında kullanılan metotları tanimlar 4. Bakteriyel metabolizma ve enerji üretimi yolaklarını tanımlar 5. Bakteriyel genlerin ifadesi ve protein biyosentezi mekanizmalarını açıklar ve bakterilerde genom evrimi ile antibiyotik direnç oluşumu ilişkisini tanımlar 6. Mikroorganizmaların bulaşma yollarını örneklerle açıklar. 7. Patojen bakterilerin virülans faktörlerini ve immün sisteminden korunma mekanizmalarını açıklar 8. Mikroorganizmalara karşı konağın savunma sistemlerini açıklar. 9. Enfeksiyona sık yol açan Gram pozitif ve Gram negatif patojenik bakterilerin virulans faktorlerini ve enfeksyion mekanizmalarını açıklar 10. Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon yöntemlerini tanımlar 11. Kültüre dayalı ve moleküler tipleme yöntemlerin prensiplerini açıklar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyal Çeşitlilik ve Bakteri Sınıflandırması / İnsan Mikrobiyotası
2 Bakteriyel Hücre Yapısı ve İşlevi, büyüme ve enerji üretim yolakları
3 Mikrobiyal genomik yapı, genom evrimi ve antibiyotik direnç mekanizmaları
4Konakçı-patojen bakteri etkileşimleri
5Gram pozitif ve Gram negatif patojen bakterilere örnek tartışmalar
6Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri ve önemli kavramlar
7Mikroorganizmaların tiplendirilmesi
Kaynak
1. Microbiology: An Introduction (11th Edition), Gerard J. Tortora et al. 2. Medical Microbiology (7th Edition), Patrick Murray et al. 3. Makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Mikrobiyoloji alanında yüksek düzeyde güncel bilimsel bilgi ve beceri kazanır ve alanındaki yenilikleri takip eder.
X
2
Bilimsel araştırmaların planlanması ve istatistiksel değerlendirmesini yapar, sonuçlarını hakemli bir dergide yayinlamak uzere makale hazirlar ve/veya bilimsel bir toplantıda sunar.
3
Mikrobiyoloji laboratuvarlarını iyi laboratuvar uygulamaları ve biyogüvenlik kurallarına uygun şekilde kullanır.
X
4
Disiplinler arası çalışmaların önemini kavrar ve alanıyla ilgili disiplinleri takip eder.
5
Uygulamalı temel mikrobiyoloji laboratuvarında rutin ve araştırma amacına hizmet eden cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve bir araştırmayı laboratuvarda uygular.
6
Bilimsel bilgiye ulaşmada kütüphane de ve/veya internet uzerinden bilimsel kaynaklari kullanmasini bilir.
X
7
Bilimsel çalışma sonuçlarını ya da alanındaki bir konuyu profesyonel düzeyde sunma yetenekleri geliştirir.
8
Teorik bilgileri, dikkatle dinleme ve doğru soru sorma yetisini kullanarak kritik ve analitik düşünme yeteneği geliştirir.
X
9
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
10
Mikrobiyoloji alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
11
Mikrobiyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:20Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 10:22